VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Probleemgericht consult

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK ( C )
a. Diagnostisch onderzoek
De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
– het meten en vastleggen van de DPSI-score;
– het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag
en/of preventieve maatregelen;
– het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine
verrichting(en);
– het verwijzen naar een andere zorgverlener

C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten
orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking
Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Ad C13) Probleemgericht consult
Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van
de patiënt naar aanleiding van een klacht; en niet zijnde een periodiek
preventief onderzoek; en in dezelfde zitting geen andere declarabele
verrichting plaatsvindt (met uitzondering van röntgenonderzoek en/ of
anesthesie). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.