VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering 2023

Alle tandartsverzekeringen van 2023 zijn bekend, deze pagina wordt op dit moment nog aangepast.


de vergelijker is actueel voor 2023

VergelijkMondzorg kijkt elk jaar kritisch naar de veranderingen van de zorgverzekeringen en in het bijzonder die van de tandartsverzekeringen. Op deze pagina leest u dan ook alles wat u moet weten om een goede afweging te maken welke tandartsverzekering voor u de juiste is.

Elk jaar blijken de verschillen tussen de tandartsverzekeringen weer groot. Overstappen van zorgverzekeraar voor een betere tandartsverzekering kan u al snel meer dan € 500,- tandheelkundige vergoeding opleveren met dezelfde premie.

VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar, wel zo prettig! Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere deal krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. Bekijk ook vooral ook eens onze concullega , om meer informatie over andere aanvullende pakketten te krijgen, of om ons te vergelijken.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Tandartsverzekeringen en basiszorgverzekeringen vergelijken doet u op deze pagina Tandartsverzekering Vergelijken. Hieronder ziet u een toelichting waar u op kunt letten bij het afsluiten van een tandartsverzekering, en welke (bijzondere) voorwaarden van toepassing kunnen zijn bij de tandarts of basiszorgverzekering.

Vrije zorgkeuze een groot goed, maar (bijna) verdwenen of onbetaalbaar in 2023

Dit jaar dient u bijzonder veel aandacht te schenken aan de keuze van de basisverzekering. De echte restitutie verzekering (volledig vrije keuze in ziekenhuizen en zorgverleners) bestaat feitelijk niet meer, omdat elke zorgverzekeraar wel een restrictie heeft in de keuze van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Volgens de zorgverzekeraars was dit nodig vanwege de zorgfraude die hier veelvuldig voorkwam.

De combinatie-polis is in 2023 in opkomst en lijkt de restitutiepolis te vervangen. Het woord “combinatie” zegt het eigenlijk al, het is een deel vrije zorg keuze en een deel is gereguleerd met contracten.

Budget polissen vergoeden in sommige gevallen in 2023 nog maar 50% van het gecontracteerde tarief als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Het gecontracteerde tarief ligt vaak lager dan het normale tarief. Dit betekent concreet dat als het contract tarief 80% is, u (50% x 80%) slechts 40% van het gedeclareerde tarief vergoed krijgt!

Kaakchirurg is basiszorg, kinderen meeverzekerd met ouder dus afhankelijk van ouderlijke polis.

Met tandartsen zijn er weinig tot geen contracten afgesloten, en daarmee vervalt de contractering beperking vanuit de zorgverzekering. Daardoor is iedereen vrij in de keuze van zijn of haar tandarts voor zorg welke binnen de tandartsverzekering valt. De keuze van uw tandartsverzekering heeft geen invloed op de keuze van uw tandarts*. Mocht een zorgverzekeraar ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan. Aan dat “redelijke” deel van contractering wordt gemorreld en elk jaar lijkt het er op of dat percentage van ‘redelijke contractering’ omlaag mag (lees: u heeft minder keus en moet grotere afstanden afleggen om verzekerde zorg te krijgen). De meeste zekerheid geeft op dit moment de combinatie-polis en natuurlijk de restitutiepolis.

*Implantaten (indien nodig voor kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) bij een kaakchirurg zijn verrichtingen uit de basiszorg! De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis. Hier is het dus van belang dat uw zorgverzekering afspraken heeft met uw voorkeurs ziekenhuis/specialist als u er zeker van wilt zijn dat u bij uw behandelaar/ziekenhuis van uw eigen keuze terecht kunt.

  • Uitstel van niet acute zorg of lange wachtlijsten komen vaker voor bij natura zorgverzekeringen. Afgelopen jaren is dit helaas duidelijk geworden vanwege “zorg” afspraken. Planbare zorg zijn bijvoorbeeld verwijderen verstandskiezen, apexresectie etc. Voor de (budget)natura verzekerde bestaat zo een risico dat behandeling worden uitgesteld tot het volgende verzekeringsjaar wanneer het toegekende budget door een zorgverzekeraar voor een ziekenhuis wordt overschreden.

Tandartsverzekeringen met relatief veel vergoedingen, zonder of met beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met meeste codes 100% vergoeding. (meeste M en T codes 75%)
Hema tandartsverzekering heeft tot €750,- met 80% vergoeding zonder wachttijd, u krijgt er ook eenmalig de 10% Hema kortingsbon bij.
Salland heeft een tandartsverzekering met €1000,-, en 80% vergoeding als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar Is in combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijsd en daarom hier genoemd. De verzekering kent een €1000,- met 80% vergoeding, als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto’s etc, is geen bezwaar in het eerste jaar.)

Er zijn diverse tandartsverzekeringen die meer vergoeden dan € 500,-. Een aantal verzekeraars vergoeden zelfs tot € 2500,-. Een flinke premie mag u dan wel verwachten. Helaas zijn deze niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen, dit noemt men de medische acceptatie. Indien er uitgebreide tandheelkundige zorg wordt verwacht (of gedeclareerd) wordt u geweigerd. Het niet naar eer en naar geweten invullen kan leiden tot het stop zetten van de tandartsverzekering.

Soms is het complex

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekering vergoedt niet alle standaard prestaties, zoals andere tandartsverzekeringen dat wel grotendeels doen. Alle tandartsverzekeringen van DSW zijn complex, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn.

Opvallende wijzigingen (tandarts)verzekering 2023

De grootste wijziging in 2023 lijkt de verdere beperkingen van het aanbod van labels van zorgverzekeraars, diverse kleinere labels (die dus al onderdeel waren van een grotere zorgverzekeraar) zijn verdwenen. Daarnaast zoals eerder aangegeven, het verdwijnen van de restitutieverzekering.
Zilverenkruis probeert controle te krijgen over de uitgaven binnen de basiszorg door machtigingsverplichtingen in te voeren voor uitgebreide preventieve behandelingen, die de normale tijdsduur overschrijden.
JUST tandartsverzekering “Smile” vervangt de niet meer af te sluiten Tand 1. “Smile” kost bijna niks, maar je krijgt er ook bijna niks voor. (controle + 20 minuten schoonmaken + 1 vulling). Wat er allemaal onder één vulling valt is onduidelijk.
Orthodontie voor kinderen wordt steeds moeilijker gemaakt om goed te kunnen verzekeren.

Tandheelkundige ongevallendekking nu bijna overal standaard of apart mee te verzekeren.

OHRA  update 1 december, heeft stilletjes de meeneem mogelijkheid van het niet gebruikte deel van de tandartsverzekering verwijderd uit de polisvoorwaarde. Dit zonder verdere mededeling.

Dekking bij tandartsongeval

Diverse zorgverzekeraars bieden een tandheelkundige ongevallendekking. Soms bij een tandartsverzekering, maar ook vaak bij een “andere” aanvullende verzekering. Ook komt het voor dat je deze als extraatje krijgt bij de basisverzekering.  Bij Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis is de ongevallendekking bij de tandartsverzekering inbegrepen. Hier is de maximale vergoeding € 10.000,-. ONVZ biedt ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

Dekking tandartsongevallen als “bonus” of gratis

Independer heeft een leuk extraatje: bij elke zorgverzekering, ook bij alleen de basisverzekering, krijgt u een tandheelkundige ongevallendekking. Lees meer.

Zoals eerder genoemd Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar wel de mogelijkheid om een tandheelkundige ongevallendekking af te sluiten. Echter tegen kosten, die andere gratis aanbieden. Lees meer over Ixorg.

Ditzo biedt bij elke zorgverzekering een pechvogel verzekering, voor de tandheelkunde betekend dit dat u tot € 10.000,- een tandarts ongevallendekking heeft. Ook wanneer u alleen kiest voor de basisverzekering. Er is ook “extra” vergoeding mogelijk voor bijvoorbeeld fysiotherapie of andere hulpmiddelen. Lees meer.

Klachten over uw tandartsverzekering?

U kunt u klachten natuurlijk kwijt bij de zorgverzekeraar, komt u daar er niet uit neem dan contact op met de NZa.nl. Heeft u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat enkele zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Meestal worden dan wel alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen overzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld € 250,- of € 500,-. Als u meer kosten maakt dient u deze zelf te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75-80 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet per behandeling te moeten bijbetalen zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf € 100,-. Er zit wel een limiet aan de maximale vergoeding die u krijgt.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, uw tandartsverzekering vergoed 80%, een behandeling kost € 100,- euro, u dient dan zelf € 20,- (20%) te betalen, € 80,-wordt dus vergoed door de tandartsverzekering.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze zorgverzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze limiet, er staat dan “N.v.t.”. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen. Stel uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal € 500,– . Met bovenstaand voorbeeld heeft u € 80,– euro vergoed gekregen. U heeft dus nog een “potje” van € 420,– euro over.

Transparantie: Er wordt een uitroepteken weergegeven als de zorgverzekeraar complex, of onduidelijk vermeldt wat de premies of vergoedingen zijn.

Nettovergoeding: Deze term geeft aan welk voordeel u kunt behalen met deze tandartsverzekering. Uw verzekeraar vergoedt maximaal € 500,– per jaar en uw premie per maand is € 25,– dan is de maximale nettovergoeding € 500 -€ 25 * 12 = € 200,– . Een lage netto vergoeding betekent dat u dus bijna zelf de maximale vergoeding aan premie betaalt. U kunt dan dus afvragen of u deze tandartsverzekering wel interessant voor u is.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Break-Even wordt gebruikt om aan te geven hoeveel tandheelkundige kosten u moet maken om meer vergoeding uit uw tandartsverzekering te krijgen dan u er aan premie heeft ingestopt. Dit is vaak hoger dan de totale premie omdat de tandartsverzekering vaak minder dan 100% uitkeert.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste zorgverzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke zorgverzekering goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij deze keuze, gebruik dan de Keuze Hulp.

Lees altijd eerst de polisvoorwaarde door voordat u een zorgverzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 48 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoe-ding % vergoe-ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Budget: € 134,75
Anderzorg:Basis+Tand 250: € 12,13 p/m

€250 75%
Netto: € 104
Break-even: € 194
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 134,75
Anderzorg:Basis+Tand 500: € 29,95 p/m

€500 75%
Netto: € 140
Break-even: € 479
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 149,00
Natura: € 138,25
Budget: € 131,90
CZ:Basis+Tandarts: € 22,10 p/m

€450 75%
Netto: € 184
Break-even: € 354
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 149,00
Natura: € 138,25
Budget: € 131,90
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts: € 41,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 655
Break-even: € 660
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Budget: € 128,30
CZdirect:Basis+Tand 2 75%: € 28,00 p/m

€500 100%
Netto: € 164
Break-even: € 336
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 128,30
CZdirect:Basis+Tand 1 75%: € 12,50 p/m

€250 75%
Netto: € 100
Break-even: € 200
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 138,95
Budget: € 130,95
De Friesland:Basis+Tand Opstap: € 12,25 p/m

€250 80%
Netto: € 103
Break-even: € 184
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 138,95
Budget: € 130,95
De Friesland:Basis+Tand Doorstap: € 26,75 p/m

€500 80%
Netto: € 179
Break-even: € 401
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 138,95
Budget: € 130,95
De Friesland:Basis+Tand Standaard: € 13,95 p/m

€250 80%
Netto: € 82
Break-even: € 209
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 138,95
Budget: € 130,95
De Friesland:Basis+Tand Extra: € 25,50 p/m

€500 80%
Netto: € 194
Break-even: € 383
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 138,95
Budget: € 130,95
De Friesland:Basis+Tand Optimaal: € 39,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 599
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 144,50
Natura: € 128,95
Ditzo:Basis+Tandgoed: € 12,25 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 196
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 144,50
Natura: € 128,95
Ditzo:Basis+Tandbeter: € 16,25 p/m

€250 100%
Netto: € 55
Break-even: € 195
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 144,50
Natura: € 128,95
Ditzo:Basis+Tand bewust: € 6,95 p/m

€250 75%
Netto: € 166
Break-even: € 111
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Zeer beperkte vergoeding van verrichtingen
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 137,50 DSW:Basis+AV Student: € 16,25 p/m

€150 100%
n.v.t.
Break-even: € 195

Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 137,50 DSW:Basis+AV Standaard: € 24,50 p/m

€500 100%
n.v.t.
Break-even: € 294
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 137,50 DSW:Basis+AV Top: € 43,00 p/m

€750 100%
n.v.t.
Break-even: € 516
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 141,95
Natura: € 138,95
Budget: € 126,95
FBTO:Basis+250 75%: € 12,25 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 196

Niet mogelijk bij basis select polis

Meer Info
Combinatie: € 141,95
Natura: € 138,95
Budget: € 126,95
FBTO:Basis+750: € 47,75 p/m

€750 100%
Netto: € 177
Break-even: € 573

Niet mogelijk bij basis select polis
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Combinatie: € 141,95
Natura: € 138,95
Budget: € 126,95
FBTO:Basis+500: € 29,25 p/m

€500 100%
Netto: € 149
Break-even: € 351

Niet mogelijk bij basis select polis
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 141,95
Natura: € 138,95
Budget: € 126,95
FBTO:Basis+250: € 15,25 p/m

€250 100%
Netto: € 67
Break-even: € 183

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 135,00 HEMA:Basis+Tandarts 1: € 13,50 p/m

€250 75%
Netto: € 88
Break-even: € 216
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 135,00 HEMA:Basis+Tandarts 2: € 24,00 p/m

€500 75%
Netto: € 212
Break-even: € 384
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 135,00 HEMA:Basis+Tandarts 3: € 39,00 p/m

€750 75%
Netto: € 282
Break-even: € 624
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 130,90
Jaaah:Basis+Tand: € 12,25 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 196
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 127,95
Just:Basis+Just Smile: € 6,70 p/m

€100 75%
Netto: € 19
Break-even: € 107
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Zeer onduidelijk wat er nu vergoed wordt
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+TandVerzorgd 250: € 12,97 p/m

€250 80%
Netto: € 94
Break-even: € 195
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+TandVerzorgd 500: € 19,99 p/m

€500 80%
Netto: € 260
Break-even: € 300
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+TandVerzorgd 750: € 33,01 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 353
Break-even: € 495
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+Jongeren Verzorgd: € 18,10 p/m

€150 80% n.v.t.
Break-even: € 272
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+Aanvullend: € 16,00 p/m

€250 80% n.v.t.
Break-even: € 240
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen met Menzis Basis Voordelig (basisverzekering)
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Natura: € 141,25
Budget: € 134,50
Menzis:Basis+Extra aanvullend: € 28,75 p/m

€500 80% n.v.t.
Break-even: € 431
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen met Menzis Basis Voordelig (basisverzekering)
Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 135,95 OHRA:Basis+Tandsterk: € 10,65 p/m

€250 75%
Netto: € 122
Break-even: € 170
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Veel behandelingen geen vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 135,95 OHRA:Basis+Tandgaaf 500: € 32,25 p/m

€500 100%
Netto: € 113
Break-even: € 387
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 135,95 OHRA:Basis+Tandgaaf 250: € 16,86 p/m

€250 100%
Netto: € 47
Break-even: € 202
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 142,50 ONVZ:Basis+Tandfit A: € 13,25 p/m

€200 100%
Netto: € 41
Break-even: € 159
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 142,50 ONVZ:Basis+Tandfit C: € 41,80 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 748
Break-even: € 502
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 142,50 ONVZ:Basis+Tandfit B: € 30,22 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 100%
Netto: € 137
Break-even: € 363
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 137,95
Budget: € 131,95
Pro Life:Basis+Tand Small: € 14,50 p/m

€250 75%
Netto: € 76
Break-even: € 232
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 137,95
Budget: € 131,95
Pro Life:Basis+Tand Medium: € 25,50 p/m

€500 75%
Netto: € 194
Break-even: € 408
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 137,95
Budget: € 131,95
Pro Life:Basis+Tand Large: € 44,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 466
Break-even: € 712
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 134,90 Salland Zorgdirect:Basis+TandTop: € 43,50 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 478
Break-even: € 696

Meer Info
Combinatie: € 134,90 Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus: € 21,50 p/m

€500 75%
Netto: € 242
Break-even: € 344

Meer Info
Combinatie: € 134,90 Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra: € 12,95 p/m

€250 75%
Netto: € 94
Break-even: € 207

Meer Info
Restitutie: € 140,75 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV: € 24,50 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 392
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 140,75 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV: € 45,25 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€350 100% n.v.t.
Break-even: € 543
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
1 jaar wachttijd uitgebreide behandelingen en orthodontie
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 140,75 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Extra Uitgebreid AV: € 62,75 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 753
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
1 jaar wachttijd uitgebreide behandelingen en orthodontie
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 153,65
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
UnitedConsumers:Basis+UC ZorgCombi: € 16,50 p/m

€250 80% n.v.t.
Break-even: € 248
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 153,65
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 500: € 24,50 p/m

€500 80%
Netto: € 206
Break-even: € 368
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 153,65
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 250: € 14,10 p/m

€250 80%
Netto: € 80
Break-even: € 212
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 155,15
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
Univé:Basis+Tand Best: € 54,00 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 352
Break-even: € 810
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 155,15
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
Univé:Basis+Tand Beter: € 35,95 p/m

€500 80%
Netto: € 68
Break-even: € 539
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 155,15
Natura: € 132,95
Budget: € 127,45
Univé:Basis+Tand Goed: € 15,95 p/m

€250 80%
Netto: € 58
Break-even: € 239
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 153,65
Natura: € 141,95
Budget: € 132,95
VGZ:Basis+Tand Best: € 52,40 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
Netto: € 371
Break-even: € 786
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 153,65
Natura: € 141,95
Budget: € 132,95
VGZ:Basis+Tand Goed: € 15,50 p/m

€250 80%
Netto: € 64
Break-even: € 233
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 153,65
Natura: € 141,95
Budget: € 132,95
VGZ:Basis+Tand Beter: € 26,75 p/m

€500 80%
Netto: € 179
Break-even: € 401
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 125,00
VinkVink:Basis+Tand 250: € 11,75 p/m

€250 75%
Netto: € 109
Break-even: € 188
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 155,15
Budget: € 122,95
ZEKUR:Basis+Tand 250: € 14,95 p/m

€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 239

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 155,15
Budget: € 122,95
ZEKUR:Basis+Extra Zekur: € 36,95 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 591

Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Budget: € 129,95
ZieZo:Basis+Tand 1: € 10,95 p/m

€250 75%
Netto: € 118
Break-even: € 175

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 138,95
Budget: € 131,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren: € 59,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 539
Break-even: € 711
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 138,95
Budget: € 131,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren: € 40,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 514
Break-even: € 648
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 138,95
Budget: € 131,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren: € 20,75 p/m

€500 75%
Netto: € 251
Break-even: € 332
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 152,75
Natura: € 138,95
Budget: € 131,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster: € 12,25 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 196
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Combinatie: € 147,45
Natura: € 139,95
Budget: € 130,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top: € 44,89 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 718
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 147,45
Natura: € 139,95
Budget: € 130,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact: € 29,69 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 475
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 147,45
Natura: € 139,95
Budget: € 130,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Standaard: € 21,37 p/m

€150 75% n.v.t.
Break-even: € 342
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering
Laatste update: 06-12-2022 Artikel door: Falco Everdij