VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Occlusale spalk

Laatste update: 22 juni 2019 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G62 Stabilisatieopbeetplaat

Tarieven 2020:

De stabilisatieopbeetplaat kan worden toegepast bij zowel niet-complexe OPD als complexe OPD. Het tarief kan uitsluitend gedeclareerd worden indien functieonderzoek kauwstelsel of Verlengd onderzoek
OPD heeft plaatsgevonden.Hieronder wordt niet verstaan een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat (daarvoor geldt prestatie G69, beetbeschermingsplaat, onderdeel B).

Tarieven 2019: Occlusale spalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten