Vergoeding Orthodontie

Orthodontie vergoedingen in 2019

Het vergelijken van vergoedingen voor orthodontie tussen zorgverzekeraars is lastig en complex. De dekking voor orthodontie kan zowel in een aanvullend als in een tandheelkundig verzekeringspakket opgenomen zijn. Elke zorgverzekeraar heeft één of meer aanvullende verzekeringen waarin deze dekking is opgenomen. De verschillen in vergoedingen tussen deze polissen zijn enorm. Zorgverzekeraars kunnen een maximumbedrag per totale orthodontie behandeling vergoeden, of er wordt een percentage (gedeelte) van alle kosten, al dan niet met een maximum vergoeding, vergoed. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die de gehele orthodontie behandeling vergoeden. Vaak is er een leeftijdsgrens, meestal tot 18 jaar, soms tot 22 jaar. Boven die leeftijd is de vergoeding vaak beperkter.

Meer interesse in tandartsverzekeringen? Kijk dan op het tandartsverzekeringen overzicht, hier wordt uitgebreid besproken wat de goede en slechte kanten zijn van elke tandartsverzekering.

Orthodontie kinderen tot 18 jaar

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee verzekerd worden in dit uitgebreide aanvullende pakket. Vaak is het echter zo dat u voor het kind zelf een aanvullende verzekering dient af te sluiten. Dit alles verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Voor meer informatie over de vergoedingen voor beugelbehandelingen bij jeugdigen tot 18 jaar, ga naar de tabel met vergoedingen van Orthodontie voor Kinderen.

Orthodontie jongeren van 18 tot 22 jaar

Enkele verzekeraars vergoeden orthodontie bij kinderen tot 22 jaar in plaats van tot 18 jaar. De vergoeding binnen deze aanvullende verzekeringen is vaak uitgebreider dan de vergoeding voor orthodontie bij volwassenen. Bevindt u zich in de leeftijdscategorie 18 tot 22 jaar, kijk dan eerst in de tabel Orthodontie voor Kinderen om te zien welke verzekeraars orthodontische behandeling tot 22 jaar vergoeden. Voor vergoedingen van een beugelbehandeling als jong volwassene kunt u echter ook kijken in de tabel met vergoedingen van Orthodontie voor Volwassenen.

Orthodontie volwassenen

Een orthodontische behandeling bij volwassenen wordt over het algemeen minder uitgebreid vergoed dan bij jongeren. Toch is het vergelijken van de verschillen tussen de verzekeringspakketten hier zeker interessant in het geval u een beugelbehandeling overweegt. Er zijn namelijk verzekeraars die geen enkele kosten voor orthodontie voor volwassenen dekken, tot verzekeraars die meer dan €1000,- per totale beugelbehandeling vergoeden. Voor meer informatie en vergelijkingen van de premies en vergoedingen, ga naar de tabel met vergoedingen van Orthodontie voor Volwassenen.

Kosten

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2000,- en €2500,-. De behandeling duurt vaak zo’n twee jaar en speelt zich af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit deze verzekering wens. Indien u de kosten voor orthodontische behandeling (deels) zelf betaalt kan het zijn dat u het ene jaar meer geld kwijt bent aan de behandeling, dan het jaar daarna of daarvoor. De kosten van de orthodontische behandeling zullen over deze behandelingsjaren namelijk niet evenredig verdeeld zijn, dit hangt af van de benodigde behandeling en hoe de orthodontie-tarieven door de NZA zijn vastgesteld.

Basisverzekering en orthodontie

Orthodontie wordt in uitzonderlijke gevallen (deels) vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat hierbij om aangeboren afwijkingen aan het gezicht, of ernstige standsproblemen van kaken en/of tanden. Vaak is hierbij sprake van uitgebreide orthodontische behandeling waarbij regelmatig ook kaakchirurgische operaties noodzakelijk zijn. Voor vergoeding van orthodontie bij dit soort afwijkingen zal voorafgaand een aanvraag bij de zorgverzekeraar ingediend moeten worden, uw orthodontist of behandelaar doet dit voor u. Aan de hand van deze aanvraag kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling wel/niet te vergoeden.