Temporaire, eerste voorziening

R80* Temporaire, eerste voorziening

Deze prestatie kan alleen voorafgaand aan een kroon (R24) worden gedeclareerd mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten