Plaatsen volgende Healing Abutment wondheler, andere wond

J25* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond

Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten