Reoccluderen

Laatste update: 10 juli 2015 door VergelijkMondzorg

P27 Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.