Occlusale spalk

Laatste update: 22 juni 2019 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G62 Stabilisatieopbeetplaat

Tarieven 2020:

De stabilisatieopbeetplaat kan worden toegepast bij zowel niet-complexe OPD als complexe OPD. Het tarief kan uitsluitend gedeclareerd worden indien functieonderzoek kauwstelsel of Verlengd onderzoek
OPD heeft plaatsgevonden.Hieronder wordt niet verstaan een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat (daarvoor geldt prestatie G69, beetbeschermingsplaat, onderdeel B).

Tarieven 2019: Occlusale spalk

Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

Onderstaande informatie wordt u aangeboden in samenwerking met de website mondzorgkosten onderdeel van de tandarts beroepsvereniging ANT:

Wat is het?

Een stabilisatie opbeetplaat (occlusale spalk) is een plaatje gemaakt van kunsthars dat over de gebitselementen past en door de patiënt kan worden geplaatst en uitgenomen.

De stabilisatie opbeetplaat (occlusale spalk) helpt om de overbelasting van tanden, kiezen en kauwspieren te verminderen, verkeerde gewoonten (bijv. kaakklemmen, nagelbijten) beter te leren herkennen en de tanden en kiezen te beschermen tegen slijtage.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • Het maken van afdrukken van beide kaakhelften (boven- en onderkaak).
  • Een wasbeet registratie die aangeeft hoe de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak staat.
  • Het plaatsen van de stabilisatie opbeetplaat.
  • Gebruiksinstructies voor de opbeetplaat.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  1. De tandtechniekkosten. Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
  2. Correctief beslijpen van tanden of kiezen (G64).
  3. 4 vervolgcontroles (G64) in een periode van 6 (aaneengesloten) weken. Meer controles kunnen niet in rekening gebracht worden per 6 weken.
  4. Documentatie van de behandeling en indien van toepassing eindrapportage aan een verwijzer (G03).
  5. Reparatie van de plaat die nodig is na 4 maanden dragen of door verkeerd gebruik (niet volgens de gegeven voorschriften) (G68).

Bijzonderheden

Deze stabilisatie opbeetplaat mag alleen in rekening gebracht worden nadat een uitgebreid functie-onderzoek (UFO) (G01) uitgevoerd is. Als dat niet het geval is dan moet de opbeetplaat samen met code G69 in rekening worden gebracht.