Reoccluderen

P27 Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.