Indirect planmatig inslijpen

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G65* Indirect planmatig inslijpen

Afdrukken, registratie, model-analyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.
* kan gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

Onderstaande informatie wordt u aangeboden in samenwerking met de website mondzorgkosten onderdeel van de tandarts beroepsvereniging ANT:

Wat is het?

Als de kiezen van onder- en bovenkaak niet goed op elkaar passen kan worden besloten om dit te verbeteren door ‘inslijpen’ van tanden en kiezen. Als uit het onderzoek van de mond (het uitgebreid functie-onderzoek (G01)) is gebleken dat daar verschillende tanden en kiezen bij zijn betrokken, dan wordt dit eerst buiten de mond nagebootst.

Daartoe worden afdrukken van de onder- en bovenkaak gemaakt en een wasbeet registratie van de ideale positie van de onderkaak. Buiten de mond in een speciaal apparaat, een ‘articulator’, wordt de situatie in de mond nagebootst en kan het corrigeren van de tand- en/of kiescontacten eerst op de gipsmodellen van het gebit worden uitgevoerd.

De correcties worden schriftelijk vastgelegd (inslijpplan). Door deze handeling kan het eindresultaat worden beoordeeld voordat daadwerkelijk in de mond wordt ingeslepen. Als de correcties mogelijk zijn en tot een gewenst resultaat leiden, wordt de procedure besproken en vervolgens in de mond uitgevoerd aan de hand van het inslijpplan.

In het kader van de behandeling van pijn en disfunctie van de kaak wordt deze behandeling niet (meer) toegepast. Bij standsverandering van de onderkaak door bijvoorbeeld traumata, verkeerd uitgevoerd kroon- en brugwerk of chirurgische ingrepen kan planmatig inslijpen behulpzaam zijn.

Wat is in het tarief inbegrepen?

  • De handelingen om tot een nabootsing van de situatie in de mond te komen.
  • Het uitvoeren van het inslijpplan in de mond, eventueel in verschillende afspraken, totdat het beoogde resultaat is verkregen.

Wat is niet in het tarief inbegrepen?

  • De tandtechniekkosten van deze methode. Deze mag de tandarts 1 op 1 doorberekenen.
  • Het evalueren van het resultaat van de inslijpprocedure in een vervolgafspraak (G64).
  • Het uitgebreid functie-onderzoek dat voorafgaat aan het indirect planmatig inslijpen (G01) om te beoordelen of indirect planmatig inslijpen kan worden uitgevoerd.
  • De eventuele extra registraties van het kaakgewricht om de situatie extra nauwkeurig in de articulator na te bootsen (G10, G11, G12, G13 en G14).
  • Documentatie van de behandeling en indien van toepassing eindrapportage aan een verwijzer (G03).