Alles over een tandarts bezoek en de coronacrisis.

Behandeling onder algehele narcose of sedatie

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie

Prestatie geupdate voor 2018
Als tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (verdoving) of sedatie worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de algehele narcose of sedatie en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek. De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele narcose of sedatie (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht. Prestatie A20 kan alleen voor sedatie in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.

Onderstaande informatie wordt u aangeboden in samenwerking met de website mondzorgkosten onderdeel van de tandarts beroepsvereniging ANT:

Wat is het?

Dit is het tarief dat tandartsen tegen kostprijs kunnen doorberekenen voor de kosten van een narcosebehandeling. Bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog met bijbehorende apparatuur.

Over het algemeen is de narcose bij de tandarts lichter dan in het ziekenhuis en wordt het ook wel sedatie genoemd. Een narcose is alleen nooit zonder risico. Daarom is het belangrijk dat er terughoudend mee wordt omgegaan en dat er altijd een traject wordt opgestart waarmee iemand in de toekomst weer op de normale wijze bij de tandarts behandeld kan worden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • De inhuur van externen zoals een anesthesioloog.
  • Het geven van voorlichting over de narcose / sedatie.
  • Het bespreken van de risico's van de behandeling en alternatieven.
  • Het noodzakelijke medische onderzoek.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Alle tandartsbehandelingen tijdens de narcose

Bijzonderheden

Een narcosebehandeling moet voldoen aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.