Plaatsen eerste Healing Abutment wondheler

J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)

Alleen te declareren bij twee fase techniek.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten