Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.