Behandeling onder algehele narcose kostprijs

Ad A20) Behandeling onder algehele narcose
Als tandheelkundige behandelingen onder algehele narcose (anesthesie)
worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende
kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt
door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze
prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is
inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de algehele
narcose en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.
De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden
gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele narcose
(A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in
rekening te worden gebracht.

Share Button