Maken meerdimensionale kaakfoto

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

Ad X25) Maken meerdimensionale kaakfoto

Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een
CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het
maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte
van conventionele röntgendiagnostiek.