Tandartstarieven 2018

De tandartstarieven voor 2018 zijn bekendgemaakt, en gelden per 01-01-2018. Vooral in de regelgeving van de informatievoorziening is veel gewijzigd. Daarnaast is er de jaarlijkse prijsaanpassing ten opzichte van de tandartstarieven van vorig jaar. De bijzondere toeslag voor exceptionele behandelingen – het consumentenkeuzetarief – is niet doorgegaan en wordt mogelijk alsnog later ingevoerd. Wel wordt er nog een deur opengehouden om een eventuele tariefaanpassing in de vorm van een toeslag door te voeren voor de geriatrie (de kwetsbare oudere).

Tandartstarieven die zijn vervallen ten opzichte van vorig jaar zijn ROOD en doorgestreept. Nieuw geïntroduceerde tarieven zijn in het GROEN aangegeven.

Informatie kosten en alternatieven tandtechniek verplicht

De tandartstarieven zijn vooral gewijzigd in de regels betreffende de informatievoorziening van tandtechniek. U kunt hier denken aan behandelingen van bijvoorbeeld kroon‑ en brugwerk (frames, plaat), protheses, maar ook implantaten of bijvoorbeeld knarsplaatjes.

De tandarts of behandelaar dient u op de verschillen van materialen, technieken en kosten te wijzen en deze op een gemakkelijke manier te presenteren. VergelijkMondzorg faciliteert mondzorgverleners in het weergeven van deze informatie op de profielpagina’s van de praktijken als zij hiervoor kiezen en is te vinden onder ’tarieven’ op deze pagina.

De prijslijst ‘Materiaal en techniek’ is te vinden op een voor u duidelijk zichtbare plaats in de praktijk, op de website en u kunt erom vragen. De techniekprijzen moeten zo gepresenteerd worden dat deze ‘gekoppeld’ zijn aan de behandeling. De behandelaar mag van een gepresenteerd tarief afwijken mits hij dit met u schriftelijk dan wel mondeling vooraf is overeengekomen.

Begroting tandarts

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven. Veel tandartsen zijn ook bereid om een begroting voor u te maken bij lagere kosten indien u dat wenst. Een begroting is geen offerte. Een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hierom vraagt. De tandarts zal dit met u bespreken.

Vergoeding tandartstarieven

Bent u benieuwd naar de vergoeding van uw verzekeraar bij een begroting van uw tandarts of mondzorgverlener? Kijk dan op de tandarts vergoedingen pagina.

Tandartstarieven 2018

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

Preventieve mondzorg (M-codes)

Verdoving (A-codes) 

Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Vullingen (V-codes)

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Kronen en bruggen (R-codes)

kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Kunstgebitten (P-codes)

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Implantaten (J-codes)

Uurtarieven (U-codes)

Abonnementen (Z-codes)

Groep / Code Kosten M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2018 Tarief 2017
.

Verdoving (A-codes)

Top
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13.81 € 13,45
A15Oppervlakte verdoving Oppervlakte verdoving € 7.18 € 6,99
A20Behandeling onder algehele narcose of sedatie Behandeling onder algehele narcose of sedatie € kostpr € kostpr
.

Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Top
B10Introductie roesje (lachgassedatie) Introductie roesje (lachgassedatie) € 27.63 € 26,89
B11Toediening roesje (lachgassedatie) Toediening roesje (lachgassedatie) € 27.63 € 26,89
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.22 € 34,57
.

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Top
C11Periodieke controle Periodieke controle € 21.00 € 20,44
C13Probleemgericht consult Probleemgericht consult € 21.00 € 20,44
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21.00 € 20,44
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99.46 € 96,81
C29Ja * Studiemodellen t.b.v. behandelplan Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27.63 € 26,89
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55.26 € 53,79
C80Mondzorg aan huis Mondzorg aan huis € 16.58 € 16,14
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44.21 € 43,03
C85Weekendbehandeling Weekendbehandeling € 21.00 € 20,44
C86Avondbehandeling Avondbehandeling € 21.00 € 20,44
C87Nachtbehandeling Nachtbehandeling € 21.00 € 20,44
.

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Top
E01Wortelkanaalbehandeling consult Wortelkanaalbehandeling consult € 21.00 € 20,44
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38.68 € 37,65
E03Consult na tandheelkundig ongeval Consult na tandheelkundig ongeval € 30.39 € 29,58
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46.02 € 45,18
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99.46 € 96,81
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143.67 € 139,84
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187.87 € 182,87
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232.08 € 225,90
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16.58 € 16,14
E31Snij-/ hoektand Snij-/ hoektand € 110.51 € 107,57
E32Premolaar Premolaar € 154.72 € 150,60
E33Molaar Molaar € 198.93 € 193,63
E34Ja * Aanbrengen retrograde vulling Aanbrengen retrograde vulling € 22.10 € 21,51
E36Ja * Het trekken van een element met re-implantatie Het trekken van een element met re-implantatie € 77.36 € 75,30
E37Kijkoperatie Kijkoperatie € 66.31 € 64,54
E40Directe pulpa-overkapping Directe pulpa-overkapping € 27.63 € 26,89
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.05 € 10,76
E43Ja * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.10 € 21,51
E44Verwijderen spalk, per element Verwijderen spalk, per element € 5.53 € 5,38
E45Aanbrengen rubberdam Aanbrengen rubberdam € 11.05 € 10,76
E51Verwijderen van kroon of brug Verwijderen van kroon of brug € 33.15 € 32,27
E52Moeilijke wortelkanaalopening Moeilijke wortelkanaalopening € 27.63 € 26,89
E53Verwijderen van wortelstift Verwijderen van wortelstift € 38.68 € 37,65
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27.63 € 26,89
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27.63 € 26,89
E56Ja * Voortgezette behandeling met iatrogene schade Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38.68 € 37,65
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27.63 € 26,89
E60Ja * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44.21 € 43,03
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77.36 € 75,30
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49.73 € 48,41
E63Ja * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41.44 € 40,34
E64Afsluiting van open wortelpunt Afsluiting van open wortelpunt € 44.21 € 43,03
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44.21 € 43,03
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55.26 € 53,79
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27.63 € 26,89
E85Elektronische lengtebepaling Elektronische lengtebepaling € 13.81 € 13,45
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74.60 € 72,61
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55.26 € 53,79
E90Inwendig bleken, eerste zitting Inwendig bleken, eerste zitting € 44.21 € 43,03
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16.58 € 16,14
E97Ja * Uitwendig bleken per kaak Uitwendig bleken per kaak € 69.07 € 67,23
E98Materialen voor thuisbleken Materialen voor thuisbleken € kostpr € Kostpr
.

kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Top
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138.14 € 134,46
G02Spieractiviteitsmeting en registratie Spieractiviteitsmeting en registratie € 88.41 € 86,06
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60.78 € 59,16
G10Niet-standaard beetregistratie Niet-standaard beetregistratie € 82.89 € 80,68
G11Scharnierasbepaling Scharnierasbepaling € 82.89 € 80,68
G12Centrale relatiebepaling Centrale relatiebepaling € 77.36 € 75,30
G13Protrale/laterale bepalingen Protrale/laterale bepalingen € 55.26 € 53,79
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497.32 € 484,07
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27.63 € 26,89
G16Therapeutische positiebepaling Therapeutische positiebepaling € 27.63 € 26,89
G20Beetregistratie intra-oraal Beetregistratie intra-oraal € 55.26 € 53,79
G33Ja * Aanbrengen front/hoektandgeleiding Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55.26 € 53,79
G61Instructie spieroefeningen Instructie spieroefeningen € 55.26 € 53,79
G62Ja * Occlusale spalk Occlusale spalk € 149.19 € 145,22
G63Repositiespalk Repositiespalk € 221.03 € 215,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27.63 € 26,89
G65Ja * Indirect planmatig inslijpen Indirect planmatig inslijpen € 303.92 € 295,82
G66Biofeedbacktherapie Biofeedbacktherapie € 49.73 € 48,41
G67Behandeling triggerpoint Behandeling triggerpoint € 60.78 € 59,16
G68Ja * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44.21
G69Ja * Opbeetplaat Opbeetplaat € 60.78 € 59,16
G71Ja * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276.29 € 268,93
G72Controlebezoek MRA Controlebezoek MRA € 27.63 € 26,89
G73Ja * Reparatie MRA met afdruk Reparatie MRA met afdruk € 44.21 € 43,03
.

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Top
H11Trekken tand of kies Trekken tand of kies € 41.44 € 40,34
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30.94 € 30,12
H21Kosten hechtmateriaal Kosten hechtmateriaal € 5.83 € 5,72
H26Hechten weke delen Hechten weke delen € 60.78 € 59,16
H33Hemisectie van een molaar Hemisectie van een molaar € 66.31
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66.31 € 64,54
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49.73 € 48,41
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.15 € 32,27
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66.31 € 64,54
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 88.41 € 86,06
H44Primaire antrumsluiting Primaire antrumsluiting € 60.78 € 59,16
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 55.26 € 53,79
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.58 € 16,14
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77.36 € 75,30
H60Marsupialisatie Marsupialisatie € 77.36 € 75,30
H65Primaire sluiting Primaire sluiting € 149.19 € 145,22
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77.36 € 75,30
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149.19 € 145,22
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104.99 € 102,19
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176.82 € 172,11
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55.26 € 53,79
.

Implantaten (J-codes)

Top
J01Initieel onderzoek implantologie Initieel onderzoek implantologie € 61.27 € 59,72
J02Ja * Verlengd onderzoek implantologie Verlengd onderzoek implantologie € 94.26 € 91,87
J03Ja * Proefopstelling Proefopstelling € 127.25 € 124,02
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42.42 € 41,34
J06Vrijleggen foramen mentale Vrijleggen foramen mentale € 28.28 € 27,56
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € kostpr € Kostpr
J08Ja * Aanbrengen botvervangers in extractie wond Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18.85 € 18,37
J09Ja * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226.22 € 220,49
J10Ja * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141.39 € 137,80
J11Prepareren donorplaats Prepareren donorplaats € 127.25 € 124,02
J12Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136.67 € 133,21
J13Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65.98 € 64,31
J15Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80.12 € 78,09
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80.12 € 78,09
J17Ja * Aanvullende ophoging bodem bijholte Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122.54 € 119,43
J18Ja * Ophoging bodem bijholte orthograad Ophoging bodem bijholte orthograad € 56.55 € 55,12
J19Toeslag esthetische zone Toeslag esthetische zone € 61.27 € 59,72
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak Plaatsen eerste implantaat per kaak € 215.38 € 209,92
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77.29 € 75,33
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108.40 € 105,65
J23Ja * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70.69 € 68,90
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23.56 € 22,97
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42.42 € 41,34
J26Moeizaam verwijderen implantaat Moeizaam verwijderen implantaat € 155.53 € 151,58
J27Vervangen implantaat Vervangen implantaat € 215.38 € 209,92
J30Bindweefseltransplantaat, eerste Bindweefseltransplantaat, eerste € 98.97 € 96,46
J31Volgende bindweefseltransplantaat Volgende bindweefseltransplantaat € 47.13 € 45,93
J32Ja * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108.40 € 105,65
J33Kosten implantaat Kosten implantaat € 302.70 € 290,00
J40Twee magneten/drukknoppen Twee magneten/drukknoppen € 146.10 € 142,40
J41Ja * Elke volgende magneet, drukknop Elke volgende magneet, drukknop € 32.99 € 32,15
J42Ja * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 193.23 € 188,33
J43Ja * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61.27 € 59,72
J44Ja * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23.56 € 22,97
J50Ja * Boven- en onder klikgebit Boven- en onder klikgebit € 485.43 € 473,13
J51Ja * Onder-klikgebit Onder-klikgebit € 315.76 € 307,76
J52Ja * Boven-klikgebit Boven-klikgebit € 315.76 € 307,76
J53Ja * Omvorming klikgebit Omvorming klikgebit € 94.26 € 91,87
J54Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122.54 € 119,43
J55Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141.39 € 137,80
J56Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164.95 € 160,77
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80.12 € 78,09
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103.68 € 101,06
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127.25 € 124,02
J60Specifiek consult nazorg implantologie Specifiek consult nazorg implantologie € 51.84 € 50,53
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84.83 € 82,68
J70Ja * Opvullen zonder staafdemontage Opvullen zonder staafdemontage € 131.96 € 128,62
J71Ja * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164.95 € 160,77
J72Ja * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188.52 € 183,74
J73Ja * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212.08 € 206,71
J74Ja * Reparatie zonder staafdemontage Reparatie zonder staafdemontage € 51.84 € 50,53
J75Ja * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98.97 € 96,46
J76Ja * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122.54 € 119,43
J77Ja * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146.10 € 142,40
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479.77 € 467,62
J97Overheadkosten implantaten Overheadkosten implantaten € 169.23 € 166,12
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 35.22 € 94,01
.

Preventieve mondzorg (M-codes)

Top
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12.39 € 12,06
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12.39 € 12,06
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12.39 € 12,06
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24.87 € 24,20
M10Fluoridebehandeling, methode I Fluoridebehandeling, methode I € 27.63 € 26,89
M20Fluoridebehandeling, methode II Fluoridebehandeling, methode II € 22.10 € 21,51
M32Ja * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 16.58 € 16,14
M61Ja * Mondbeschermer Mondbeschermer € 24.87 € 24,20
.

Kunstgebitten (P-codes)

Top
P01Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38.68 € 37,65
P02Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82.89 € 80,68
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55.26 € 53,79
P04Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82.89 € 80,68
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38.68 € 37,65
P07Ja * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16.58 € 16,14
P08Ja * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44.21 € 43,03
P10Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82.89 € 80,68
P14Individuele afdruk met randopbouw Individuele afdruk met randopbouw € 60.78 € 59,16
P15Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165.77 € 161,36
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60.78 € 59,16
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55.26 € 53,79
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.58 € 16,14
P21Ja * Volledig kunstgebit bovenkaak Volledig kunstgebit bovenkaak € 165.77 € 161,36
P25Ja * Volledig kunstgebit onderkaak Volledig kunstgebit onderkaak € 221.03 € 215,14
P27Reoccluderen Reoccluderen € 55.26 € 53,79
P28Naregistratie en remounten Naregistratie en remounten € 55.26 € 53,79
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.21 € 43,03
P30Ja * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359.17 € 349,61
P31Ja * Wortelkap met stift Wortelkap met stift € 138.14 € 134,46
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82.89 € 80,68
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55.26 € 53,79
P34Ja * Frame kunstgebit, 1-4 elementen Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226.55 € 220,52
P35Ja * Frame kunstgebit, 5-13 elementen Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309.44 € 301,20
P36Individuele afdruk zonder randopbouw Individuele afdruk zonder randopbouw € 27.63 € 26,89
P37Frontopstelling in aparte zitting Frontopstelling in aparte zitting € 33.15 € 32,27
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60.78 € 59,16
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82.89 € 80,68
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13.81 € 13,45
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27.63 € 26,89
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27.63 € 26,89
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.15 € 32,27
P45Ja * Noodkunstgebit Noodkunstgebit € 110.51 € 107,57
P51Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38.68 € 37,65
P52Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82.89 € 80,68
P53Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55.26 € 53,79
P54Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82.89 € 80,68
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38.68 € 37,65
P57Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16.58 € 16,14
P58Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44.21 € 43,03
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.15 € 32,27
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27.63 € 26,89
P70Ja * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 154.72 € 150,60
P78Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44.21 € 43,03
P79Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44.21 € 43,03
.

Kronen en bruggen (R-codes)

Top
R08Ja * Eenvlaks composiet inlay Eenvlaks composiet inlay € 66.31 € 64,54
R09Ja * Tweevlaks composiet inlay Tweevlaks composiet inlay € 127.09 € 123,71
R10Ja * Drievlaks composiet inlay Drievlaks composiet inlay € 165.77 € 161,36
R11Ja * Eenvlaksinlay Eenvlaksinlay € 99.46 € 96,81
R12Ja * Tweevlaksinlay Tweevlaksinlay € 154.72 € 150,60
R13Ja * Drievlaksinlay Drievlaksinlay € 221.03 € 215,14
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27.63 € 26,89
R24Ja * Kroon Kroon € 243.13 € 236,66
R28Endokroon, indirect vervaardigd Endokroon, indirect vervaardigd € 66.31 € 64,54
R29Ja * Confectiekroon Confectiekroon € 49.73 € 53,79
R31Opbouw plastisch materiaal Opbouw plastisch materiaal € 55.26 € 53,79
R32Ja * Gegoten opbouw, indirecte methode Gegoten opbouw, indirecte methode € 55.26 € 53,79
R33Ja * Gegoten opbouw, directe methode Gegoten opbouw, directe methode € 110.51 € 107,57
R40Ja * Eerste brugtussendeel Eerste brugtussendeel € 165.77 € 161,36
R45Ja * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82.89 € 80,68
R46Brugverankering, per anker Brugverankering, per anker € 55.26 € 53,79
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138.14 € 134,46
R50Ja * Metalen fixatiekap met afdruk Metalen fixatiekap met afdruk € 27.63 € 26,89
R55Ja * Gipsslot met extra afdruk Gipsslot met extra afdruk € 27.63 € 26,89
R60Ja * Plakbrug zonder preparatie Plakbrug zonder preparatie € 110.51 € 107,57
R61Ja * Plakbrug met preparatie Plakbrug met preparatie € 165.77 € 161,36
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38.68 € 37,65
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.10 € 21,51
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60.78 € 59,16
R71Ja * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60.78 € 59,16
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.15 € 32,27
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.10 € 21,51
R74Ja * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.10 € 21,51
R75Ja * Opnieuw vastzetten plakbrug Opnieuw vastzetten plakbrug € 55.26 € 53,79
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27.63 € 26,89
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27.63 € 26,89
R78Ja * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66.31 € 64,54
R79Ja * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110.51 € 107,57
R80Ja * Temporaire, eerste voorziening Temporaire, eerste voorziening € 27.63 € 26,89
R85Ja * Temporaire, volgende voorziening Temporaire, volgende voorziening € 11.05 € 10,76
R90Ja * Gedeeltelijk voltooid werk Gedeeltelijk voltooid werk € kostp € kostp
.

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Top
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146.43 € 142,53
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160.25 € 155,98
T21Grondig reinigen wortel, complex Grondig reinigen wortel, complex € 29.84 € 29,04
T22Grondig reinigen wortel, standaard Grondig reinigen wortel, standaard € 22.10 € 21,51
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85.65 € 83,37
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99.46 € 96,81
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.21 € 43,03
T41Beperkt consult parodontale nazorg Beperkt consult parodontale nazorg € 58.02
T42Consult parodontale nazorg Consult parodontale nazorg € 83.99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111.62
T44Complex consultparodontale nazorg Complex consultparodontale nazorg € 148.64
T51 € 75,30
T52 € 56,48
T53 € 108,65
T54 € 81,75
T55 € 144,68
T56 € 108,65
T57Ja * Toepassing lokaal medicament Toepassing lokaal medicament € 59.68 € 58,09
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146.43 € 142,53
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160.25 € 155,98
T70Flapoperatie tussen 2 elementen Flapoperatie tussen 2 elementen € 179.59 € 174,80
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 276.29 € 268,93
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 331.54 € 322,71
T73Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26 € 53,79
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148.64 € 144,68
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143.67 € 139,84
T76Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 69.07 € 67,23
T80Tandvleestransplantaat Tandvleestransplantaat € 118.80 € 115,64
T81Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 96.70 € 94,13
T82Tandvleescorrectie per element Tandvleescorrectie per element € 52.49 € 51,10
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 138.14 € 134,46
T84Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331.54 € 322,71
T85Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110.51 € 107,57
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179.59 € 174,80
T87Kroonverlenging per element Kroonverlenging per element € 179.59 € 174,80
T88Kroonverlenging per sextant Kroonverlenging per sextant € 331.54 € 322,71
T89Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26 € 53,79
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148.64 € 144,68
T91Pocketregistratie Pocketregistratie € 33.15 € 32,27
T92Parodontiumregistratie Parodontiumregistratie € 66.31 € 64,54
T93Ja * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38.68 € 37,65
T94Behandeling tandvleesabces Behandeling tandvleesabces € 74.60 € 72,61
T95Ja * (Draad)Spalk (Draad)Spalk € 22.10 € 21,51
T96Uitgebreide voedingsanalyse Uitgebreide voedingsanalyse € 55.26 € 53,79
.

Uurtarieven (U-codes)

Top
U05Ja * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 14.47 € 14,13
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180.95 € 176,40
U25Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12.59 € 12,25
U35Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 14.47 € 14,13
.

Vullingen (V-codes)

Top
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66.31 € 64,54
V30Fissuurlak eerste element Fissuurlak eerste element € 24.87 € 24,20
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 13.81 € 13,45
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament € 5.53 € 5,38
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.05 € 10,76
V70Ja * Parapulpaire stift Parapulpaire stift € 11.05 € 10,76
V71Eénvlaksvulling amalgaam Eénvlaksvulling amalgaam € 23.21 € 22,59
V72Tweevlaksvulling amalgaam Tweevlaksvulling amalgaam € 37.02 € 36,04
V73Drievlaksvulling amalgaam Drievlaksvulling amalgaam € 48.07 € 46,79
V74Meervlaksvulling amalgaam Meervlaksvulling amalgaam € 67.41 € 65,62
V80Ja * Wortelkanaalstift Wortelkanaalstift € 19.34 € 18,83
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34.26 € 33,35
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48.07 € 46,79
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59.13 € 57,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 78.47 € 76,38
V85Ja * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.29 € 8,07
V91Eénvlaksvulling composiet Eénvlaksvulling composiet € 44.21 € 43,03
V92Tweevlaksvulling composiet Tweevlaksvulling composiet € 58.02 € 56,48
V93Drievlaksvulling composiet Drievlaksvulling composiet € 69.07 € 67,23
V94Meervlaksvulling composiet Meervlaksvulling composiet € 88.41 € 86,06
.

Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)

Top
X10Kleine röntgenfoto Kleine röntgenfoto € 15.47 € 15,06
X21Kaakoverzichtsfoto Kaakoverzichtsfoto € 66.31 € 64,54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 66.31 € 64,54
X24Schedelfoto Schedelfoto € 29.84 € 29,04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto Maken meerdimensionale kaakfoto € 132.62 € 129,09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55.26 € 53,79
.

Abonnementen (Z-codes)

Top
Z10Ja * Abonnement categorie A per maand Abonnement categorie A per maand € 7.18 € 6,99
Z20Ja * Abonnement categorie B per maand Abonnement categorie B per maand € 11.05 € 10,76
Z30Ja * Abonnement categorie C per maand Abonnement categorie C per maand € 14.92 € 14,52
Z40Ja * Abonnement categorie D per maand Abonnement categorie D per maand € 18.23 € 17,75
Z50Ja * Abonnement categorie E per maand Abonnement categorie E per maand € 22.10 € 21,51
Z60Ja * Abonnement categorie F per maand Abonnement categorie F per maand € 6.08 € 5,92