VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Wortelkanaalbehandeling consult

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN (E)
Naast de verrichtingen uit het hoofdstuk wortelkanaalbehandelingen
kunnen in dezelfde zitting geen prestaties uit andere hoofdstukken in
rekening worden gebracht, met uitzondering van de prestaties C84 tot en
met C87 en de codes ten behoeve van de verrichtingen die niet zijn
inbegrepen in de verrichtingen van hoofdstuk VII. De verrichtingen uit
het hoofdstuk VII zijn exclusief:
– anesthesie
– röntgenologische verrichtingen
– verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de
wortelkanaalbehandeling
– kosten bijzondere materialen, zoals MTA
– definitieve restauratie
– isolatie d.m.v. rubberdam
Voor algemene bepalingen bij dit hoofdstuk zie pagina 64
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Ad E01) Wortelkanaalbehandeling consult
Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score
en bespreken endondontisch behandelplan;