VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit

Onder deze prestatie wordt verstaan: het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling en het plaatsen van twee
implantaten in de onderkaak, inclusief 2 maanden nazorg. Voor het initieel onderzoek kan code J01 in rekening worden gebracht.

De kosten van de implantaten zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J33 (kosten implantaat).

Uitgebreide toelichting:
Onder J80 wordt verstaan het behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling en plaatsen van de twee implantaten in de
onderkaak ten behoeve van een overkappingsprothese. Dit behandeltraject is inclusief:

– Verlengd onderzoek (J02), zoals beschreven bij I.E van deze algemene bepalingen,
– Overheadkosten implantaten (J97),
– Implantologische chirurgie (J20, J21) zoals beschreven in III.

De J80 kan niet in combinatie met andere consultatie-prestaties en/of chirurgische prestaties gedurende het behandeltraject. Hieruit volgt
onder andere dat in het geval van een tweefasen behandeling voor de tweede fase geen extra verrichtingen kunnen worden gedeclareerd.

Op bovenstaande gelden twee uitzonderingen:
– De prestatie J01 voor het initieel onderzoek implantologie
– Indien sprake is van een behandeling waarbij drie of vier  implantaten geplaatst worden, kunnen (wel) de J21 of J22 gedeclareerd worden.