VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering 2021

Alle tandartsverzekeringen van 2020 zijn bekend en deze pagina is actueel. Bij actualiteiten wordt deze tandartsverzekering pagina aangepast.

VergelijkMondzorg kijkt elk jaar kritisch naar de veranderingen van de zorgverzekeringen en in het bijzonder de tandartsverzekeringen. Op deze pagina leest u dan ook alles wat u moet weten om een goede afweging te maken welke tandartsverzekering nu voor u de juiste is.

Elk jaar blijken de verschillen tussen de tandartsverzekeringen weer groot. Overstappen van zorgverzekeraar voor een betere tandartsverzekering kan u al snel meer dan € 500,- tandheelkundige vergoeding opleveren met dezelfde premie.

VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar of AFM‑tussenpersoon, wel zo prettig! Via deze website kunt u wel gebruikmaken van de unieke collectiviteitskortingen die VergelijkMondzorg biedt of gevonden heeft. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. VergelijkMondzorg biedt u echte transparantie. Vergelijk ons maar eens met onderstaande grote vergelijkingssites om hier zeker van te zijn.

Tandartsverzekering vergelijken

Tandartsverzekeringen vergelijken doet u op de volgende pagina Tandartsverzekering Vergelijken. Deze pagina kunt u ook gebruiken om de zorgverzekeringen te vergelijken.

In de spotlight: Zorgverzekeringen met vrije zorgkeuze

Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Extra €10.000 ongevallen dekking.
VGZ collectief voor iedereen!
Goedkoopste Tandartsverzekering tot € 500,- tandheelkundige vergoeding, inclusief tandongevallen verzekering.
Goedkoopste restitutieverzekering met een tandartsdekking tot € 1000,- . Tandartsverzekering zonder medische acceptatie maar wel 1 jaar wachttijd! Let op alleen de Top verzekering dekt ook techniekkosten. Inclusief tandongevallen verzekering.
Meer informatie over Ditzo Meer informatie over VGZ united consumers Meer informatie over De Friesland Zorgverzekering

Vrije zorgkeuze, een groot goed!

Dit jaar dient u wederom aandacht te schenken aan welke vorm van basisverzekering u kiest. De oorspronkelijke budgetpolis is inmiddels vervangen door de “natura selectief polis”. Het wetsvoorstel om bij een budgetpolis niet meer dan 50% te hoeven vergoeden bij niet‑gecontracteerde zorg, heeft het nooit gehaald. Echter de “verkeerde” natura selectief polis keuze kan wel in 2021 betekenen dat u sneller tegen een omzetplafond aanloopt of 35% van het gemiddelde gecontracteerde tarief zelf dient op te hoesten als u naar een zorgverlener naar keuze gaat.

Kaakchirurg basiszorg, kinderen mee verzekerd met ouder dus afhankelijk van de vrijheid van ouderlijke polis.

Met tandartsen zijn er weinig tot geen contracten afgesloten, daardoor is iedereen vrij is in de keuze van zijn of haar tandarts, en heeft de keuze van een tandartsverzekering op de keuze van uw tandarts geen invloed* . Mocht een verzekeraar echter (of een andere zorgverzekeraar) ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan. Aan dat “redelijke” deel van contractering wordt gemorreld en elk jaar lijkt het er op of dat percentage van contractering omlaag mag (lees; u heeft minder keus en moet grotere afstanden afleggen om gecontracteerde zorg te krijgen). Absolute zekerheid geeft een restitutiepolis. U bent dan altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling (binnen alle redelijkheid van de geleverde zorg).

Implantaten (bij prothese, kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) is basiszorg dus geen aanvullende zorg, wanneer deze behandelingen bij de kaakchirurg worden uitgevoerd. De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis (van de ouder). Hier is het dus van belang dat u een restitutiepolis heeft als u er zeker van wilt zijn dat u bij uw behandelaar/ziekenhuis van uw eigen keuze terecht kunt.

  • *Vergoeding bij Tandarts implantologen (kunstgebit op implantaten) is bij VGZ wel zeer beperkt. Sinds 2019 heeft VGZ “voldoende” gecontracteerde implantologen. Dit houdt in dat u met een natura verzekering bij VGZ of haar andere merken wordt verplicht naar één van de gecontracteerde tandarts-implantologen van VGZ moet gaan om aanspraak te kunnen maken op een redelijke vergoeding.

Rechter maant VGZ tot hogere vergoeding voor kunstgebit

Update: 23-11-2020
Een vrouw die vond dat ze een te lage vergoeding kreeg van zorgverzekeraar VGZ voor gebitsimplantaten, is door de kantonrechter in het gelijk gesteld. Dit opent de mogelijkheid voor u als patiënt extra vergoeding te eisen bij VGZ! Indien u denkt minder vergoeding te hebben gekregen dan kunt u via deze link een klacht bij VGZ neerleggen: Klachtenformulier VGZ

Uitstel van niet acute zorg kan sneller voorkomen bij natura zorgverzekeringen. Afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat er vanwege “zorg” afspraken, lees budget afknijping. De planbare zorg, waar bijvoorbeeld verwijderen verstandskiezen, apexresectie en andere kaakoperaties onder kunnen vallen. Voor de natura verzekerde een risico bestaat dat deze behandeling worden uitgesteld tot het volgende verzekeringsjaar. Dit kan gebeuren wanneer het toegekende budget door een zorgverzekeraar voor een ziekenhuis wordt overschreden.

Uw kinderen:
Bovenstaande is dus ook van belang voor alle andere zorg die uw kinderen mogelijk nodig hebben. Zij zijn dus altijd meeverzekerd op de polis van de ouder. Hoe meer “vrijheden” uw polis biedt, hoe meer mogelijkheden u voor uw kinderen heeft.

Tandartsverzekeringen met veel vergoedingen, zonder of beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met meeste codes 100% vergoeding. (meeste M en T codes 75%)
Hema tandartsverzekering heeft een vergoeding tot €750 80% zonder wachttijd, u krijgt er ook eenmalig 10% hema kortingsbon bij.
Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar In combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijst en daarom genoemd, kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto’s etc is geen bezwaar in het eerste jaar.)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan € 500,-. Een aantal verzekeraars vergoeden zelfs tot € 2500,-. Een flinke premie mag u dan wel verwachten. Helaas zijn deze laatst genoemde tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekering worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen, dit noemt men de medische acceptatie. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Het niet eerlijk en naar geweten invullen kan leiden tot het stop zetten van de tandartsverzekering. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag, kijk dan eens bij de IZZ Zorgverzekering. IZZ heeft pakketverzekeringen met een hoge vergoeding voor tandheelkunde zonder medische acceptatie. De premie voor niet‑collectief verzekerden is echter zeer fors.

Complex en onnodig ingewikkeld:

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekeringen vergoeden nog steeds om onverklaarbare reden niet alle basisbehandelingen, terwijl dit wel mag worden verwacht van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn.

Opvallende wijzigingen tandartsverzekering 2021

De grootste verassing in 2021 lijkt de beperkingen van het aanbod aan vergoeding voor orthodontie. Premiestijging is helaas sinds jaren niet meer opmerkelijk, al zijn er dit jaar vooral bij de kleinere pakketten nieuwe prijsvechters bij gekomen.

Tandheelkundige ongevallendekking nu standaard bij Zilveren Kruis, Promovendum, National Academic, en De Friesland Zorgverzekeraar.
ONVZ verlaagd de maximale vergoeding van tandartsverzekeringen, schrapt het meest uitgebreide pakket (D) en is geen 100% restitutieverzekering meer. Verhoogt het maximale percentage vergoeding van 75% naar 100%. En limiteert de vergoeding van M-codes.
Tandfit A € 200, waarvan max. € 75 preventieve mondzorg (M-codes)
Tandfit B € 500, waarvan max. € 150 preventieve mondzorg (M-codes)
Tandfit C € 1.250, waarvan max. € 250 preventieve mondzorg (M-codes)
Orthodontie: Topfit heeft een vergoeding voor maximaal 3 behandeljaren. Topfit vergoedt de eerste, tweede en derde 12 maanden van het behandeltraject maximaal € 1.000, in plaats van een 100% vergoeding onbeperkt.
zorg en zekerheid Verbeterd de voorwaarden:
Hogere vergoeding tandheelkunde na ongeval, na een ongeval krijgt u in 2021 maximaal € 10.000,- per ongeval vergoed. Dit was € 1.500,- per ongeval. Er is wel een beperking tot claimen, vanaf 2021 geldt de vergoeding tot en met 1 jaar na de datum van het ongeval dit was 2.
CZ schrapt de vergoeding van orthodontie tot 23 jaar (wordt 18 jaar), en beperkt de orthodontie vergoeding van “gezin”.
CZ direct In 2021 vervalt de mogelijkheid om tot 500,- te verzekeren, tevens is de leeftijdsafhankelijke premie vervallen.
IZZ extra 4 vervalt
Promovendum en National Academic Voeren een duidelijker beleid van vergoeding bij tandartsverzekeringen. In de aanvullende verzekeringen schrappen ze de beste pakketten met vergoeding van orthodontie.

Dekking bij tandartsongeval

Diverse zorgverzekeraars bieden een tandheelkundige ongevallendekking. Soms bij een tandartsverzekering, maar ook vaak bij een “andere” aanvullende verzekering. Ook komt het voor dat je deze als extraatje krijgt bij de basisverzekering.  Bij Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis is de ongevallendekking bij de tandartsverzekering inbegrepen. Hier is de maximale vergoeding € 10.000,–. ONVZ biedt ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

10.000 euro gratis tandarts ongevallen dekking

Dekking tandartsongevallen als “bonus” of gratis

Independer heeft een leuk extraatje: bij elke zorgverzekering, ook bij alleen de basisverzekering, krijgt u een tandheelkundige ongevallendekking. Lees meer.

Zoals eerder genoemd Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar wel de mogelijkheid om een tandheelkundige ongevallendekking af te sluiten. Echter tegen kosten, die andere gratis aanbieden. Lees meer over Ixorg.

Ditzo biedt bij elke zorgverzekering een pechvogel verzekering, voor de tandheelkunde betekend dit dat u tot € 10.000,- een tandarts ongevallendekking heeft. Ook wanneer u alleen kiest voor de basisverzekering. Er is ook “extra” vergoeding mogelijk voor bijvoorbeeld fysiotherapie of andere hulpmiddelen. Lees meer.

Bewuzt geeft bij de basisverzekering ook een ongevallendekking aan tot € 10.000,- cadeau.

Klachten over uw tandartsverzekering?

De NZa.nl lijkt het juiste aanspreekpunt, mocht u opmerkingen of tips hebben kunt u ook deze kwijt bij ons. Hebt u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat enkele zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Meestal worden dan wel alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen overzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld € 250,- of € 500,-. Als u meer kosten maakt dient u deze zelf te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75-80 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet per behandeling te moeten bijbetalen zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf € 100,-. Er zit wel een limiet aan de maximale vergoeding die u krijgt.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, uw tandartsverzekering vergoed 80%, een behandeling kost € 100,- euro, u dient dan zelf € 20,- (20%) te betalen, € 80,-wordt dus vergoed door de tandartsverzekering.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze zorgverzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze limiet, er staat dan “N.v.t.”. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen. Stel uw zorgverzekeraar vergoedt maximaal € 500,– . Met bovenstaand voorbeeld heeft u € 80,– euro vergoed gekregen. U heeft dus nog een “potje” van € 420,– euro over.

Transparantie: Er wordt een uitroepteken weergegeven als de zorgverzekeraar complex, of onduidelijk vermeldt wat de premies of vergoedingen zijn.

Nettovergoeding: Deze term geeft aan welk voordeel u kunt behalen met deze tandartsverzekering. Uw verzekeraar vergoedt maximaal € 500,– per jaar en uw premie per maand is € 25,– dan is de maximale nettovergoeding € 500 -€ 25 * 12 = € 200,– . Een lage netto vergoeding betekent dat u dus bijna zelf de maximale vergoeding aan premie betaalt. U kunt dan dus afvragen of u deze tandartsverzekering wel interessant voor u is.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Break-Even wordt gebruikt om aan te geven hoeveel tandheelkundige kosten u moet maken om meer vergoeding uit uw tandartsverzekering te krijgen dan u er aan premie heeft ingestopt. Dit is vaak hoger dan de totale premie omdat de tandartsverzekering vaak minder dan 100% uitkeert.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste zorgverzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke zorgverzekering goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij deze keuze, gebruik dan de Keuze Hulp.

Lees altijd eerst de polisvoorwaarde door voordat u een zorgverzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 48 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoe-ding % vergoe-ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 116,00
Anderzorg:Basis+Tand 250: € 11,50 p/m

€250 75%
Netto: € 112
Break-even: € 184
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 116,00
Anderzorg:Basis+Tand 500: € 29,95 p/m

€500 75%
Netto: € 140
Break-even: € 479
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 114,85
Besured:Basis+75% 150: € 8,25 p/m

€150 100%
Netto: € 51
Break-even: € 99
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 114,85
Besured:Basis+100% 150: € 11,35 p/m

€150 100%
Netto: € 13
Break-even: € 136
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 114,85
Besured:Basis+75% 250: € 12,40 p/m

€250 75%
Netto: € 101
Break-even: € 198
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 114,85
Besured:Basis+100% 250: € 15,50 p/m

€250 100%
Netto: € 64
Break-even: € 186
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 110,90
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250: € 11,00 p/m

€250 75%
Netto: € 118
Break-even: € 176
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 110,90
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500: € 24,75 p/m

€500 75%
Netto: € 203
Break-even: € 396
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 138,50
Natura: € 129,60
Budget: € 123,10
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts: € 41,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 655
Break-even: € 660
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 138,50
Natura: € 129,60
Budget: € 123,10
CZ:Basis+Tandarts: € 22,10 p/m

€450 75%
Netto: € 184
Break-even: € 354
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 116,95
CZdirect:Basis+Tand 1 75%: € 6,50 p/m

€250 75%
Netto: € 172
Break-even: € 104
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Budget: € 116,95
CZdirect:Basis+Tand 1 100%: € 15,50 p/m

€250 100%
Netto: € 64
Break-even: € 186
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 147,95
Natura: € 126,95
De Amersfoortse:Basis+Tandarts Start: € 13,95 p/m

€250 75%
Netto: € 82
Break-even: € 223

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 147,95
Natura: € 126,95
De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid: € 32,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 360
Break-even: € 520

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 147,95
Natura: € 126,95
De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra: € 25,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 194
Break-even: € 408

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 128,45
Budget: € 113,00
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal: € 37,95 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 544
Break-even: € 569
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Niet mogelijk bij select polis

Meer Info
Restitutie: € 128,45
Budget: € 113,00
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra: € 23,25 p/m

€500 80%
Netto: € 221
Break-even: € 349
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 128,45
Budget: € 113,00
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard: € 12,95 p/m

€250 80%
Netto: € 94
Break-even: € 194
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 119,95
Natura: € 109,85
Ditzo:Basis+Tandbeter: € 16,25 p/m

€250 100%
Netto: € 55
Break-even: € 195
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,95
Natura: € 109,85
Ditzo:Basis+Tandgoed: € 11,95 p/m

€250 75%
Netto: € 106
Break-even: € 191
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 119,95
Natura: € 109,85
Ditzo:Basis+Tandbest: € 33,95 p/m

€500 75%
Netto: € 92
Break-even: € 543
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 124,50 DSW:Basis+AV Student: € 15,00 p/m

n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 180
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 124,50 DSW:Basis+AV Standaard: € 22,25 p/m

n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 267
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 124,50 DSW:Basis+AV Top: € 38,50 p/m

n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 462
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 116,95
FBTO:Basis+250 75%: € 11,95 p/m

€250 75%
Netto: € 106
Break-even: € 191

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 116,95
FBTO:Basis+750: € 45,25 p/m

€750 100%
Netto: € 207
Break-even: € 543

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 116,95
FBTO:Basis+500: € 26,75 p/m

€500 100%
Netto: € 179
Break-even: € 321

Meer Info
Restitutie: € 122,50
Natura: € 116,95
FBTO:Basis+250: € 14,95 p/m

€250 100%
Netto: € 70
Break-even: € 179

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 119,00
HEMA:Basis+Tandarts 3: € 39,00 p/m

€750 80%
Netto: € 282
Break-even: € 585
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 119,00
HEMA:Basis+Tandarts 2: € 24,00 p/m

€500 80%
Netto: € 212
Break-even: € 360
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 119,00
HEMA:Basis+Tandarts 1: € 12,50 p/m

€250 80%
Netto: € 100
Break-even: € 188
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 115,00
Jaaah:Basis+Tand: € 11,50 p/m

€250 75%
Netto: € 112
Break-even: € 184
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 111,70
Just:Basis+Just Smile: € 6,50 p/m

€250 75%
Netto: € 172
Break-even: € 104
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,50
Budget: € 117,00
Menzis:Basis+Jongeren Verzorgd: € 17,62 p/m

€150 80% n.v.t.
Break-even: € 264
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,50
Budget: € 117,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 250: € 11,11 p/m

€250 80%
Netto: € 116
Break-even: € 167
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,50
Budget: € 117,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 500: € 18,13 p/m

€500 80%
Netto: € 282
Break-even: € 272
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,50
Budget: € 117,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 750: € 30,22 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 387
Break-even: € 453
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 133,00
Natura: € 123,50
Budget: € 117,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 1P (prothese): € 6,95 p/m

€350 80%
Netto: € 266
Break-even: € 104

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 124,45
National Academic:Basis+Tandzorg 3: € 45,90 p/m

€1000 100%
Netto: € 449
Break-even: € 551
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 124,45
National Academic:Basis+Tandzorg 2: € 33,00 p/m

€500 100%
Netto: € 104
Break-even: € 396
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 124,45
National Academic:Basis+Tandzorg 1: € 18,50 p/m

€250 100%
Netto: € 28
Break-even: € 222
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 126,75 OHRA:Basis+Tandgaaf 250: € 16,86 p/m

€250 100%
Netto: € 47
Break-even: € 202

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 126,75 OHRA:Basis+Tandsterk: € 10,40 p/m

€250 75%
Netto: € 125
Break-even: € 166

Veel behandelingen geen vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 126,75 OHRA:Basis+Tandgaaf 500: € 32,25 p/m

€500 100%
Netto: € 113
Break-even: € 387

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 134,50 ONVZ:Basis+Tandfit Preventief: € 30,92 p/m

€2000 100%
Netto: € 1628
Break-even: € 371
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Veel codes uitgesloten van vergoeding
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 134,50 ONVZ:Basis+Tandfit B: € 28,97 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 100%
Netto: € 152
Break-even: € 348
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 134,50 ONVZ:Basis+Tandfit C: € 39,52 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 775
Break-even: € 474
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 134,50 ONVZ:Basis+Tandfit A: € 12,69 p/m

€200 100%
Netto: € 47
Break-even: € 152
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Pro Life:Basis+Tand Small: € 13,75 p/m

€250 75%
Netto: € 85
Break-even: € 220
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Pro Life:Basis+Tand Large: € 44,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 466
Break-even: € 712
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Pro Life:Basis+Tand Medium: € 25,50 p/m

€500 75%
Netto: € 194
Break-even: € 408
Tot: € 2.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 118,25
Promovendum:Basis+Tand Optimaal: € 47,85 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
Netto: € 425
Break-even: € 574
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 118,25
Promovendum:Basis+Tand Primair: € 16,70 p/m

€250 100%
Netto: € 49
Break-even: € 200
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 118,25
Promovendum:Basis+Tand Royaal: € 31,40 p/m

€500 100%
Netto: € 123
Break-even: € 377
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 127,68
Salland Zorgdirect:Basis+TandTop: € 40,13 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 518
Break-even: € 642

Meer Info

Natura: € 127,68
Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus: € 19,92 p/m

€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

Meer Info

Natura: € 127,68
Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra: € 11,62 p/m

€250 75%
Netto: € 110
Break-even: € 186

Meer Info
Restitutie: € 133,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Extra Uitgebreid AV: € 55,50 p/m

€450 100% n.v.t.
Break-even: € 666
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 133,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV: € 22,50 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 360
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering en premie tandartsverzekering max vergoeding % vergoeding Transparantie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 133,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV: € 40,25 p/m

€350 100% n.v.t.
Break-even: € 483
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 125,59
Natura: € 118,23
Budget: € 114,85
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 500: € 22,87 p/m

€500 80%
Netto: € 225
Break-even: € 343
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 125,59
Natura: € 118,23
Budget: € 114,85
UnitedConsumers:Basis+Tand Zeker 250: € 13,58 p/m

€250 80%
Netto: € 87
Break-even: € 204
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 133,42
Natura: € 124,74
Budget: € 110,90
Univé:Basis+Tand Goed: € 14,15 p/m

€250 80%
Netto: € 80
Break-even: € 212

Meer Info
Restitutie: € 133,42
Natura: € 124,74
Budget: € 110,90
Univé:Basis+Tand Beter: € 31,15 p/m

€500 80%
Netto: € 126
Break-even: € 467

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 133,42
Natura: € 124,74
Budget: € 110,90
Univé:Basis+Tand Best: € 49,15 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 410
Break-even: € 737

Meer Info
Restitutie: € 132,20
Natura: € 124,45
Budget: € 120,90
VGZ:Basis+Tand Best: € 46,45 p/m

* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
Netto: € 442
Break-even: € 697
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 132,20
Natura: € 124,45
Budget: € 120,90
VGZ:Basis+Tand Beter: € 23,75 p/m

€500 80%
Netto: € 215
Break-even: € 356
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 132,20
Natura: € 124,45
Budget: € 120,90
VGZ:Basis+Tand Goed: € 14,70 p/m

€250 80%
Netto: € 73
Break-even: € 221
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 126,75
Budget: € 105,95
ZEKUR:Basis+Extra Zekur: € 34,95 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 559

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 126,75
Budget: € 105,95
ZEKUR:Basis+Tand 250: € 12,95 p/m

€250 75%
Netto: € 94
Break-even: € 207

Meer Info

Natura: € 112,25
Budget: € 109,25
ZieZo:Basis+Tand 1: € 10,75 p/m

€250 75%
Netto: € 121
Break-even: € 172

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 139,95
Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster: € 12,25 p/m

€250 75%
Netto: € 103
Break-even: € 196
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 139,95
Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren: € 19,95 p/m

€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 139,95
Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren: € 40,50 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 514
Break-even: € 648
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 139,95
Natura: € 128,45
Budget: € 120,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren: € 59,25 p/m

* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 539
Break-even: € 711
Tot: € 2.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 135,00
Natura: € 127,50
Budget: € 121,15
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top: € 41,75 p/m

€500 75% n.v.t.
Break-even: € 668
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 135,00
Natura: € 127,50
Budget: € 121,15
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact: € 26,55 p/m

€250 75% n.v.t.
Break-even: € 425
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 135,00
Natura: € 127,50
Budget: € 121,15
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Standaard: € 19,76 p/m

€150 75% n.v.t.
Break-even: € 316
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden

Pakketverzekering
Laatste update: 27-11-2020 Artikel door: Falco Everdij