Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Laatste update: 23 juni 2017 door VergelijkMondzorg

Ad A10) Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, Hcodes).

Geleidings en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat – cuspidaat). Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel.