Orthodontietarieven

Orthodontietarieven 2018

Onderstaande ziet u de Orthodontie tarieven (Klasse A) die gelden vanaf 01-01-2018. In enkele situaties zoals bij (ernstige) aangeboren afwijkingen zijn er mogelijk andere tarieven van toepassing uw orthodontist of behandelend specialist zal u hier meer over vertellen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld Schisis behandelingen.

De vergoedingen van beugels voor kinderen en volwassenen verschilt heel veel per verzekeraar, om meer te weten te komen over de vergoeding van orthodontie kijkt u op de pagina orthodontie vergoedingen.

Code Techniekkosten Omschrijving Tarief
F121A Eerste consult € 21,00
F122A Vervolgconsult € 21,00
F123A Controlebezoek € 13,19
F124A Second opinion € 99,46
F125A Ja Maken gebitsmodellen € 16,14
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 58,28
F127A Multidisciplinair consult, per uur € 130,63
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 15,47
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 15,47
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 28,35
F156A Beoordeling orthopantomogram € 16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 49,58
F159A Vervaardiging voor-achterwaartseschedelröntgenfoto € 17,76
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 49,58
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 132,62
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
F401A Ja Plaatsen beugel categorie 0 € 116,99
F411A Ja Plaatsen beugel categorie 1 € 108,88
F421A Ja Plaatsen beugel categorie 2 € 113,88
F431A Ja Plaatsen beugel categorie 3 € 131,32
F441A Ja Plaatsen beugel categorie 4 € 139,91
F451A Ja Plaatsen beugel categorie 5 € 331,00
F461A Ja Plaatsen beugel categorie 6 € 538,44
F471A Ja Plaatsen beugel categorie 7 € 522,53
F481A Ja Plaatsen beugel categorie 8 € 407,83
F491A Ja Plaatsen beugel categorie 9 € 536,04
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 90,68
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 39,38
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 39,38
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 47,25
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 59,07
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) € 27,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 31,50
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 39,38
F611A Ja Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 115,77
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 36,07
F716A Ja Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 24,87
F721A Trekken tand of kies € 41,44
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 30,94
F723A Ja Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 78,01
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie € 12,39
F811A Ja Reparatie of vervanging van beugel € 27,37
F812A Ja Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 36,07
F813A Ja Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 36,07
F814A Ja Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 36,07
F815A Ja Verwijderen spalk € 5,53
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.239,72