VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Natura of Restitutie polis

Er is veel te doen geweest om de Restitutie polis die in 2014 mogelijk zou komen te vervallen. Voor 2014 is de Restitutie polis nu veilig gesteld, maar de politiek onderzoekt nog steeds of zij deze polisvorm met vrije zorg keuze in de toekomst willen beperken. Wanneer de Restitutie polis vervalt heeft dit grote consequenties voor uw vrijheid van keuze. U mag dan namelijk niet meer zelf uw zorgverlener kiezen, het kan dan zijn dat uw zorgverzekeraar u "dwingt" naar een ziekenhuis, huisarts, tandarts of specialist toe te gaan die u niet kent, of welke zicht niet bij u in de buurt bevindt, omdat uw zorgverlener geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Mocht u dan toch naar uw eigen zorgverlener gaan, dan zal dit voor u extra kosten met zich meebrengen.

Verschil Natura en Restitutie polis

Natura polis

Bij de Natura polis is er sprake van gecontracteerde zorg. De zorgverzekeraar sluit contracten met zorgverleners waarin afspraken over bijvoorbeeld kosten of kwaliteitseisen staan. Op die manier proberen de zorgverzekeraars de kosten te beperken. Waardoor de premie van deze verzekeringsvorm vaak lager is dan die van de Restitutie vorm.  Bij de Natura polis wordt uw rekening meestal rechtstreeks door de uw zorgverzekeraar betaald. Wanneer u bij een Natura zorgverzekering naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat zult u zelf een aanzienlijk deel van de rekening moeten betalen. Dit deel kan oplopen tot 40% van de totale kosten van de behandeling.

Sinds kort zijn er ook Budget Natura polissen. Bij deze vorm van Natura zorgverzekeringen is de zorgkeuze nog meer beperkt, er wordt met minder gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners gewerkt. Daarnaast geeft deze Budget zorgverzekering veel minder of geen vergoeding wanneer u kiest voor een eigen zorgverlener zonder contract. Medicatie dient via een online apotheek te worden aangeschaft. VergelijkMondzorg laat deze beperkte vorm van Natura verzekeringen alleen zien als het een eigen label van een zorgverzekeraar betreft. Voorbeelden hiervan zijn onder andere  HEMA, onderdeel van Menzis, en  ZEKUR onderdeel van Univé.  De Budget Natura verzekeringen zijn aangegeven met een  unive[1].

Bijna alle grote zorgverzekeraars bieden naast hun Natura en Restitutie variant ook een Budget Natura zorgverzekering aan. Deze zijn, zoals eerder al vermeld, niet zichtbaar op VergelijkMondzorg. U kunt deze natuurlijk wel afsluiten op eigen ook als u via VergelijkMondzorg naar de website van de betreffende zorgverzekeraar gaat. Daar krijgt u de mogelijkheid deze Budget Natura variant te selecteren. De premie van deze variant is vaak nog eens €10,00 per maand goedkoper dan de Natura zorgverzekering.

Restitutie polis

Bij een Restitutie polis heb je recht op de vergoeding van gebruikte zorg. Ongeacht of de zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Een zorgverzekeraar die een Restitutie polis aanbiedt, vergoedt bij elke zorgaanbieder het dezelfde. Daarmee heeft u dus werkelijke keuze vrijheid in zorgverleners. Ook bij een Restitutie verzekering kan er sprake zijn van contracten., de betaling aan de zorgverlener gaat dan soms ook rechtstreeks via de zorgverzekeraar. Gaat u echter naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan krijgt u de rekening zelf en zult deze bij de zorgverzekeraar moeten indien om uw vergoeding te krijgen.

Soms wordt er gesproken van een Mix  of Combinatie polis gesproken, dit zijn combinaties van Restitutie en Natura polissen, officieel zijn dit Natura polissen.

Meer kunt u lezen in het Tandartsverzekeringen Overzicht.