Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Ad A10) Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X,
H-codes).

Share Button