Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant één 6de deel

Laatste update: 23 juni 2017 door VergelijkMondzorg

T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.