Tandartsverzekering

De tandartsverzekeringen 2016 zijn bekend, deze pagina is actueel voor 2016 en kan nog worden geupdate bij wijzigingen.

Overzicht Tandartsverzekeringen 2016

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen. Dat helpt u bij het kiezen van de juiste tandartsverzekering en zo weet u waar u aan toe bent. Ook dit jaar verschillen de polissen en premies weer veel van elkaar. Overstappen kan u al snel 500 euro meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie (basisverzekering + tandartsverzekering). VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar of AFM‑tussenpersoon, wel zo prettig! Via deze website kunt u wel gebruikmaken van de unieke collectiviteitskortingen die VergelijkMondzorg biedt. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. VergelijkMondzorg biedt u echte transparantie. Vergelijk ons maar eens met andere grote vergelijkingssites om hier zeker van te zijn.

Zorgverzekering 2016 vergelijken

Voor het vergelijken van zorgverzekeringen, inclusief aanvullende verzekeringen – al dan niet in combinatie met tandartsverzekeringen – kunt u onze partnersite gebruiken: Zorgverzekering vergelijken. En als u de juiste zorgverzekering hebt gevonden, controleert u hier of de dekking van uw tandartsverzekering overeenkomt met uw verwachting.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Op de pagina Tandartsverzekering vergelijken vindt u de meest uitgebreide Tandartsverzekering Vergelijker op internet. Deze pagina is overigens ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken.

In de spotlight: Vrije Keuze Zorg Zorgverzekeringen

Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Goedkoopste Tandartsverzekering met 100% vergoeding voor bijna alle codes* tot €500. Extra €10.000 ongevallen dekking. Goede Prijs/kwaliteit verhouding  i.c.m pakket tandarts €500, 80% vergoeding. Via deze link 10% korting 5 sterren tandartsverzekering, beste netto vergoeding voor duurste tandartsverzekeringen. (medische acceptatie)
Meer informatie over Ditzo Meer informatie over Delta Lloyd Meer informatie over Menzis Meer informatie over ONVZ

Vrije Zorgkeuze, een groot goed

Dit jaar dient u wederom aandacht te schenken aan welke vorm van basisverzekering u kiest. In 2015 werd de budgetpolis met veel bombarie geïntroduceerd, maar in 2016 bestaat de Budget Natura Polis, ook wel selectief polis genoemd, niet meer in de oorspronkelijke vorm. Het wetsvoorstel om bij een budgetpolis niet meer dan 50% te hoeven vergoeden bij niet‑gecontracteerde zorg, heeft het niet gehaald.

Toch blijft de relatief nieuwe Budget Natura Polis in opmars. Dit wordt mede versterkt door de mogelijkheid om online over te stappen, waarbij deze polissen als goedkoopst naar voren komen. Laat u niet om de tuin leiden door mooie namen. VGZ noemt deze polis bijvoorbeeld Goede Keuze, maar het kan toch een behoorlijke slechte keuze zijn indien verkeerd gekozen! Vorig jaar had VergelijkMondzorg ervoor gekozen om deze variant op de naturaverzekeringen niet prominent mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en ook niet in de Overzichtstabel Tandartsverzekeringen. Dit jaar doen wij dit wel, omdat alle andere vergelijkingssites dit ook doen en het minimale percentage is verhoogd naar 70 tot 75% bij niet‑gecontracteerde zorg. Maar wees waakzaam, de consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel zeer groot zijn, wanneer u bij een niet-spoedeisende behandeling naar een niet‑gecontracteerde zorgverlener gaat. Mocht u interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, kijk dan naar de roodgekleurde bedragen in de vergelijkingstabel.

Kaakchirurg basiszorg, kinderen mee verzekerd met ouder!

VGZ geeft dit soort vergoedingen sinds dit jaar duidelijk aan. Met tandartsen zijn er geen of niet voldoende contracten afgesloten, waardoor iedereen vrij is in de keuze van zijn of haar tandarts. Mocht VGZ echter (of een andere zorgverzekeraar) ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan. Absolute zekerheid geeft een restitutipolis en dus ook de restitutiepolis van VGZ. U bent dan altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling.

Implantaten (bij prothese, kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) zijn basiszorg dus geen aanvullende zorg wanneer deze behandelingen bij de kaakchirurg worden uitgevoerd. De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis van de ouder.

Tandartsverzekeringen met hoge vergoedingen, zonder of beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding.
kent een vergoeding tot €750 100% zonder wachttijd, u krijgt er ook 10% HEMA kortingskaart bij.
Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar In combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijst en daarom genoemd, kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto etc is geen bezwaar)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan 500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot 2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten. Helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Het niet eerlijk invullen kan leiden tot het stoppen van de verzekering. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag, kijk dan eens bij de IZZ Zorgverzekering. IZZ heeft pakketverzekeringen met een hoge vergoeding voor tandheelkunde zonder medische selectie. De premie voor niet‑collectief verzekerden is echter sinds 2016 fors te noemen, en de vergoeding voor kronen en bruggen is geen 100% meer maar 80%.

Interessant  om te bekijken


 

Geen vrije zorgkeuze: €350 euro maximale vergoeding, goedkoopste met 100% vergoeding van behandelingen, en dan ook nog €350 ipv €250

Goedkoopste ditzo zorgverzekering Vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met €500 extra eigen risico. Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering bewuzt Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste zorgverzekering met tandartsverzekering tot €500, 75% vergoeding. Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering anderzorg Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met verhoogd eigen risico.

Complex en verhullend.

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekeringen vergoeden nog steeds om onverklaarbare reden niet alle basisbehandelingen, terwijl dit wel mag worden verwacht van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Stad Holland had tot 2015 altijd dezelfde soort structuur als DSW, echter nu met een extreme beperking in de maximale vergoeding vergeleken met de oude polisvoorwaarden.

Voor Stad Holland geldt dat nu de meeste verrichtingen worden vergoed, alleen tot een limiet van 250 euro voor AV-standaard en 350 euro voor AV-uitgebreid. Deze verzekeraars misleiden door op de website geen volledige informatie te verschaffen, en de producten te verkopen met teksten als “hebben ruime vergoedingen”. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn.

Opvallende veranderingen, tandartsverzekeringen 2016

VGZ vergoedt de controle en het incidentele consult 100% i.p.v. 80% en introduceert 10.000 euro dekking voor tandartsongevallen.

Zorg en Zekerheid overschrijdt wederom de grens. Eerder veranderden ze de voorwaarden voor de vergoeding van protheses halverwege het jaar, waardoor u verplicht werd om naar een gecontracteerde tandarts of mondzorgverlener te gaan. Dit jaar gaan ze verder met zelfbedachte, niet door de NZA toegestane handelingen: de (x21) grote röntgenfoto bij jeugdigen, onder de 18 jaar, wordt niet meer vergoed.

IZA en IZA Cura zijn overgegaan in VGZ. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verwachte vergoeding bij een behandeling! IZA had namelijk een verrichtingenpolis (lees elders op deze pagina), maar VGZ is een sommenverzekering waardoor u nu een limiet heeft voor de vergoeding van tandheelkundige kosten.

IZZ verhoogt de aanvullende premie met 27,5 euro per maand voor pakket 3 als u niet in aanmerking komt voor het IZZ collectief (zorg), die een zeer ruime vergoeding kende, zonder acceptatietoetsing. IZZ vergoedt niet meer 100% maar 80% bij de uitgebreidere behandelingen, zoals kroon‑ en brugwerk.

DSW heeft de vergoeding voor tandsteen verwijderen iets verhoogd: maximaal 10 minuten per jaar voor AV-Standaard en 15 minuten per jaar voor AV-Top.

De FBTO tandartsverzekering is niet meer tussentijds aan of uit te zetten.

Energiek is gestopt en is min of meer als merk overgegaan in Salland ZorgDirect. Beide zijn onderdeel van Salland/Eno.

De premies van de tandartsverzekeringen gaan fors omhoog, terwijl de tandartstarieven niet zijn gestegen! De gemiddelde aanvullende tandartsverzekering gaat met 5% omhoog, het loont dit jaar dus wederom om te vergelijken.

Dekking tandartsongevallen

Diverse zorgverzekeraars bieden een ongevallendekking aan, al dan niet in combinatie met de tandartsverzekering. Ze zijn geïnspireerd door het in 2014 geïntroduceerde alternatief voor tandartsverzekeringen: Ixorg. Bij Zilveren Kruis is deze ongevallendekking los af te sluiten naast de tandartsverzekering. Bij Delta Lloyd is deze bij de tandartsverzekering inbegrepen. Bij allebei is de vergoeding maximaal 10.000 euro. ONVZ en PNOzorg bieden ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. VGZ introduceert in 2016 de ongevallendekking voor de tandartsverzekeringen tot maximaal 10.000 euro. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

10.000 euro gratis tandarts ongevallen dekking

Dekking tandartsongevallen gratis

Independer introduceert een uniek product: bij elke zorgverzekering, ook de basisverzekering, krijgt u een ongevallendekking voor de tandarts tot 10.000 euro. Lees meer.

Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waarmee u zelf spaart voor tandheelkundige kosten. Hierdoor hebt u een tandheelkundige ongevallendekking tot 10.000 euro. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallenverzekering. Lees hier meer over Ixorg of ga direct naar de website van Ixorg om uw eventuele besparing te berekenen.

Klachten over uw tandartsverzekering?

Sinds kort is er een meldpunt klachten tandarts-/zorgverzekering: mondzorgpolis.nl. Hebt u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Meestal worden alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld 250 euro of 500 euro. Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet te hoeven bijbetalen tot een maximumbedrag, zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf 100 euro.

VergelijkMondzorg zoekt voor u de goedkoopste aanbieder van de tandartsverzekering / zorgverzekering, een soort zoekmachine onder de vergelijkers. Zo krijgt u de beste deal en de meeste korting. Vergelijk zelf verschillende partijen.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, u hebt een vergoeding van 80%, de controle kostte in 2014 20,52 euro, u diende dan zelf 4,10 euro (20%) bij te betalen.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze verzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd.

Transparantie: Er staat een uitroepteken als de verzekeraar onduidelijk, niet goed zichtbaar en ontoegankelijk vermeldt en/of uitlegt wat de premies en de vergoedingen zijn. Als u elke keer de polisvoorwaarden erbij moet pakken als u naar de tandarts gaat of als er informatie is verstopt op de website, staat hier dus een uitroepteken.

Nettovergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel, uw verzekeraar vergoedt tot 500 euro per jaar en uw premie per maand is 25 euro, dan is de maximale nettovergoeding 500 – 25 * 12 (maanden) = 200 euro.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekering het beste bij uw situatie past, gebruik dan de Keuze Hulp.

Bent u een patiënt? Leest u dan altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen namelijk mogelijk andere voorwaarden gelden.
Bent u een zorgverlener? Hier vindt u de laatste versie van onderstaande tabel (v1) in pdf -formaat.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 24 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Share Button
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Budget
Premie Tandartsverzekering: €9,75
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 156

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Jong
Premie Tandartsverzekering: €15,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 252
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand
Premie Tandartsverzekering: €15,95
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 255
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €9,45
€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 151

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 100%
Netto: € 100
Break-even: € 150

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €28,50
€500 100%
Netto: € 158
Break-even: € 342

Meer Info

Natura: € 91,90
Besured:Basis+Smile 350
Premie Tandartsverzekering: €11,90
€350 100%
Netto: € 207
Break-even: € 143

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,00
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
Netto: € 139
Break-even: € 148

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,00
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500
Premie Tandartsverzekering: €19,25
€500 75%
Netto: € 269
Break-even: € 308

Meer Info
Restitutie: € 110,70
Natura: € 104,95
Budget: € 101,30
CZ:Basis+Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €19,25
€450 75%
Netto: € 219
Break-even: € 308
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 110,70
Natura: € 104,95
Budget: € 101,30
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €35,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 726
Break-even: € 565
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 94,95
CZdirect:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €9,65
€250 75%
Netto: € 134
Break-even: € 154
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Natura: € 94,95
CZdirect:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €16,65
€500 75%
Netto: € 300
Break-even: € 266
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Basis
Premie Tandartsverzekering: €15,25
€250 75%
Netto: € 67
Break-even: € 244

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra
Premie Tandartsverzekering: €17,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 290
Break-even: € 280

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid
Premie Tandartsverzekering: €29,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 393
Break-even: € 476

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €38,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1032
Break-even: € 623

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard
Premie Tandartsverzekering: €11,25
€250 80%
Netto: € 115
Break-even: € 169

Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra
Premie Tandartsverzekering: €19,50
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 293

Geen vergoeding tandtechniek
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €29,25
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 649
Break-even: € 439

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €13,84
€250 100%
Netto: € 83
Break-even: € 166
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €23,60
€500 100%
Netto: € 216
Break-even: € 283
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.000
Premie Tandartsverzekering: €37,20
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
Netto: € 553
Break-even: € 446
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.500
Premie Tandartsverzekering: €62,77
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 746
Break-even: € 753
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandgoed
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
Netto: € 139
Break-even: € 148

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandbeter
Premie Tandartsverzekering: €14,50
€250 100%
Netto: € 76
Break-even: € 174

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandbest
Premie Tandartsverzekering: €27,50
€500 75%
Netto: € 170
Break-even: € 440

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Student
Premie Tandartsverzekering: €14,25
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 171
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Standaard
Premie Tandartsverzekering: €19,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 237
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Top
Premie Tandartsverzekering: €32,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 393
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+250
Premie Tandartsverzekering: €13,55
€250 100%
Netto: € 87
Break-even: € 163

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+500
Premie Tandartsverzekering: €22,79
€500 100%
Netto: € 226
Break-even: € 273

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+750
Premie Tandartsverzekering: €38,19
€750 100%
Netto: € 291
Break-even: € 458

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 1
Premie Tandartsverzekering: €12,00
€250 100%
Netto: € 106
Break-even: € 144

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 2
Premie Tandartsverzekering: €24,00
€500 100%
Netto: € 212
Break-even: € 288

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 3
Premie Tandartsverzekering: €37,00
€750 100%
Netto: € 306
Break-even: € 444

Meer Info
Restitutie: € 101,92
Natura: € 98,50
Ik!:Basis+zorg Goed
Premie Tandartsverzekering: €23,45
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 375

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 101,92
Natura: € 98,50
Ik!:Basis+Zorg Beter
Premie Tandartsverzekering: €34,97
€300 75% n.v.t.
Break-even: € 560

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€200 100% n.v.t.
Break-even: € 252

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 1
Premie Tandartsverzekering: €33,50
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 402

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 2
Premie Tandartsverzekering: €49,00
€1450 80% n.v.t.
Break-even: € 735

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 3
Premie Tandartsverzekering: €95,00
€2250 80% n.v.t.
Break-even: € 1425

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €11,00
€250 75%
Netto: € 118
Break-even: € 176

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€500 75%
Netto: € 248
Break-even: € 336

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €9,50
€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 152

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €18,75
€250 100%
Netto: € 25
Break-even: € 225

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €36,25
€500 100%
Netto: € 65
Break-even: € 435

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 250
Premie Tandartsverzekering: €9,81
€250 80%
Netto: € 132
Break-even: € 147

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 500
Premie Tandartsverzekering: €16,15
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€500 80%
Netto: € 306
Break-even: € 242

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 750
Premie Tandartsverzekering: €28,75
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 405
Break-even: € 431

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandsterk
Premie Tandartsverzekering: €9,10
€250 75%
Netto: € 140
Break-even: € 146

Veel behandelingen geen vergoeding
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandgaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €15,39
€250 100%
Netto: € 65
Break-even: € 185

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandgaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €27,79
€500 100%
Netto: € 166
Break-even: € 333

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit A
Premie Tandartsverzekering: €11,62
€250 75%
Netto: € 110
Break-even: € 186
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit B
Premie Tandartsverzekering: €26,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 432
Break-even: € 424
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit C
Premie Tandartsverzekering: €34,41
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1087
Break-even: € 551
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit D
Premie Tandartsverzekering: €39,09
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 1030
Break-even: € 469
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 109,45
OZF:Basis+Tand Compact
Premie Tandartsverzekering: €15,00
€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 240

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 109,45
OZF:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 80%
Netto: € 450
Break-even: € 375

Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Start
Premie Tandartsverzekering: €13,25
€250 100%
Netto: € 91
Break-even: € 159
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Standaard
Premie Tandartsverzekering: €23,75
€500 100%
Netto: € 215
Break-even: € 285
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Extra
Premie Tandartsverzekering: €36,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 100%
Netto: € 409
Break-even: € 441
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Compleet
Premie Tandartsverzekering: €48,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1100 100%
Netto: € 524
Break-even: € 576
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Small
Premie Tandartsverzekering: €12,60
€250 75%
Netto: € 98
Break-even: € 202

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Medium
Premie Tandartsverzekering: €21,15
€500 75%
Netto: € 246
Break-even: € 338

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Large
Premie Tandartsverzekering: €30,60
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 632
Break-even: € 490

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Primair
Premie Tandartsverzekering: €12,90
€250 100%
Netto: € 95
Break-even: € 155

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,90
€500 100%
Netto: € 189
Break-even: € 311

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €36,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 70%
Netto: € 557
Break-even: € 633

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Excellent
Premie Tandartsverzekering: €56,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 70%
Netto: € 567
Break-even: € 975

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €9,90
€250 75%
Netto: € 131
Break-even: € 158

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €18,00
€500 75%
Netto: € 284
Break-even: € 288

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €31,50
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 622
Break-even: € 504

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV
Premie Tandartsverzekering: €19,75
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 316

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 102,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV
Premie Tandartsverzekering: €32,75
€350 100% n.v.t.
Break-even: € 393

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,49
€250 80%
Netto: € 88
Break-even: € 202
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €19,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 292
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 600
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,25
€250 80%
Netto: € 91
Break-even: € 199
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €20,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 248
Break-even: € 314
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 599
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 89,95
Univé Select:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €9,95
€250 75%
Netto: € 130
Break-even: € 159

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info

Budget: € 89,95
Univé Select:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €19,95
€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,49
€250 80%
Netto: € 88
Break-even: € 202
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €19,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 292
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 600
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Budget: € 86,00
ZEKUR:Basis+Extra Zekur
Premie Tandartsverzekering: €27,25
€500 75% n.v.t.
Break-even: € 436

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Budget: € 86,00
ZEKUR:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €11,25
€250 75%
Netto: € 115
Break-even: € 180

Meer Info

Natura: € 96,75
ZieZo:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 75%
Netto: € 100
Break-even: € 200

Meer Info

Natura: € 96,75
ZieZo:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €19,00
€500 75%
Netto: € 272
Break-even: € 304

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster
Premie Tandartsverzekering: €14,90
€250 75%
Netto: € 71
Break-even: € 238

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €19,95
€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €34,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 588
Break-even: € 549

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €54,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 602
Break-even: € 648

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 103,98
Natura: € 101,60
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact
Premie Tandartsverzekering: €20,42
€250 75%
n.v.t.
Break-even: € 327
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Geen restitutie voor protheses
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 103,98
Natura: € 101,60
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top
Premie Tandartsverzekering: €36,34
€500 75%
n.v.t.
Break-even: € 581
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Geen restitutie voor protheses
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering
10-01-2016 Artikel door: Falco Everdij