Initieel onderzoek implantologie

Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of
implantologie is geïndiceerd.