Verlengd onderzoek implantologie

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

J02
Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken
behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage
verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden
gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling.