VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Laatste update: 21 december 2018 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven 2019

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.