Uitgebreid functie onderzoek UFO

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor craniomandibulaire dysfunctie.