Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Revisie van een in een eerder stadium voltooide
wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.