Tandartsverzekering

De tandartsverzekeringen 2019  zijn bekend gemaakt, deze pagina is actueel voor 2019 en kan nog bijgewerkt worden door actualiteiten.

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering. Dit kan helpen om voor u de juiste tandartsverzekering te kiezen. Elk jaar blijken de verschillen tussen de tandartsverzekeringen weer groot. Overstappen van zorgverzekeraar voor een betere tandartsverzekering kan u al snel € 500,- meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie (basisverzekering + tandartsverzekering). VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar of AFM‑tussenpersoon, wel zo prettig! Via deze website kunt u wel gebruikmaken van de unieke collectiviteitskortingen die VergelijkMondzorg biedt of gevonden heeft. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. VergelijkMondzorg biedt u echte transparantie. Vergelijk ons maar eens met de 3 andere grote vergelijkingssites om hier zeker van te zijn.

Tandartsverzekering vergelijken?

Op de pagina Tandartsverzekering vergelijken vindt u de meest uitgebreide Tandartsverzekering Vergelijker op internet. Deze pagina is overigens ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken als u dat wenst.

In de spotlight: Zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze,

Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Extra €10.000 ongevallen dekking.
VGZ collectief voor iedereen!
Goedkoopste Tandartsverzekering  voor zowel € 500,- en€ 1000,-  (jonger dan 30 jaar en medische acceptatie)
5 sterren tandartsverzekering, beste netto vergoeding voor duurste tandartsverzekeringen. (medische acceptatie)

Tevens een preventie verzekering tot €  2000,- zonder medische acceptatie! Maar beperkingen!

Meer informatie over Ditzo Meer informatie over VGZ united consumers Meer informatie over ONVZ

Vrije zorgkeuze, een groot goed!

Dit jaar dient u wederom aandacht te schenken aan welke vorm van basisverzekering u kiest. In 2015 werd de budgetpolis met veel bombarie geïntroduceerd, maar sinds 2016 bestaat de Budget Natura Polis, ook wel selectief polis genoemd, niet meer in de oorspronkelijke vorm. Het wetsvoorstel om bij een budgetpolis niet meer dan 50% te hoeven vergoeden bij niet‑gecontracteerde zorg, heeft het niet gehaald. Sinds 2017 zijn er wel zorgverzekeraars die werken met een maximale vergoeding van 70% wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. In 2018 is de budget polis weer helemaal terug met 65% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners.

Opmars budget verzekering:
Toch blijft de relatief nieuwe Budget Natura Polis in opmars. Dit wordt mede versterkt door de mogelijkheid om online over te stappen, waarbij deze polissen als goedkoopst naar voren komen. Laat u niet om de tuin leiden door mooie namen. Voorheen had VergelijkMondzorg ervoor gekozen om deze variant op de naturaverzekeringen niet prominent mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en ook niet in de Overzichtstabel Tandartsverzekeringen. Sinds 2016 doen wij dit wel, omdat alle andere vergelijkingssites dit ook doen. Maar wees waakzaam, de consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel zeer groot zijn, wanneer u bij een niet-spoedeisende behandeling naar een niet‑gecontracteerde zorgverlener gaat. Mocht u interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, kijk dan naar de roodgekleurde bedragen in de vergelijkingstabel.

Kaakchirurg basiszorg, kinderen mee verzekerd met ouder!

Met tandartsen zijn er geen of niet voldoende contracten afgesloten, waardoor iedereen vrij is in de keuze van zijn of haar tandarts. Mocht een verzekeraar echter (of een andere zorgverzekeraar) ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan.  Aan dat “redelijke” deel van contractering wordt gemorreld en elk jaar lijkt het er op of dat percentage van contractering omlaag mag, lees u heeft minder keus en moet grotere afstanden afleggen om gecontracteerde zorg te krijgen. Absolute zekerheid geeft een restitutiepolis. U bent dan altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling (binnen alle redelijkheid van de geleverde zorg).

Implantaten (bij prothese, kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) zijn basiszorg dus geen aanvullende zorg wanneer deze behandelingen bij de kaakchirurg worden uitgevoerd. De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis van de ouder. Hier is het dus van belang dat u een restitutiepolis heeft als u er zeker van wilt zijn dat u bij uw behandelaar van uw eigen keuze terecht kunt.

VGZ lijkt! plannen te hebben om de vergoeding voor J33 fors te beperken, en of zorgverleners te gaan verplichten (met een contract) implantaten van merken te gebruiken die VGZ heeft ingekocht. Er is hier extreme woede en verbazing over binnen de beroepsgroep en de vraag is of dit ook mogelijk blijkt voor 2019 omdat hierover niks in de polisvoorwaarden is opgenomen. Maar ook hier geldt weer. Met restitutie heeft u eigen keuze in uw tandarts implantoloog maar ook dus vrije keuze in het materiaal die de implantoloog het beste voor u acht.

Geen niet acute zorg meer bij natura verzekering!
Afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat er vanwege “zorg” afspraken, lees budget afknijping.  Dat de planbare zorg, waar bijvoorbeeld verwijderen verstandskiezen, apexresectie en andere kaakoperaties onder vallen. Voor de natura verzekerde een klein risico bestaat dat de behandeling worden uitgesteld tot het volgende jaar. Dit kan voorkomen wanneer het toegekende budget door een zorgverzekeraar wordt overschreden.

Uw kinderen:
Bovenstaande is dus ook van belang voor alle andere zorg die uw kinderen mogelijk nodig hebben. Zij zijn dus altijd meeverzekerd op de polis van de ouder. Hoe meer “vrijheden” uw polis biedt, hoe meer mogelijkheden u voor uw kinderen heeft.

Tandartsverzekeringen met hoge vergoedingen, zonder of beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met meeste codes 100% vergoeding. (meeste M en T codes 75%)
Hema tandartsverzekering heeft een vergoeding tot €750 80% zonder wachttijd, u krijgt er ook eenmalig 10% hema kortingsbon bij.
Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar In combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijst en daarom genoemd, kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto etc is geen bezwaar)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan 500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot 2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten. Helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Het niet eerlijk en naar geweten invullen kan leiden tot het stop zetten van de tandartsverzekering. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag, kijk dan eens bij de IZZ Zorgverzekering. IZZ heeft pakketverzekeringen met een hoge vergoeding voor tandheelkunde zonder medische selectie. De premie voor niet‑collectief verzekerden is echter fors te noemen.

Interessant om te bekijken

Besured: geen vrije zorgkeuze: €350 euro maximale vergoeding, 100% vergoeding van behandelingen ipv. €250
Goedkoopste ditzo zorgverzekering Ditzo: vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering ziezo Ziezo: geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste zorgverzekering met verhoogd eigen risico, € 79,95 premie per maand. Goedkoopste zorgverzekering  select en natura met € 500,- vergoeding met verhoogd eigen risico.
Goedkoopste zorgverzekering Zorgdirect Zorgdirect: vrije zorgkeuze: Goedkoopste tandartsverzekering tot €1000, 80%, met een wachttijd van 1 jaar voor uitgebreide behandelingen

Complex en onnodig ingewikkeld:

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekeringen vergoeden nog steeds om onverklaarbare reden niet alle basisbehandelingen, terwijl dit wel mag worden verwacht van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn. Een begin van de verbetering is echter in 2019 ingezet bij DSW. De grootste vulling kent (4 vlaks/meervlaks) kent nu ook een (deel) vergoeding.

Opvallende veranderingen mondzorg uit de basiszorg

Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit. Let op! de eigen bijdrage is niet hetzelfde als uw eigen risico. Een eigen bijdrage dient u altijd te betalen. Daarnaast heeft u ook nog uw eigen risico (minimaal 385 euro):
Krijgt u een kunstgebit voor de ene kaak en een klikgebit voor de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.

Vergoeding implantaten tot 23 jaar vanuit de basiszorg

  • vóór hun 18e jaar snijtanden of hoektanden kwijtraakten door een ongeluk
  • of nooit snijtanden of hoektanden hebben gehad

Opvallende veranderingen, tandartsverzekeringen

Wederom over de hele lijn weer een forse premiestijging, vele tandartsverzekeringen hebben hierdoor soms pas een break-even punt (het moment dat uw vergoeding uit uw verzekering hoger is dan uw betaalde premie en eventuele bijdrage) die hoger ligt dan de maximale vergoeding van de tandartsverzekering. U ziet dit ook hieronder terug in de tabel.

DSW heeft zijn vergoeding iets uitgebreid. Meervlaksvullingen hebben vaker (deels) vergoeding.

ONVZ trekt hun online label PNOzorg meer naar zich toe, de pakketten worden gelijkgetrokken en zijn dan dus feitelijk gelijk. Geen vergoeding meer voor facings.

Anderzorg veranderd alle pakketten en verminder het aanbod aanzienlijk, tevens is er een tandartsongevallendekking bij de tandpakketten tot 10.000 euro.

CZdirect wordt JUST CZdirect kan men nog wel continueren voor bestaande polishouders, JUST is het “nieuwe” label van CZ. Deze richt zich vooral op ongevallendekking. Hier meer over JUST zorgverzekering.

IZA heeft de samenstelling en benamingen van de aanvullende (tand)pakketten aanzienlijk gewijzigd, extra aandacht is hier nodig.

IZZ heeft vanaf 2019 ook CZ als hoofdverzekeraar naast zoals altijd voorheen VGZ, er zijn dus meer mogelijkheden voor dit collectief.

Zilveren kruis en  zijn labels (Fbto, Ziezo etc), veranderen de vergoedingen voor M en T codes. In grote lijnen kan gesteld worden dan M en T codes 75% vergoed worden ipv 100%. Daarnaast zijn de premie leeftijdschalen beperkt (4 naar 2) wat eigenlijk een verkapte tariefstijging is voor iedereen boven de 30 jaar oud.

De premies van de tandartsverzekeringen gaan wederom fors omhoog, terwijl de tandartstarieven nauwelijks zijn gestegen. De gemiddelde aanvullende tandartsverzekering gaat met 3% omhoog, sommige zelfs met bijna 10%, het loont dit jaar dus wederom om te vergelijken.

Opvallende wijzigingen vergoeding orthodontie

<< Orthodontie voor kinderen, onder 18 jaar >>

DSW Top had een volledig vergoeding voor orthodontie, nu gelimiteerd op 2000 euro, wel is de beperking van een invasilign beugel vervallen.

Fbto was 750 euro vergoeding per jaar nu nog maar -> 500 euro

Zorg en Zekerheid AV totaal met volledige vergoeding orthodontie is niet meer af te sluiten.

<< Orthodontie voor volwassenen, boven 18 jaar >>

Anderzorg geen vergoeding meer mogelijk voor orthodontie in 2019

Aevitae Vip was 1200 euro eenmalig nu 500 euro vergoeding maximaal

DSW Top 75%, max. € 1.000,- eenmalig en wachttijd van 1 jaar, dit was zonder maximum.

Stad Holland Extra Uitgebreide AV 80%, max. € 1.250,- eenmalig wachttijd 1 jaar was 80% zonder limiet

Fbto gestopt in 2017. Avéro Achmea en Prolife gestopt in 2018

Dekking bij tandartsongevallen

Diverse zorgverzekeraars bieden nu een ongevallendekking aan, al dan niet in combinatie met de tandartsverzekering. Ze zijn geïnspireerd door eerdere niet zo succesvolle alternatief voor tandartsverzekeringen: Ixorg. Bij Zilveren Kruis is deze ongevallendekking los af te sluiten naast de tandartsverzekering. Bij Delta Lloyd, VGZ, Menzis is deze bij de tandartsverzekering inbegrepen. Bij allebei is de vergoeding maximaal 10.000 euro. ONVZ biedt ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

10.000 euro gratis tandarts ongevallen dekking

Dekking tandartsongevallen als “bonus” of gratis

Independer introduceert een uniek product: bij elke zorgverzekering, ook de basisverzekering, krijgt u een ongevallendekking voor de tandarts tot 10.000 euro. Lees meer.

Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waarmee u zelf spaart voor tandheelkundige kosten. Hierdoor hebt u een tandheelkundige ongevallendekking tot 10.000 euro. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallenverzekering. Lees hier meer over Ixorg of ga direct naar de website van Ixorg om uw eventuele besparing te berekenen.

Ditzo biedt bij elke zorgverzekering een pechvogel verzekering, voor de tandheelkunde betekend dit dat u tot 10.000 een tandarts ongevallendekking heeft. Zelfs bij alleen de basisverzekering. U heeft zelf vergoeding extra vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie of andere hulpmiddelen. Lees meer.

Bewuzt biedt bij de basisverzekering ook een ongevallendekking aan tot € 10.000,-

Klachten over uw tandartsverzekering?

De NZa.nl lijkt het juiste aanspreekpunt, mocht u opmerkingen of tips hebben kunt u ook deze kwijt bij ons. Hebt u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Meestal worden alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld 250 euro of 500 euro. Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet te hoeven bijbetalen tot een maximumbedrag, zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf 100 euro.

VergelijkMondzorg zoekt voor u de goedkoopste aanbieder van de tandartsverzekering / zorgverzekering, een soort zoekmachine onder de vergelijkers. Zo krijgt u de beste deal en de meeste korting. Vergelijk zelf verschillende partijen.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, u hebt een vergoeding van 80%. Stel een behandeling kost 100,– euro, u dient dan zelf 20,– euro (20%) te betalen, 80,– wordt dus vergoed door de tandartsverzekering.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze zorgverzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd. Stel uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal 500,– euro. Bovenstaande voorbeeld heeft u 80,– euro vergoed gekregen. U heeft dus nog een “potje” van 420,– euro.

Transparantie: Er staat een uitroepteken als de verzekeraar onduidelijk, niet goed zichtbaar en of ontoegankelijk vermeldt en/of uitlegt wat de premies en de vergoedingen zijn. Als u elke keer de polisvoorwaarden erbij moet pakken als u naar de tandarts gaat of als er informatie is “verstopt” op de website, staat hier dus een uitroepteken.

Nettovergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel, uw verzekeraar vergoedt tot 500 euro per jaar en uw premie per maand is 25 euro, dan is de maximale nettovergoeding 500 – 25 * 12 (maanden) = 200 euro.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekering het beste bij uw situatie past, gebruik dan de Keuze Hulp.

Bent u een patiënt? Leest u dan altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen namelijk mogelijk andere voorwaarden gelden.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 48 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparan-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 108,00
Anderzorg:Basis+Tand 250: € 10,50 p/m

€250 75%
Netto: € 124
Break-even: € 168
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 108,00
Anderzorg:Basis+Tand 500: € 29,95 p/m

€500 75%
Netto: € 140
Break-even: € 479
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 107,25
Besured:Basis+Smile 350: € 15,90 p/m

€350 100%
Netto: € 159
Break-even: € 191

Meer Info

Natura: € 105,95
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250: € 10,50 p/m

€250 75%
Netto: € 124
Break-even: € 168
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 105,95
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500: € 22,25 p/m

€500 75%
Netto: € 233
Break-even: € 356
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 131,65
Natura: € 124,80
Budget: € 112,15
CZ:Basis+Tandarts: € 20,85 p/m

€450 75%
Netto: € 199
Break-even: € 334
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 131,65
Natura: € 124,80
Budget: € 112,15
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts: € 37,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 700
Break-even: € 600
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,30 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Optimaal: € 43,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 978
Break-even: € 696

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,30 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Start: € 16,00 p/m

€250 75%
Netto: € 58
Break-even: € 256

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,30 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra: € 22,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 224
Break-even: € 367

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 133,30 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid: € 31,00 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 378
Break-even: € 496

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 132,25
Natura: € 125,45
Budget: € 106,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard: € 12,50 p/m

€250 80%
Netto: € 100
Break-even: € 188

Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 132,25
Natura: € 125,45
Budget: € 106,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra: € 21,95 p/m

€500 80%
Netto: € 236
Break-even: € 329

Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 132,25
Natura: € 125,45
Budget: € 106,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal: € 33,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 592
Break-even: € 509

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 109,95 Ditzo:Basis+Tandgoed: € 11,50 p/m

€250 75%
Netto: € 112
Break-even: € 184
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 109,95 Ditzo:Basis+Tandbeter: € 15,50 p/m

€250 100%
Netto: € 64
Break-even: € 186
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 109,95 Ditzo:Basis+Tandbest: € 30,75 p/m

€500 75%
Netto: € 131
Break-even: € 492
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 117,50
Natura: € 109,95
FBTO:Basis+250: € 14,25 p/m

€250 100%
Netto: € 79
Break-even: € 171

Meer Info
Restitutie: € 117,50
Natura: € 109,95
FBTO:Basis+500: € 24,95 p/m

€500 100%
Netto: € 200
Break-even: € 299
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 117,50
Natura: € 109,95
FBTO:Basis+250 75%: € 8,95 p/m

€250 75%
Netto: € 142
Break-even: € 143

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 117,50
Natura: € 109,95
FBTO:Basis+750: € 43,25 p/m

€750 100%
Netto: € 231
Break-even: € 519

Meer Info

Natura: € 111,00
HEMA:Basis+Tandarts 1: € 12,00 p/m

€250 80%
Netto: € 106
Break-even: € 180
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 111,00
HEMA:Basis+Tandarts 2: € 24,00 p/m

€500 80%
Netto: € 212
Break-even: € 360
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 111,00
HEMA:Basis+Tandarts 3: € 38,00 p/m

€750 80%
Netto: € 294
Break-even: € 570
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 124,75
Natura: € 119,70
IZA Zorgverzekeraar:Basis+Extra Tand 1: € 14,75 p/m

€250 100%
Netto: € 73
Break-even: € 177

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 124,75
Natura: € 119,70
IZA Zorgverzekeraar:Basis+Extra Tand 2: € 22,50 p/m

€500 100%
Netto: € 230
Break-even: € 270

Meer Info
Restitutie: € 124,75
Natura: € 119,70
IZA Zorgverzekeraar:Basis+Extra Tand 3: € 44,75 p/m

€1000 100%
Netto: € 463
Break-even: € 537

Meer Info
Restitutie: € 124,75
Natura: € 119,70
IZA Zorgverzekeraar:Basis+Classic Comfort: € 49,95 p/m

n.v.t.  n.v.t.
Break-even: € 749
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+Tand Goed: € 11,50 p/m

€250 75%
Netto: € 112
Break-even: € 184

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+IZZ Zorg: € 19,65 p/m

€200 100% n.v.t.
Break-even: € 236

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+Tand Beter: € 21,50 p/m

€500 75%
Netto: € 242
Break-even: € 344

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 1: € 34,65 p/m

€450 100% n.v.t.
Break-even: € 416

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 2: € 51,65 p/m

€1450 80% n.v.t.
Break-even: € 775

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 125,95
Natura: € 120,95
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 3: € 99,65 p/m

€2250 80% n.v.t.
Break-even: € 1495

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 113,20
Just:Basis+Just Smile: € 10,20 p/m

€250 75%
Netto: € 127
Break-even: € 163
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,00
Budget: € 111,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 1P (prothese): € 6,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€350 80%
Netto: € 266
Break-even: € 104

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 118,31 Nationale Nederlanden:Basis+TandenGaaf 250: € 14,50 p/m

€250 100%
Netto: € 76
Break-even: € 174
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 118,31 Nationale Nederlanden:Basis+TandenGaaf 500: € 25,80 p/m

€500 100%
Netto: € 190
Break-even: € 310
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 118,31 Nationale Nederlanden:Basis+TandenGaaf 1.000: € 40,92 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
Netto: € 508
Break-even: € 491
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 118,31 Nationale Nederlanden:Basis+TandenGaaf 1.500: € 55,60 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 832
Break-even: € 667
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 116,30 OHRA:Basis+Tandsterk: € 9,55 p/m

€250 75%
Netto: € 135
Break-even: € 153

Veel behandelingen geen vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 116,30 OHRA:Basis+Tandgaaf 250: € 16,15 p/m

€250 100%
Netto: € 56
Break-even: € 194

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 116,30 OHRA:Basis+Tandgaaf 500: € 29,75 p/m

€500 100%
Netto: € 143
Break-even: € 357

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 129,98 ONVZ:Basis+Tandfit A: € 12,32 p/m

€250 75%
Netto: € 102
Break-even: € 197
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 129,98 ONVZ:Basis+Tandfit B: € 28,13 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 412
Break-even: € 450
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 129,98 ONVZ:Basis+Tandfit C: € 36,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1062
Break-even: € 584
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 129,98 ONVZ:Basis+Tandfit D + Topfit: € 102,29 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100% n.v.t.
Break-even: € 1227
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 129,98 ONVZ:Basis+Tandfit Preventief: € 29,90 p/m

€2000 100%
Netto: € 1641
Break-even: € 359
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Veel codes uitgesloten van vergoeding
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 126,95
OZF:Basis+Tand Compact: € 15,00 p/m

€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 240

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 126,95
OZF:Basis+Tand Royaal: € 31,00 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 80%
Netto: € 378
Break-even: € 465

Meer Info

Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Pro Life:Basis+Tand Small: € 13,95 p/m

€250 75%
Netto: € 82
Break-even: € 223

Meer Info

Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Pro Life:Basis+Tand Medium: € 25,50 p/m

€500 75%
Netto: € 194
Break-even: € 408

Meer Info

Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Pro Life:Basis+Tand Large: € 40,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 508
Break-even: € 655

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Primair: € 14,90 p/m

€250 100%
Netto: € 71
Break-even: € 179

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Royaal: € 27,90 p/m

€500 100%
Netto: € 165
Break-even: € 335

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Optimaal: € 41,90 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 70%
Netto: € 347
Break-even: € 718

Meer Info
Restitutie: € 121,15 Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra: € 10,67 p/m

€250 75%
Netto: € 121
Break-even: € 171

Meer Info
Restitutie: € 121,15 Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus: € 19,40 p/m

€500 75%
Netto: € 267
Break-even: € 310

Meer Info
Restitutie: € 121,15 Salland Zorgdirect:Basis+TandTop: € 36,86 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 557
Break-even: € 590

Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 117,43 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 1: € 13,00 p/m

€250 80%
Netto: € 94
Break-even: € 195

Meer Info
Restitutie: € 117,43 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 2: € 26,00 p/m

€750 80%
Netto: € 438
Break-even: € 390

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 117,43 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 3: € 39,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 80%
Netto: € 776
Break-even: € 593

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 114,25
Natura: € 108,85
UnitedConsumers:Basis+Tand Goed: € 14,04 p/m

€250 80%
Netto: € 81
Break-even: € 211
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 114,25
Natura: € 108,85
UnitedConsumers:Basis+Tand Beter: € 21,79 p/m

€500 80%
Netto: € 238
Break-even: € 327
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 114,25
Natura: € 108,85
UnitedConsumers:Basis+Tand Best: € 42,99 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 484
Break-even: € 645
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 126,00
Natura: € 120,95
Univé:Basis+Tand Goed: € 13,95 p/m

€250 80%
Netto: € 82
Break-even: € 209
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 126,00
Natura: € 120,95
Univé:Basis+Tand Beter: € 25,95 p/m

€500 80%
Netto: € 188
Break-even: € 389
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 126,00
Natura: € 120,95
Univé:Basis+Tand Best: € 45,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 448
Break-even: € 689
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 105,85
Univé Select:Basis+Tand 250: € 11,95 p/m

€250 75%
Netto: € 106
Break-even: € 191

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info

Budget: € 105,85
Univé Select:Basis+Tand 500: € 22,95 p/m

€500 75%
Netto: € 224
Break-even: € 367

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info
Restitutie: € 126,95
Natura: € 120,95
VGZ:Basis+Tand Goed: € 14,04 p/m

€250 80%
Netto: € 81
Break-even: € 211
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 126,95
Natura: € 120,95
VGZ:Basis+Tand Beter: € 21,79 p/m

€500 80%
Netto: € 238
Break-even: € 327
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 126,95
Natura: € 120,95
VGZ:Basis+Tand Best: € 42,99 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 484
Break-even: € 645
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,40
Budget: € 98,50
ZEKUR:Basis+Tand 250: € 11,95 p/m

€250 75%
Netto: € 106
Break-even: € 191

Meer Info
Restitutie: € 113,40
Budget: € 98,50
ZEKUR:Basis+Extra Zekur: € 31,95 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 511

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 105,95
Budget: € 101,95
ZieZo:Basis+Tand 1: € 13,75 p/m

€250 75%
Netto: € 85
Break-even: € 220

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Natura: € 105,95
Budget: € 101,95
ZieZo:Basis+Tand 2: € 23,25 p/m

€500 75%
Netto: € 221
Break-even: € 372

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 133,75
Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren: € 21,95 p/m

€500 75%
Netto: € 236
Break-even: € 351

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 133,75
Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren: € 40,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 508
Break-even: € 655

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 133,75
Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren: € 63,75 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 485
Break-even: € 765

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 133,75
Natura: € 126,95
Budget: € 114,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster: € 15,25 p/m

€250 75%
Netto: € 67
Break-even: € 244

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 117,94
Budget: € 111,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Standaard: € 19,24 p/m

€150 75% n.v.t.
Break-even: € 308
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 117,94
Budget: € 111,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact: € 26,08 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 417
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 117,94
Budget: € 111,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top: € 40,80 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 653
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering
Laatste update: 24-11-2018 Artikel door: Falco Everdij