T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie