Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

G68 Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden
gebracht.