VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Kosten en Vergoeding Kunstgebit

De vergoeding en kosten van een kunstgebit zijn door de vermenging van basisverzekering, aanvullende tandartsverzekering, eigen risico en verplichte eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico van de basisverzekering) ondoorzichtig. Daarnaast maken sommige zorgverzekeraars het er op dit moment niet makkelijker op door bij een natura of budget polis maar een deel uit de basisverzekering te willen vergoeden, indien uw zorgverlener geen contract heeft

Zwangerschap en de tandarts

Gefeliciteerd, ik neem aan dat u zwanger bent of net bent geweest. Man of vrouw van bent of misschien wel een goede vriend die graag op de hoogte is. Onderstaande vindt u een uitgebreide uiteenzetting van vragen die vergelijkmondzorg de afgelopen tijd heeft ontvangen. Lees de onderstaande tekst maar neem in het achterhoofd dat voor u mogelijk een andere situatie geldt. Breng altijd de (mogelijke)

Financieren van behandeling

Verzekeren van tandheelkundige zorg is vaak niet toereikend voor uitgebreide behandelingen. Mocht u de wens hebben om een (kostbare) tandheelkundige behandeling te ondergaan maar op dit moment niet de financiële ruimte te hebben, dan is er sinds kort de mogelijkheid om deze te laten financieren. Het factoring/declaratie bureau Infomedics biedt voor haar aangesloten praktijken een betaalplan met nette en duidelijke voorwaarden, en stelt het geld

VergelijkMondzorg.nl, tandartstarieven en tandartsverzekeringen vergelijken

VergelijkMondzorg is een onafhankelijk, transparant platform voor het vergelijken van tandartsverzekeringen, tandartstarieven en mondzorgverleners. Het geeft de de gebruiker tevens de mogelijkheid om een mondzorgverlener te zoeken zonder tussenkomst van ons en andere partijen zoals zorgverzekeraars, commerciele partijen of beroepsgroepen die maar een beperkt aanbod (leden) laten zien. Het zoeken van tandartspraktijken kan op postcode of op adres. Met of zonder extra zoek criteria, elke mondzorgverlener die zich aanmeld wordt weergegeven in de database. VergelijkMondzorg.nl is al jaren de grootste partij en heeft meer dan 3000 praktijken die actief hun profiel onderhouden.

Elk jaar worden de zorgverzekeraars onder een vergroot glas gelegd. De polisvoorwarden van de aangeboden tandartsverzekeringen worden besproken en toegelicht.

Over VergelijkMondzorg

VergelijkMondzorg is een onafhankelijk en transparant platform voor het vergelijken van tandartsverzekeringen en tandartstarieven en geeft de gebruiker de mogelijkheid om een mondzorgverlener te zoeken in zijn buurt. VergelijkMondzorg (VM) is een initiatief van F. Everdij (tandarts). Eind 2011 is de website gelanceerd in samenwerking met S.J.F van Heijst (tandarts) met als doel inzicht te geven in de mondzorg in Nederland. Begin 2013 heeft Dhr. van Heijst zijn medewerking aan VM beëindigd, om zich volledig te richten op zijn praktijk "Mondzorg Nieuwegein"
VM heeft sinds 2011 een uniek vergelijking systeem, waarmee het mogelijk is om inzicht te krijgen in de tarieven, kwaliteit en vindbaarheid van tandartsen. Eind 2012 is daar het vergelijken van tandartsverzekeringen aan toegevoegd. VM streeft naar een zo open en objectief mogelijk systeem dat voor iedereen toegankelijk is. Objectiviteit staat daarbij voorop, VM stelt zich dan ook toetsbaar op voor organisaties die inzicht willen krijgen in VM.

Het vergelijkingssysteem
Praktijken die zijn aangemeld en een volledig profiel hebben ingevuld zullen beter gevonden worden dan praktijken die niet zijn aangemeld, dit is voornamelijk bij specifieke zoekcriteria zoals het zoeken op kwaliteitsregisters. Aanmelding voor praktijkeigenaren is kosteloos.
De vergelijking van tandartsverzekeringen verloopt zonder het aangeven van uw persoonlijke zoekcriteria, op premie of alfabet. Er is getracht alle verzekeraars te vermelden, ongeacht of deze bereid zijn te betalen voor het door linken naar de betreffende zorgverzekeraar, dit is een groot voordeel ten opzichte van vele andere vergelijkingssites die alleen betalende partijen weergeven. De voorwaarden en premies worden door VergelijkMondzorg online verkregen, partijen die actief gegevens aanleveren en of hun premie vroeg vermelden worden als eerst opgenomen. Wanneer verzekeringsgegevens niet duidelijk zijn of ontbreken (en dus niet controleerbaar door ons en u)doen deze niet mee in de vergelijker.
VM streeft naar een eerlijke en betrouwbare vergelijking. Natuurlijk is de prijs belangrijk, maar prijs is slechts een onderdeel van de vergelijking en we hopen dat patiënten op VM zich ook oriënteren op de inhoud van de verzekering, wat wordt wel en niet vergoed, wordt er geheel of gedeeltelijk vergoed, hoe transparant is de verzekeraar over de zorgverzekering, etc.

Er vindt geen vorm van bemiddeling plaats, u wordt altijd doorverwezen naar de website van de zorgverzekeraar of een bemiddelaar wanneer deze voor u voordeliger is dan direct afgesloten zorgverzekeringen.

Transparantie en verdienmodel
Vergelijkmondzorg een project van één individue daarmee zijn de kosten nihil, en is de website niet afhankelijk van inkomsten om te functioneren. Toch zijn er een aantal verzekeraars die een vergoeding geven wanneer u een verzekering afsluit als u deze via vergelijkmondzorg hebt benaderd. Dit heeft echter geen invloed op de resultaten.

Rechten
Aan de gegevens gepubliceerd op VergelijkMondzorg.nl kunnen geen rechten worden ontleend. U dient de getoonde gegevens te verifiëren bij de betreffende mondzorgverlener of verzekeraar.
De getoonde tarieven behorende bij de tandheelkundige behandelcodes zijn exclusief tandtechnische kosten.
VergelijkMondzorg heeft het recht elk moment wijzigingen aan te brengen in de vorm van correcties of aanvullingen zonder deze te specificeren.

De mogelijkheden van VergelijkMondzorg

Mondzorgverleners
Voor u als mondzorgverlener is het mogelijk:

 • Uw praktijk te claimen of aan te melden, waardoor uw praktijk beter vindbaar zal zijn
 • Aan te geven op welke deelgebieden in de tandheelkunde uw praktijk zich richt
 • Een korte omschrijving toe te voegen aan uw praktijk gegevens
 • Aan te geven of u bent aangesloten bij “instanties” (KRT, BIG, ISO-certificatie, etc).
 • Aan te geven of u contracten heeft met bepaalde verzekeraars
 • Patiënten naar de website van VM te verwijzen voor het vergelijken, vinden en afsluiten van een passende tandartsverzekering
Vergelijkmondzorg is onder meer bekend van het 20:00 journaal en talloze andere media. Duizenden bezoekers komen elke dag naar de website van VM om te zoeken naar mondzorgverleners of informatie over tandartstarieven of tandartsverzekeringen. Op VM weet u zeker dat u gevonden wordt, precies op de manierzoals u dat wenst. In tegenstelling tot de vele concurrenten geeft VM u namelijk de volledige controle over de te vinden informatie.
Patiënten
Voor u als patiënt is het mogelijk:

 • Tandartsen te zoeken in een stad of postcode-gebied, om te zien welke tandartsen zich bij u in de buurt bevinden.
 • De omschrijving van een specifieke behandelcode op te zoeken, met het daarbij behorende tarief.
 • Tandartsverzekeringen te vergelijken en via VM met korting af te sluiten.

Veel gestelde vragen


Vragen van professionals

Overige vragen
 • Is er een mogelijkheid tot adverteren?
 • Kan ik ook feedback geven over de site?
 • Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

Patiënten

Waar kan ik VergelijkMondzorg voor gebruiken?
U kunt VM gebruiken voor het zoeken naar een tandarts bij u in de buurt of een specifieke tandarts/tandartspraktijk. Ook kunt u zoeken naar specialisten of gedifferentieerde tandartsen en kunt u bekijken of uw behandelaar ingeschreven staat bij een kwaliteitsregister voor tandartsen of mondhygienisten (respectievelijk het KRT of KRM). Momenteel is het beoordelen van inhoudelijke kwaliteitsverschillen tussen mondzorgverleners nog niet mogelijk, er zijn binnen de beroepsgroep kwaliteitscriteria in ontwikkeling waarmee dit wellicht in de toekomst wel mogelijk is. Daarnaast kunt u zoeken naar een specifieke behandeling en de daarbij behorende tarieven. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de mogelijkheid te kunnen controleren of uw behandelaar staat ingeschreven in het BIG-register. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Mondhygiënisten zijn niet opgenomen in het BIG-register, wel bestaat voor hen een diplomaregister bij de NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten) waarin u kunt controleren of uw mondhygiënist zijn/haar titel mag voeren. VM kan ook worden gebruikt voor het zoeken, vergelijken en afsluiten van een passende tandarts- en/of basiszorgverzekering. Op de website is veel onafhankelijke informatie te vinden over de verschillende verzekeringen. Ook zijn er uitgebreide vergoedingenoverzichten mbt de tandartsverzekeringen te vinden op de website. Daarbij wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht, maar door de soms onduidelijke en niet volledig openbare polisvoorwaarden dient u de mogelijke vergoedingen ten alle tijden bij uw verzekeraar te verifiëren.

Is VergelijkMondzorg.nl onafhankelijk?
Ja, de website is geheel onafhankelijk. VM heeft geen invloed op de informatie die mondzorgverleners publiceren. De informatie over de tandartsverzekeringen wordt ingewonnen via de websites van de zorgverzekeraars zelf, de informatie op deze websites is voor iedereen toegankelijk. VM heeft is niet verbonden aan een verzekeraar.

Hoe wordt VergelijkMondzorg.nl gefinancierd?
De eigenaar van VM is ook de ontwikkelaar van de website. Hierdoor zijn de kosten laag en is VM niet afhankelijk van inkomsten om te functioneren. Toch zijn er een aantal verzekeraars die een vergoeding geven wanneer u een verzekering afsluit als u deze via vergelijkmondzorg hebt benaderd. Dit heeft echter geen invloed op de weergegeven vergelijkingsresultaten.

Hoe werken de zoekmethodes op VergelijkMondzorg.nl?
Alle data op VergelijkMondzorg wordt automatisch gegenereerd uit de database. Praktijken/tandartsen worden standaard gesorteerd op afstand van het gezochte adres, tenzij anders door de gebruiker gespecificeerd. Verzekeringen worden standaard op premie van laag naar hoog gesorteerd, tenzij anders gespecificeerd door de gebruiker.

Kunnen zoekresultaten worden beïnvloed?
Praktijken die zich zelf hebben aangemeld of hun praktijk hebben geclaimd op VergelijkMondzorg zijn beter vindbaar. De sorteer volgorde wordt op afstand van het zoekpunt in de resultatenlijst weergegeven. Alle overige data op VergelijkMondzorg wordt automatisch gegenereerd uit de database en gesorteerd op afstand, tenzij dit anders door de gebruiker wordt gespecificeerd. Resultaten kunnen worden beïnvloed door onjuist opgegeven locatiegegevens van een praktijk. Wij vragen u onjuist vermelde gegevens door te geven door te mailen naar info@VergelijkMondzorg.nl. Wij voeren deze wijzigingen dan zo spoedig mogelijk door. De weergave volgorde van zorgvezekeraars in de zoekresultaten-lijst kan niet worden beïnvloed door de verzekeraars zelf. Wel kunt u uw zoekcriteria zelf instellen, waardoor er verschillende resultatenlijsten kunnen worden gegenereerd.

Hoe bewaakt VergelijkMondzorg de objectiviteit en nauwkeurigheid van de data?
Objectiviteit is zeer belangrijk voor VergelijkMondzorg, daarom staan wij van VergelijkMondzorg altijd open voor op- of aanmerkingen. VergelijkMondzorg zal niemand een voorkeursbehandeling geven. Alle berekeningen worden door computeralgoritmes uitgevoerd. Mocht je het vermoeden hebben dat er iets niet klopt, neem dan alstublieft contact met ons op via info@VergelijkMondzorg.nl.

Waar beoordeelt VergelijkMondzorg op?
Tandartsverzekeringen worden beoordeeld op transparantie, vergoedingen, netto-vergoeding, verzekeringsvoorwaarden en de daar bij behorende maandpremie.

Hoe weet ik wat een bepaalde verrichting of behandelcode inhoudt?
U kunt klikken op het blauwe informatie-icoontje welke rechts naast de korte omschrijving van de behandelcode staat, u krijgt dan een uitgebreidere uitleg over deze specifieke behandeling.

Ik zie onjuistheden in de gegevens van een praktijk?
U kunt onjuistheden melden door te mailen naar info@VerglijkMondzorg.nl

Hoe vind ik een goede tandarts?
VergelijkMondzorg gaat er in beginsel vanuit dat alle dienstdoende tandartsen in Nederland BIG-geregistreerd zijn en daardoor voldoen aan de minimale eisen die worden gesteld door de overheid. Iemand een goede tandarts vinden blijft een persoonlijk oordeel, waarover de meningen verdeeld zullen zijn. Op dit moment zijn er binnen de beroepsgroep kwaliteitscriteria in ontwikkeling, VergelijkMondzorg houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In de toekomst zult u hier dan ook nog van horen. Op dit moment is het voor u als patiënt echter lastig te beoordelen welke kwaliteit een tandarts levert. Er zijn namelijk nog geen duidelijke objectieve en toetsbare criteria. U kunt op dit moment al wel zoeken of uw behandelaar ingeschreven staat bij een kwaliteitsregister voor tandartsen of mondhygienisten (respectievelijk het KRT of KRM) . En er wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid te kunnen controleren of uw behandelaar staat ingeschreven in het BIG-register. Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn die personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Mondhygiënisten zijn niet opgenomen in het BIG-register, wel bestaat voor hen een diplomaregister bij de NVM (Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten) waarin u kunt controleren of uw mondhygiënist zijn/haar titel mag voeren.

Ik heb een tandarts gevonden waar ik graag naar toe wil, wat nu?
Houdt er rekening mee dat u niet zomaar overal wordt aangenomen. Er zijn tandartspraktijken die een wachtlijst hanteren of helemaal geen nieuwe patiënten meer aannemen. U dient hierover contact op te nemen met de desbetreffende praktijk. Laat altijd een begroting maken voordat u aan een behandeling begint, zo weet u precies waar u aan toe bent.

Tandartsen en overige zorgverleners


Wat kan ik doen op VergelijkMondzorg ?
- Patiënten verwijzen voor voorlichting over bijna alle tandarstverzekeringen in Nederland - Uw eigen praktijk goed vindbaar maken op het internet - Tandheelkundige producten bestellen met hoge kortingen - Gemakkelijk een specifieke behandeling of code opzoeken, met bijbehorend tarief en omschrijving
Is VergelijkMondzorg.nl onafhankelijk?
Ja, de website is geheel onafhankelijk. VM heeft geen invloed op de informatie die mondzorgverleners publiceren. De informatie over de tandartsverzekeringen wordt ingewonnen via de websites van de zorgverzekeraars zelf, de informatie op deze websites is voor iedereen toegankelijk. VM heeft is niet verbonden aan een verzekeraar.
Hoe wordt VergelijkMondzorg.nl gefinancierd?
De eigenaar van VM is ook de ontwikkelaar van de website. Hierdoor zijn de kosten laag en is VM niet afhankelijk van inkomsten om te functioneren. Toch zijn er een aantal verzekeraars die een vergoeding geven wanneer u een verzekering afsluit als u deze via vergelijkmondzorg hebt benaderd. Dit heeft echter geen invloed op de weergegeven vergelijkingsresultaten.
Hoe werken de zoekmethodes op VergelijkMondzorg.nl?
Alle data op VergelijkMondzorg wordt automatisch gegenereerd uit de database. Praktijken/tandartsen worden standaard gesorteerd op afstand van het gezochte adres, tenzij anders door de gebruiker gespecificeerd. Verzekeringen worden standaard op premie van laag naar hoog gesorteerd, tenzij anders gespecificeerd door de gebruiker.
Kunnen zoekresultaten worden beïnvloed?
Praktijken die zich zelf hebben aangemeld of hun praktijk hebben geclaimd op VergelijkMondzorg zullen bovenaan, op volgorde van afstand, in de resultatenlijst worden weergegeven. Alle overige data op VergelijkMondzorg wordt automatisch gegenereerd uit de database en gesorteerd op afstand, tenzij dit anders door de gebruiker wordt gespecificeerd. Resultaten kunnen worden beïnvloed door onjuist opgegeven locatiegegevens van een praktijk. Wij vragen u onjuist vermelde gegevens door te geven door te mailen naar info@VergelijkMondzorg.nl. Wij voeren deze wijzigingen dan zo spoedig mogelijk door. De weergave volgorde van zorgvezekeraars in de zoekresultaten-lijst kan niet worden beïnvloed door de verzekeraars zelf. Wel kunt u uw zoekcriteria zelf instellen, waardoor er verschillende resultatenlijsten kunnen worden gegenereerd.
Hoe bewaakt VergelijkMondzorg de objectiviteit en accuraatheid van de data?
Objectiviteit is zeer belangrijk voor VM, daarom staan wij van VM altijd open voor op- of aanmerkingen. VM zal niemand een voorkeursbehandeling geven. Alle beoordelingen, scores en berekeningen worden door computeralgoritmes uitgevoerd. Mocht je het vermoeden hebben dat er iets niet klopt, neem dan alstublieft contact met ons op via: info@VergelijkMondzorg.nl.
Waar beoordeelt VergelijkMondzorg op?
Tandartsverzekeringen worden beoordeeld op transparantie, vergoedingen, netto-vergoeding, verzekeringsvoorwaarden en de daar bij behorende maandpremie.
Aanmelden


Wat houdt het registreren in?
Op deze geheel vrijblijvende manier kunt u uw praktijk claimen of indien deze nog niet in ons bestand staat, aanmaken. Het is voor anderen dan niet meer mogelijk uw praktijkgegevens te wijzigen. U kunt zelf uw praktijkgegevens aanvullen of corrigeren en zo beter vindbaar worden voor uw (potentiële) patiënten.

Hoe kan ik mijn praktijk registreren?
Meldt u aan onder het kopje “registreer als Praktijkhouder” rechtsboven in de hoek van de website. Na goedkeuring kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van de website voor professionals, het is dan ook mogelijk uw praktijk aan uw account toe te voegen. U ontvangt na goedkeuring een mail op het door u opgegeven mailadres.

Ik ben eigenaar van een keten of meerdere praktijken.
VergelijkMondzorg heeft voor u speciale mogelijkheden ingebouwd zodat u deze vanuit één account kunt beheren. De meeste klinieken kiezen ervoor om gebruik te maken van één account, wilt u toch gebruik maken van meerdere account, dan is dit ook mogelijk. Wanneer u bent ingelogd kunt u verschillende praktijken aan uw account toevoegen.

Welke zorgverleners kunnen zich registreren op VergelijkMondzorg.nl?
Alle in Nederland gevestigde mondzorgverleners, te weten; tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen, orthodontisten, gedifferentieerde tandartsen, tandprothetici.

Zijn er kosten verbonden aan het registreren?
Nee, er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding op VergelijkMondzorg.

Hoe kan ik mijn praktijkgegevens wijzigen?
U dient hiervoor een account te hebben aangemaakt bij VergelijkMondzorg. Na het inloggen heeft u de mogelijkheid uw praktijkgegevens te wijzigen onder het kopje “Praktijkhouders”, vervolgens klikt u op “wijzig uw praktijk(en)”.

Welke gegevens hoef ik niet openbaar te maken?
Met uitzondering van uw praktijkadres gegevens en telefoonnummer bepaalt u zelf welke gegevens openbaar zijn. Een e-mailadres (let op: plaats niet uw privé e-mailadres bij de praktijkgegevens), website, en alle overige gegevens zijn niet verplicht om openbaar te maken.

Hoe wordt mijn praktijk gevonden?
Een praktijk wordt gevonden aan de hand van de bij ons bekende adresgegevens en praktijknaam.

De praktijk wordt niet gevonden wat gaat er mis?
Het kan zijn dat uw gegevens niet correct zijn opgenomen in onze database, mochten de gegevens reeds juist zijn vermeld, maar u kunt uw praktijk toch niet vinden? Neem dan contact op met VM via het e-mailadres: info@VergelijkMondzorg.nl

Overige vragen Is er een mogelijkheid tot adverteren?
U kunt hierover contact opnemen via het e-mailadres: info@VergelijkMondzorg.nl.

Kan ik ook feedback geven over de site?
Wij stellen uw mening altijd erg op prijs. U kunt uw suggesties achterlaten door ons te e-mailen op info@VergelijkMondzorg.nl

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?
Stuur uw vraag naar info@VergelijkMondzorg.nl

Contact

Graag uw vragen en of opmerkingen via info@vergelijkmondzorg.nl communiceren. Verwacht binnen 2 werkdagen een reactie.