VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering 2024

Alle tandartsverzekeringen van 2024 zijn bekend, deze pagina wordt op dit moment nog aangepast.


de vergelijker is actueel voor 2024

VergelijkMondzorg kijkt elk jaar kritisch naar de veranderingen van de zorgverzekeringen en in het bijzonder die van de tandartsverzekeringen. Op deze pagina leest u dan ook alles wat u moet weten om een goede afweging te maken welke tandartsverzekering voor u de juiste is.

Elk jaar blijken de verschillen tussen de tandartsverzekeringen weer groot. Overstappen van zorgverzekeraar voor een betere tandartsverzekering kan u al snel meer dan € 500,- tandheelkundige vergoeding opleveren met dezelfde premie.

VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar, wel zo prettig! Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere deal krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. Bekijk ook vooral ook eens onze concullega , om meer informatie over andere aanvullende pakketten te krijgen, of om ons te vergelijken.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Tandartsverzekeringen en basiszorgverzekeringen vergelijken doet u op deze pagina Tandartsverzekering Vergelijken. Hieronder ziet u een toelichting waar u op kunt letten bij het afsluiten van een tandartsverzekering, en welke (bijzondere) voorwaarden van toepassing kunnen zijn bij de tandarts of basiszorgverzekering.

Vrije zorgkeuze een groot goed, maar bijna helemaal verdwenen of onbetaalbaar in 2024

Dit jaar dient u bijzonder veel aandacht te schenken aan de keuze van de basisverzekering. De echte restitutie verzekering (volledig vrije keuze in ziekenhuizen en zorgverleners) bestaat feitelijk niet meer, omdat elke zorgverzekeraar wel een restrictie heeft in de keuze van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Volgens de zorgverzekeraars was dit nodig vanwege de zorgfraude die hier veelvuldig voorkwam.

De combinatie-polis is er soms nog wel en lijkt de restitutiepolis te vervangen. Het woord “combinatie” zegt het eigenlijk al, het is een deel vrije zorg keuze en een deel is gereguleerd met contracten.

Budget polissen vergoeden in sommige gevallen in 2024 nog maar 60% van het gecontracteerde tarief als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Het gecontracteerde tarief ligt vaak lager dan het normale tarief. Dit betekent concreet dat als het contract tarief 80% is, u (60% x 80%) slechts 48% van het gedeclareerde tarief vergoed krijgt!

Kaakchirurg is basiszorg, kinderen meeverzekerd met ouder dus afhankelijk van ouderlijke polis.

Met tandartsen zijn er weinig tot geen contracten afgesloten, en daarmee vervalt de contractering beperking vanuit de zorgverzekering. Daardoor is iedereen vrij in de keuze van zijn of haar tandarts voor zorg welke binnen de tandartsverzekering valt. De keuze van uw tandartsverzekering heeft geen invloed op de keuze van uw tandarts*. Mocht een zorgverzekeraar ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan. Aan dat “redelijke” deel van contractering wordt gemorreld en elk jaar lijkt het er op of dat percentage van ‘redelijke contractering’ omlaag mag (lees: u heeft minder keus en moet grotere afstanden afleggen om verzekerde zorg te krijgen). De meeste zekerheid geeft op dit moment de combinatie-polis en natuurlijk de restitutiepolis.

*Implantaten (indien nodig voor kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) bij een kaakchirurg zijn verrichtingen uit de basiszorg! De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis. Hier is het dus van belang dat uw zorgverzekering afspraken heeft met uw voorkeurs ziekenhuis/specialist als u er zeker van wilt zijn dat u bij uw behandelaar/ziekenhuis van uw eigen keuze terecht kunt.

  • Uitstel van niet acute zorg of lange wachtlijsten komen vaker voor bij natura zorgverzekeringen. Afgelopen jaren is dit helaas duidelijk geworden vanwege “zorg” afspraken. Planbare zorg zijn bijvoorbeeld verwijderen verstandskiezen, apexresectie etc. Voor de (budget)natura verzekerde bestaat zo een risico dat behandeling worden uitgesteld tot het volgende verzekeringsjaar wanneer het toegekende budget door een zorgverzekeraar voor een ziekenhuis wordt overschreden.

Tandartsverzekeringen met relatief veel vergoedingen, zonder of met beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met meeste codes 100% vergoeding. (meeste M en T codes 75%)
Hema tandartsverzekering heeft tot €750,- met 75% vergoeding zonder wachttijd, u krijgt er ook eenmalig de 10% Hema kortingsbon bij.
Menzis heeft een tandartsverzekering met €750,-, en 75% vergoeding als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (vullingen, controles foto’s kunnen bijvoorbeeld wel)
De Friesland Zorgverzekeraar Is in combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijsd en daarom hier genoemd. De verzekering kent een €1000,- met 80% vergoeding, als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto’s etc, is geen bezwaar in het eerste jaar.)

Er zijn diverse tandartsverzekeringen die meer vergoeden dan € 500,-. Een aantal verzekeraars vergoeden zelfs tot € 2500,-. Een flinke premie mag u dan wel verwachten. Helaas zijn deze niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen, dit noemt men de medische acceptatie. Indien er uitgebreide tandheelkundige zorg wordt verwacht (of gedeclareerd) wordt u geweigerd. Het niet naar eer en naar geweten invullen kan leiden tot het stop zetten van de tandartsverzekering.

Soms is het complex

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekering vergoedt niet alle standaard prestaties, zoals andere tandartsverzekeringen dat wel grotendeels doen. Alle tandartsverzekeringen van DSW zijn complex, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt.

Opvallende wijzigingen (tandarts)verzekering 2024

De grootste wijziging in 2024 lijkt de verdere beperkingen van het aanbod van labels van zorgverzekeraars, diverse kleinere labels (die dus al onderdeel waren van een grotere zorgverzekeraar) zijn verdwenen. Daarnaast zoals eerder aangegeven, het verdwijnen van de restitutieverzekering. We zien ook een nieuwe ontwikkeling in 2024 voor het aanbieden of eigenlijk ontbreken van fatsoenlijke tandartsverzekeringen bij de goedkoopste (vaak natura select polissen) van de zorgverzekeraars.
Zilverenkruis probeert controle te krijgen over de uitgaven binnen de basiszorg door machtigingsverplichtingen in te voeren voor uitgebreide preventieve behandelingen, die de normale tijdsduur overschrijden.

Tandheelkundige ongevallendekking nu bijna overal standaard of apart mee te verzekeren.

Dekking bij tandartsongeval

Diverse zorgverzekeraars bieden een tandheelkundige ongevallendekking. Soms bij een tandartsverzekering, maar ook vaak bij een “andere” aanvullende verzekering. Ook komt het voor dat je deze als extraatje krijgt bij de basisverzekering.  Bij Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis is de ongevallendekking bij de tandartsverzekering inbegrepen. Hier is de maximale vergoeding € 10.000,-. ONVZ biedt ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

Dekking tandartsongevallen als “bonus” of gratis

Independer heeft een leuk extraatje: bij elke zorgverzekering, ook bij alleen de basisverzekering, krijgt u een tandheelkundige ongevallendekking. Lees meer.

Zoals eerder genoemd Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar wel de mogelijkheid om een tandheelkundige ongevallendekking af te sluiten. Echter tegen kosten, die andere gratis aanbieden. Lees meer over Ixorg.

Ditzo Gestopt -> kijk bij a.s.r. (ik kies beter) als sublabel

Klachten over uw tandartsverzekering?

U kunt u klachten natuurlijk kwijt bij de zorgverzekeraar, komt u daar er niet uit neem dan contact op met de NZa.nl. Heeft u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat enkele zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Meestal worden dan wel alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen overzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld € 250,- of € 500,-. Als u meer kosten maakt dient u deze zelf te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75-80 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet per behandeling te moeten bijbetalen zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf € 100,-. Er zit wel een limiet aan de maximale vergoeding die u krijgt.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, uw tandartsverzekering vergoed 80%, een behandeling kost € 100,- euro, u dient dan zelf € 20,- (20%) te betalen, € 80,-wordt dus vergoed door de tandartsverzekering.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze zorgverzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze limiet, er staat dan “N.v.t.”. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen. Stel uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal € 500,– . Met bovenstaand voorbeeld heeft u € 80,– euro vergoed gekregen. U heeft dus nog een “potje” van € 420,– euro over.

Transparantie: Er wordt een uitroepteken weergegeven als de zorgverzekeraar complex, of onduidelijk vermeldt wat de premies of vergoedingen zijn.

Nettovergoeding: Deze term geeft aan welk voordeel u kunt behalen met deze tandartsverzekering. Uw verzekeraar vergoedt maximaal € 500,– per jaar en uw premie per maand is € 25,– dan is de maximale nettovergoeding € 500 -€ 25 * 12 = € 200,– . Een lage netto vergoeding betekent dat u dus bijna zelf de maximale vergoeding aan premie betaalt. U kunt dan dus afvragen of u deze tandartsverzekering wel interessant voor u is.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Break-Even wordt gebruikt om aan te geven hoeveel tandheelkundige kosten u moet maken om meer vergoeding uit uw tandartsverzekering te krijgen dan u er aan premie heeft ingestopt. Dit is vaak hoger dan de totale premie omdat de tandartsverzekering vaak minder dan 100% uitkeert.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste zorgverzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke zorgverzekering goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij deze keuze, gebruik dan de Keuze Hulp.

Lees altijd eerst de polisvoorwaarde door voordat u een zorgverzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 48 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoe-ding % vergoe-ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Budget: € 141,25
Anderzorg:Basis+Tand 500: € 30,15 p/m

€500 75%
Netto: € 138
Break-even: € 482
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Budget: € 141,25
Anderzorg:Basis+Tand 250: € 12,60 p/m

€250 75%
Netto: € 98
Break-even: € 202
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 170,95
Natura: € 149,95
a.s.r.:Basis+Tandarts Start: € 17,00 p/m

€250 75%
Netto: € 46
Break-even: € 272

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 170,95
Natura: € 149,95
a.s.r.:Basis+Tandarts Extra: € 27,75 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 167
Break-even: € 444

Meer Info
Restitutie: € 170,95
Natura: € 149,95
a.s.r.:Basis+Tandarts Uitgebreid: € 35,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 324
Break-even: € 568

Meer Info

Budget: € 138,95
Bewuzt:Basis+Bewust Gezond: € 18,25 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 292
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongevallendekking zit bij basisverzekering
Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 145,85
Budget: € 143,00
CZ:Basis+Tandarts: € 25,30 p/m

€450 75%
Netto: € 146
Break-even: € 405
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 145,85
Budget: € 143,00
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts: € 45,35 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 605
Break-even: € 726
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 140,50
CZdirect:Basis+Tand 1 75%: € 12,50 p/m

€250 75%
Netto: € 100
Break-even: € 200
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 140,50
CZdirect:Basis+Tand 2 75%: € 30,00 p/m

€500 100%
Netto: € 140
Break-even: € 360
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 147,45
Budget: € 136,95
De Friesland:Basis+Tand Opstap: € 12,75 p/m

€250 80%
Netto: € 97
Break-even: € 191
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Alleen bij Zelf Bewust Polis

Meer Info

Natura: € 147,45
Budget: € 136,95
De Friesland:Basis+Tand Doorstap: € 26,75 p/m

€500 80%
Netto: € 179
Break-even: € 401
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Alleen bij Zelf Bewust Polis

Meer Info

Natura: € 147,45
Budget: € 136,95
De Friesland:Basis+Tand Standaard: € 14,95 p/m

€250 80%
Netto: € 70
Break-even: € 224
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 147,45
Budget: € 136,95
De Friesland:Basis+Tand Extra: € 26,95 p/m

€500 80%
Netto: € 176
Break-even: € 404
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 147,45
Budget: € 136,95
De Friesland:Basis+Tand Optimaal: € 41,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 496
Break-even: € 629
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 143,45
Budget: € 140,45
de christelijke zv:Basis+Tand Large: € 44,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 466
Break-even: € 712
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 143,45
Budget: € 140,45
de christelijke zv:Basis+Tand Medium: € 25,95 p/m

€500 75%
Netto: € 188
Break-even: € 415
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 143,45
Budget: € 140,45
de christelijke zv:Basis+Tand Small: € 14,95 p/m

€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 239
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 149,00 DSW:Basis+AV Student: € 1,70 p/m

€150 100%
n.v.t.
Break-even: € 20

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Combinatie: € 149,00 DSW:Basis+AV Standaard: € 26,25 p/m

€500 100%
n.v.t.
Break-even: € 315
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 149,00 DSW:Basis+AV Top: € 46,00 p/m

€750 100%
n.v.t.
Break-even: € 552
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 153,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
FBTO:Basis+500: € 29,95 p/m

€500 100%
Netto: € 140
Break-even: € 359

Niet mogelijk bij basis select polis
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 153,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
FBTO:Basis+Tand: € 9,50 p/m

€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 152

Alleen bij basis select polis

Meer Info
Combinatie: € 153,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
FBTO:Basis+250 75%: € 12,95 p/m

€250 75%
Netto: € 94
Break-even: € 207

Niet mogelijk bij basis select polis

Meer Info
Combinatie: € 153,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
FBTO:Basis+250: € 15,95 p/m

€250 100%
Netto: € 58
Break-even: € 191

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 153,95
Natura: € 147,45
Budget: € 131,95
FBTO:Basis+750: € 48,50 p/m

€750 100%
Netto: € 168
Break-even: € 582

Niet mogelijk bij basis select polis
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 141,75 HEMA:Basis+Tandarts 3: € 42,00 p/m

€750 75%
Netto: € 246
Break-even: € 672
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 141,75 HEMA:Basis+Tandarts 2: € 26,00 p/m

€500 75%
Netto: € 188
Break-even: € 416
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 141,75 HEMA:Basis+Tandarts 1: € 13,60 p/m

€250 75%
Netto: € 86
Break-even: € 218
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 141,00
Just:Basis+Just Smile: € 7,65 p/m

€200 75%
Netto: € 108
Break-even: € 122
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Zeer onduidelijk wat er nu vergoed wordt

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+Jongeren Verzorgd: € 19,60 p/m

€150 80% n.v.t.
Break-even: € 294
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+TandVerzorgd 250: € 13,35 p/m

€250 80%
Netto: € 89
Break-even: € 200
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+Aanvullend: € 16,10 p/m

€250 80% n.v.t.
Break-even: € 242
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen met Menzis Basis Voordelig (basisverzekering)
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+Extra aanvullend: € 28,90 p/m

€500 80% n.v.t.
Break-even: € 434
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen met Menzis Basis Voordelig (basisverzekering)
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+TandVerzorgd 500: € 20,57 p/m

€500 80%
Netto: € 253
Break-even: € 309
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 161,75
Natura: € 146,75
Budget: € 140,25
Menzis:Basis+TandVerzorgd 750: € 33,96 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 342
Break-even: € 509
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 170,95
Natura: € 149,95
Nationale Nederlanden:Basis+Zorg tand: € 11,95 p/m

€250 80%
Netto: € 106
Break-even: € 179
Tot: € 20.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 145,60 OHRA:Basis+Tandsterk: € 12,50 p/m

€250 75%
Netto: € 100
Break-even: € 200
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Veel behandelingen geen vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 145,60 OHRA:Basis+Tandgaaf 500: € 35,10 p/m

€500 100%
Netto: € 78
Break-even: € 421
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Combinatie: € 145,60 OHRA:Basis+Tandgaaf 250: € 18,48 p/m

€250 100%
Netto: € 28
Break-even: € 222
Tot: € 20.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 151,20
Natura: € 142,90
ONVZ:Basis+Tandfit C: € 46,00 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 698
Break-even: € 552
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 151,20
Natura: € 142,90
ONVZ:Basis+Tandfit B: € 33,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 100%
Netto: € 101
Break-even: € 399
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 151,20
Natura: € 142,90
ONVZ:Basis+Tandfit A: € 13,90 p/m

€200 100%
Netto: € 33
Break-even: € 167
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Budget: € 140,50
Salland:Basis+TandTop: € 49,95 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 400
Break-even: € 799

Meer Info

Budget: € 140,50
Salland:Basis+TandPlus: € 25,50 p/m

€500 75%
Netto: € 194
Break-even: € 408

Meer Info

Budget: € 140,50
Salland:Basis+TandExtra: € 15,50 p/m

€250 75%
Netto: € 64
Break-even: € 248

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 155,25 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Extra Uitgebreid AV: € 67,75 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 813
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
1 jaar wachttijd uitgebreide behandelingen en orthodontie
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 155,25 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV: € 48,75 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€350 100% n.v.t.
Break-even: € 585
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
1 jaar wachttijd uitgebreide behandelingen en orthodontie
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 155,25 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV: € 26,25 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 420
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 158,65
Natura: € 139,95
Budget: € 138,45
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 250: € 15,35 p/m

€250 80%
Netto: € 65
Break-even: € 230
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 158,65
Natura: € 139,95
Budget: € 138,45
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 500: € 26,98 p/m

€500 80%
Netto: € 176
Break-even: € 405
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 139,95
Budget: € 138,95
Univé:Basis+Tand Goed: € 15,95 p/m

€250 80%
Netto: € 58
Break-even: € 239
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 139,95
Budget: € 138,95
Univé:Basis+Tand Beter: € 35,95 p/m

€500 80%
Netto: € 68
Break-even: € 539
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 139,95
Budget: € 138,95
Univé:Basis+Tand Best: € 54,00 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 352
Break-even: € 810
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 158,65
Natura: € 146,95
Budget: € 139,95
VGZ:Basis+Tand Goed: € 15,75 p/m

€250 80%
Netto: € 61
Break-even: € 236
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Combinatie: € 158,65
Natura: € 146,95
Budget: € 139,95
VGZ:Basis+Tand Beter: € 28,25 p/m

€500 80%
Netto: € 161
Break-even: € 424
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 158,65
Natura: € 146,95
Budget: € 139,95
VGZ:Basis+Tand Best: € 56,00 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
Netto: € 328
Break-even: € 840
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 132,90
VinkVink:Basis+Tand 250: € 12,20 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 195
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Combinatie: € 160,15
Budget: € 147,30
ZEKUR:Basis+Extra Zekur: € 37,95 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 607

Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Combinatie: € 160,15
Budget: € 147,30
ZEKUR:Basis+Tand 250: € 15,95 p/m

€250 75%
Netto: € 58
Break-even: € 255

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Budget: € 139,95
ZieZo:Basis+Tand 1: € 14,25 p/m

€250 75%
Netto: € 79
Break-even: € 228

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Budget: € 140,50
ZieZo:Basis+Tand 2: € 26,50 p/m

€500 75%
Netto: € 182
Break-even: € 424

Meer Info
Combinatie: € 161,75
Natura: € 147,45
Budget: € 140,45
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren: € 59,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 539
Break-even: € 711
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Combinatie: € 161,75
Natura: € 147,45
Budget: € 140,45
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren: € 40,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 514
Break-even: € 648
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Combinatie: € 161,75
Natura: € 147,45
Budget: € 140,45
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren: € 21,50 p/m

€500 75%
Netto: € 242
Break-even: € 344
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Combinatie: € 161,75
Natura: € 147,45
Budget: € 140,45
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster: € 12,75 p/m

€250 75%
Netto: € 97
Break-even: € 204
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Combinatie: € 155,95
Natura: € 147,95
Budget: € 138,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Standaard: € 23,75 p/m

€150 75% n.v.t.
Break-even: € 380
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 155,95
Natura: € 147,95
Budget: € 138,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top: € 49,95 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 799
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Combinatie: € 155,95
Natura: € 147,95
Budget: € 138,65
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact: € 34,15 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 546
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering
Laatste update: 16-11-2023 Artikel door: Falco Everdij