Verwijderen gefractureerd abutment occlusale schroef

J32* Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad. Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing. * mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten