Overheadkosten pre implantologische chirurgie

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes
J09 en J12.