Tandartstarieven 2012

Gemiddelde tandarts prijzen in Nederland die in 2012 werden gehanteerd

Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke tandheelkundige behandelingen  2012 met gemiddelde tarieven (31-12-2012) van de van heel Nederland. In 2012 was er een experiment vrijetarieven die vroegtijdig is gestopt vanuit de politiek.

BELANGRIJK : Dit artikel gaat over “oude” verlopen tandartstarieven van een ander jaar. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de huidige tarieven, Klik hier om te lezen over de huidige tandartstarieven

1. Consultatie en diagnostiek 2. Preventieve mondzorg 3. Vullingen, kronen en bruggen 4. Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) 5. Chirurgie 6. Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) 7. Tandvleesbehandelingen (parodontologie) 8. Implantaten (implantologie) 9. Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) 10. Beugels (orthodontie) 11. Nazorg 12. Diversen 13. Abonnementen: minimale contractstermijn 1 jaar, geldig tot 01-01-2013

Code 2012 Techniekkosten Omschrijving Tarief
A111 Periodieke controle € 20,50
A211 Probleemgericht consult € 24,85
A231 Intake consult € 37,47
A261 Multidisciplinair consult € 39,69
A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 15,10
A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 62,14
A324 Maken en beoordelen schedelfoto € 42,04
A327 Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto € 165,49
A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore € 32,94
A531 Vaststellen conditie tandvlees € 96,94
A611 * Microbiologisch- en/of speekselonderzoek € 34,56
A711 Opstellen en bespreken zorgplan € 86,33
A721 * Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg € 80,85
A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 127,15
A723 * Aanvullend onderzoek implantologie € 96,21
A724 * Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen € 113,28
A725 Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) € 85,39
A726 Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen € 52,04
A727 Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid € 92,93
C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard € 22,41
C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid € 44,96
C124 Consult voor evaluatie van preventie € 22,46
C212 Gebitsreiniging standaard € 22,28
C214 Gebitsreiniging uitgebreid € 48,20
C511 Sealen per element € 17,53
C611 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 19,86
C811 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit € 23,73
C821 Medicinale behandeling per element € 29,48
E111 Eénvlaks vulling € 45,26
E112 Tweevlaks vulling € 63,92
E113 Drievlaks vulling € 78,33
E114 Vier- of vijfvlaks vulling € 97,62
E131 * Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element € 94,20
E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 91,90
E211 * Herstellen hoektandfunctie € 82,13
E311 * Eénvlaks inlay € 108,70
E312 * Tweevlaks inlay € 162,08
E313 * Drievlaks inlay € 221,41
E321 * Kroon € 263,23
E325 * Brugtussendeel € 156,94
E331 Kroon in melkgebit € 67,83
E335 * Schildje van keramiek of kunststof € 150,22
E341 * Plakbrug met één tussendeel aan één element € 164,64
E345 * Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug € 40,14
E351 * Brugverankering aan één element € 61,87
E411 Plaatsen wortelkanaalpin € 35,85
E421 Opbouw van plastisch materiaal € 46,42
E423 * Opbouw niet-plastisch materiaal € 80,01
E431 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 33,38
E441 * Wortelkap € 134,58
E511 * Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk € 78,59
E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk € 32,13
E711 * Tijdelijke (nood)kroon € 33,47
E721 * Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode € 61,60
E811 Opnieuw vastzetten kroon € 32,11
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug € 59,47
G111 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 505,35
G112 * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,26
G113 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 253,74
G211 * Klikgebit per kaak € 362,86
G251 * Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten € 362,38
G253 * Vervangend klikgebit op verbonden implantaten € 416,64
G311 * Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen € 163,51
G313 * Vervaardigen extra drukknop € 38,68
G331 * Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen € 215,55
G333 * Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak € 68,26
G411 * Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak € 156,18
G451 * Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak € 283,20
G611 * Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten € 121,62
G651 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame € 47,36
G711 * Opvullen bestaand kunstgebit per kaak € 74,20
G731 * Opvullen bestaand klikgebit per kaak € 141,60
G733 * Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak € 186,12
G811 * Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak € 18,62
G815 * Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak € 44,28
G831 * Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur € 117,30
G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit € 39,61
G921 * Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak € 175,68
J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval € 79,84
J311 Trekken tand of kies € 36,41
J315 Moeizaam trekken tand of kies € 72,09
J411 Chirurgische verrichting € 77,31
J511 * Aanbrengen botvervangers € 54,61
J611 Kijkoperatie € 92,86
J631 Endodontische chirurgie snij/hoektand € 160,25
J633 Endodontische chirurgie premolaar € 200,79
J635 Endodontische chirurgie molaar € 251,34
L111 Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 79,96
L112 Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 104,29
L113 Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 129,33
L114 Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 153,22
L311 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 181,27
L312 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 226,13
L313 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 272,96
L314 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 316,12
L411 Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element € 34,24
L421 Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal € 36,50
L511 Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel € 55,64
L711 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting € 102,94
L713 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting € 64,15
L715 Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element € 79,50
N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 28,32
N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling € 67,68
N215 Evaluatie tandvleesbehandeling € 122,85
N311 Flapoperatie tussen 2 elementen € 175,17
N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel) € 299,74
N411 Tuber- of retromolaarplastiek € 93,02
N511 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per element € 118,34
N515 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant € 297,98
N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal € 169,85
N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap € 49,43
N615 * Tandvleescorrectie per element, met opklap € 162,32
N811 Behandeling tandvleesabces € 69,35
P111 * Plaatsen implantaat € 262,03
P131 * Plaatsen afdekschroef voor implantaat € 57,76
P211 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 134,70
P311 * Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie € 130,07
P331 * Maken boormal € 63,08
P411 * Ophoging bodem bijholte per kaakhelft € 279,87
P431 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft € 189,84
P451 * Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat € 133,25
P511 Oogsten eigen botweefsel € 142,68
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel € 112,23
P911 Verwijderen implantaat € 170,35
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment € 119,99
S111 Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator € 76,46
S113 Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator € 145,97
S151 Therapeutische positiebepaling € 27,79
S211 Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie € 83,64
S311 Instructie spieroefeningen € 50,52
S331 Indirect planmatig inslijpen € 263,65
S351 Behandeling triggerpoint € 57,26
S361 Kaakgewrichtspoeling € 111,77
S371 Biofeedbacktherapie € 49,08
S411 * Opbeetplaat € 77,72
S611 * Maken van een hulpregistratieplaatje € 49,68
V111 Prenataal consult € 66,41
V211 Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren € 945,94
V411 * Plaatsen beugel categorie 1 € 136,29
V421 * Plaatsen beugel categorie 2 € 152,57
V431 * Plaatsen beugel categorie 3 € 153,59
V441 * Plaatsen beugel categorie 4 € 168,61
V451 * Plaatsen beugel categorie 5 € 433,08
V461 * Plaatsen beugel categorie 6 € 692,85
V471 * Plaatsen beugel categorie 7 € 475,20
V511 Beugelconsult per maand categorie 1 € 32,58
V512 Beugelconsult per maand categorie 2 € 33,12
V513 Beugelconsult per maand categorie 3 € 33,18
V514 Beugelconsult per maand categorie 4 € 33,92
V515 Beugelconsult per maand categorie 5 € 41,05
V516 Beugelconsult per maand categorie 6 € 47,15
V517 Beugelconsult per maand categorie 7 € 43,09
V612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 91,72
V711 Verwijderen beugel categorie 5 of 6 € 117,30
V712 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 54,26
V713 Nacontrole bij iedere beugelcategorie € 22,04
V811 * Reparatie of vervanging van beugel € 40,23
V812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 48,29
W112 Nazorg standaard € 73,75
W114 Nazorg uitgebreid € 112,78
X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling € 31,94
X211 Spalken per element € 24,28
X221 Verwijderen spalk per element € 8,07
X311 Inwendig bleken per element € 70,56
X331 * Uitwendig bleken per kaak € 80,78
X411 Maken van gebitsmodellen € 32,78
X431 * Mondbeschermer € 27,79
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring € 27,04
X555 Second opinion € 85,69
X611 Verdoving door middel van een roesje (sedatie) € 91,65
X631 Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) € 298,86
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 162,44
X731 * Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen € 165,23
X751 * Tijdtarief mondzorg AWBZ € 171,51
X781 * Tijdtarief topreferente mondzorg € 210,98
X811 * Snurk- en slaapstoornis behandeling € 281,17
X911 * Mondzorg aan huis € 41,22
X951 Mondzorg op locatie € 49,69
X991 * Gedeeltelijk voltooid werk € 94,86
X993 Onderlinge dienstverlening € 32,58
X999 Facultatieve prestatie € 48,70
Z111 * Abonnementcategorie A, per maand € 19,16
Z112 * Abonnementcategorie B, per maand € 12,48
Z113 * Abonnementcategorie C, per maand € 16,63
Z114 * Abonnementcategorie D, per maand € 20,66
Z115 * Abonnementcategorie E, per maand € 25,30
Z116 * Abonnementcategorie F, per maand € 7,41