Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min

Ad M02 Consult voor evaluatie van preventie

De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen
van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt
in eerdere instructies. Deze prestatie mag alleen worden gedeclareerd in
een zitting volgend op de prestatie ‘preventieve voorlichting en/of
instructie’ van minimaal 20 minuten (M01). De prestatie wordt
uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze
prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

Share Button