Alles over een tandarts bezoek en de coronacrisis.

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN (E)
Naast de verrichtingen uit het hoofdstuk wortelkanaalbehandelingen
kunnen in dezelfde zitting geen prestaties uit andere hoofdstukken in
rekening worden gebracht, met uitzondering van de prestaties C84 tot en
met C87 en de codes ten behoeve van de verrichtingen die niet zijn
inbegrepen in de verrichtingen van hoofdstuk VII. De verrichtingen uit
het hoofdstuk VII zijn exclusief:
– anesthesie
– röntgenologische verrichtingen
– verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de
wortelkanaalbehandeling
– kosten bijzondere materialen, zoals MTA
– definitieve restauratie
– isolatie d.m.v. rubberdam
Voor algemene bepalingen bij dit hoofdstuk zie pagina 64
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

Ad E02) Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score,
invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken
endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel
opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-

Onderstaande informatie wordt u aangeboden in samenwerking met de website mondzorgkosten onderdeel van de tandarts beroepsvereniging ANT:

Wat is het?

In moeilijke gevallen kan er een uitgebreid consult nodig waarbij een (pijn)klacht of gebrek afkomstig van een wortelkanaal wordt onderzocht. Bij het onderzoek wordt ook de zogenaamde DETI-score vastgesteld. DETI staat voor Dutch Endodontic Treatment Index en is een score voor de moeilijkheidsgraad van de wortelkanaalbehandeling. Bij een uitgebreid consult moet deze score B zijn. Tijdens het uitgebreide consult worden de DETI-score, de uitgebreide lijst van complicerende factoren (Classificatie Endodontische Behandeling) en een mogelijke verwijzing naar een tandarts-endodontoloog besproken. Dit consult kan ook (nogmaals) bij een tandarts-endodontoloog plaatsvinden.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het onderzoek naar de oorzaak van de klacht.
  • Het vaststellen van de DETI-score.
  • Het invullen van de Classificatie Endodontische Behandeling.
  • Het bespreken van een behandelplan.
  • Beslissingen omtrent een eventuele verwijzing.
  • Het eventueel opstellen van een verwijsbrief.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. Verdoving (A10/A15).
  2. Röntgenfoto’s.

Wat is verplicht?

Het elementnummer moet bij deze prestatiecode worden vermeld.

Wat kan niet?

E02 mag alleen in rekening worden gebracht bij een DETI-score B. Tevens mag het niet in combinatie met de start van een wortelkanaalbehandeling bij de spoed/weekenddienst (E77 en E78) in rekening worden gebracht.