Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Laatste update: 12 oktober 2014 door VergelijkMondzorg

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen