Plakbrug met preparatie

R61* Plakbrug met preparatie

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten