Tandartsverzekering

De tandartsverzekeringen 2018  zijn bekend gemaakt, deze pagina is actueel voor 2018 maar kan nog geupdate worden bij actualiteiten.

Overzicht Tandartsverzekeringen 2018

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premies en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekering. Dat helpt u bij het kiezen van de juiste tandartsverzekering en weet u waar u aan toe bent. Ook dit jaar verschillen de polissen en premies weer veel van elkaar. Overstappen kan u al snel € 500,- meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie (basisverzekering + tandartsverzekering). VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar of AFM‑tussenpersoon, wel zo prettig! Via deze website kunt u wel gebruikmaken van de unieke collectiviteitskortingen die VergelijkMondzorg biedt of gevonden heeft. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen, dan zal VergelijkMondzorg u daar natuurlijk op attenderen. VergelijkMondzorg biedt u echte transparantie. Vergelijk ons maar eens met de 3 andere grote vergelijkingssites om hier zeker van te zijn.

Tandartsverzekeringen vergelijken

Op de pagina Tandartsverzekering vergelijken vindt u de meest uitgebreide Tandartsverzekering Vergelijker op internet. Deze pagina is overigens ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken.

In de spotlight: Vrije Keuze Zorg Zorgverzekeringen

Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Extra €10.000 ongevallen dekking.
Goedkoopste Tandartsverzekering  voor zowel € 500,- als € 1000,- (wachttijd). 5 sterren tandartsverzekering, beste netto vergoeding voor duurste tandartsverzekeringen. (medische acceptatie)

Nieuw 2018, preventie verzekering tot €  2000,- zonder medische acceptatie!

Meer informatie over Ditzo Meer informatie over ZorgDirect Meer informatie over ONVZ

Vrije Zorgkeuze, een groot goed

Dit jaar dient u wederom aandacht te schenken aan welke vorm van basisverzekering u kiest. In 2015 werd de budgetpolis met veel bombarie geïntroduceerd, maar sinds 2016 bestaat de Budget Natura Polis, ook wel selectief polis genoemd, niet meer in de oorspronkelijke vorm. Het wetsvoorstel om bij een budgetpolis niet meer dan 50% te hoeven vergoeden bij niet‑gecontracteerde zorg, heeft het niet gehaald. Sinds 2017 zijn er wel zorgverzekeraars die werken met een maximale vergoeding van 70% wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. In 2018 is de budget polis weer helemaal terug met 65% vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners.

Opmars budget verzekering:
Toch blijft de relatief nieuwe Budget Natura Polis in opmars. Dit wordt mede versterkt door de mogelijkheid om online over te stappen, waarbij deze polissen als goedkoopst naar voren komen. Laat u niet om de tuin leiden door mooie namen. Voorheen had VergelijkMondzorg ervoor gekozen om deze variant op de naturaverzekeringen niet prominent mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en ook niet in de Overzichtstabel Tandartsverzekeringen. Sinds 2016 doen wij dit wel, omdat alle andere vergelijkingssites dit ook doen. Maar wees waakzaam, de consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel zeer groot zijn, wanneer u bij een niet-spoedeisende behandeling naar een niet‑gecontracteerde zorgverlener gaat. Mocht u interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, kijk dan naar de roodgekleurde bedragen in de vergelijkingstabel.

Kaakchirurg basiszorg, kinderen mee verzekerd met ouder!

VGZ geeft dit soort vergoedingen sinds vorig jaar duidelijk aan. Met tandartsen zijn er geen of niet voldoende contracten afgesloten, waardoor iedereen vrij is in de keuze van zijn of haar tandarts. Mocht VGZ echter (of een andere zorgverzekeraar) ooit wel een ‘redelijk’ deel gecontracteerd krijgen, dan kunt u voor een maximale vergoeding wel verplicht worden om naar een gecontracteerde tandarts te gaan. Absolute zekerheid geeft een restitutipolis en dus ook de restitutiepolis van VGZ. U bent dan altijd vrij om te kiezen naar welke zorgverlener of welk ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling.

Implantaten (bij prothese, kunstgebit) of bijvoorbeeld verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarige meeverzekerde kinderen) zijn basiszorg dus geen aanvullende zorg wanneer deze behandelingen bij de kaakchirurg worden uitgevoerd. De vergoeding is dus afhankelijk van de gekozen basispolis van de ouder.

Tandartsverzekeringen met hoge vergoedingen, zonder of beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding.
Hema tandartsverzekering heeft een vergoeding tot €750 80% zonder wachttijd, u krijgt er ook 10% HEMA kortingskaart bij.
Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar In combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijst en daarom genoemd, kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto etc is geen bezwaar)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan 500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot 2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten. Helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en/of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Het niet eerlijk en naar geweten invullen kan leiden tot het stop zetten van de tandartsverzekering. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag, kijk dan eens bij de IZZ Zorgverzekering. IZZ heeft pakketverzekeringen met een hoge vergoeding voor tandheelkunde zonder medische selectie. De premie voor niet‑collectief verzekerden is echter fors te noemen.

Interessant om te bekijken

Besured: geen vrije zorgkeuze: €350 euro maximale vergoeding, goedkoopste met 100% vergoeding van behandelingen, en dan ook nog €350 ipv. €250
Goedkoopste ditzo zorgverzekering Ditzo: vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering ziezo Ziezo: geen vrije zorgkeuze: Budget polis, goedkoopste zorgverzekering met verhoogd eigen risico, € 74,95 premie per maand. Goedkoopste zorgverzekering met € 500,- vergoeding
Goedkoopste zorgverzekering Zorgdirect Zorgdirect: vrije zorgkeuze: Goedkoopste tandartsverzekering tot €1000, 80%, wachttijd 1 jaar voor uitgebreide behandelingen

Complex en onnodig ingewikkeld:

De goedkopere verrichtingenpolissen van DSW Zorgverzekeringen vergoeden nog steeds om onverklaarbare reden niet alle basisbehandelingen, terwijl dit wel mag worden verwacht van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn.

Opvallende veranderingen, tandartsverzekeringen 2018

ONVZ Brengt de zonder medische acceptatie Tandarts preventief verzekering op de markt. Met een gratis Philips tandenborstel en vergoeding tot zelfs meer dan € 2000,- maar let op met uitzonderingen, lees hier meer over de ONVZ tandarts preventief.

Anderzorg Tand verlaagd de orthodontie voor volwassenen naar maximaal € 500,- ipv. € 1000,-

Hema had voorheen 100% vergoedingsstructuur voor de meeste codes, dit wordt 80%, dit heeft een significant effect op de break-even van de Hema tandartsverzekering.

Zorgdirect wordt een restitutieverzekering.

Bewuzt voegt een gratis tandartsongevallen dekking toe tot € 10.000,- bij de basisverzekering

Kiemer als merkt stopt en verzekerde worden overgezet naar Defriesland, voor de tandheelkundige polis zal dit waarschijnlijk positief uitpakken

IK stopt (onderdeel IAK)

Promovendum, National Academic en Besured hebben een andere onderverzekeraar gekregen, de basispremies stijgen hierdoor fors.

VGZ, Unive en collectieven, hebben geen medische acceptatie meer voor de Beter pakketten (€ 500,-), Vergoeden geen x21 (grote kaakoverzichts röntgenfoto’s) meer onder de 10 jaar, tenzij er een machtiging is afgegeven.

Cz verlaagd vergoedingsstructuur orthodontie naar 80% ipv 100% zie daarvoor ook de orthodontie pagina, de vergoeding van CZ maar ook labels zoals Deltalloyd vergoeden x21 kaakoverzichtsfoto niet meer onder de 18 jaar. (eventueel via machtiging)

Zilveren kruis en labels, vergoeden x21 kaakoverzichtsfoto niet meer onder de 18 jaar. (eventueel via machtiging)

De premies van de tandartsverzekeringen gaan wederom fors omhoog, terwijl de tandartstarieven nauwelijks zijn gestegen. De gemiddelde aanvullende tandartsverzekering gaat met 4% omhoog, sommige zelfs met bijna 10%, het loont dit jaar dus wederom om te vergelijken.

Dekking tandartsongevallen

Diverse zorgverzekeraars bieden nu een ongevallendekking aan, al dan niet in combinatie met de tandartsverzekering. Ze zijn geïnspireerd door eerdere niet zo succesvolle alternatief voor tandartsverzekeringen: Ixorg. Bij Zilveren Kruis is deze ongevallendekking los af te sluiten naast de tandartsverzekering. Bij Delta Lloyd, VGZ, Menzis is deze bij de tandartsverzekering inbegrepen. Bij allebei is de vergoeding maximaal 10.000 euro. ONVZ en PNOzorg bieden ook een ongevallendekking, maar deze is afhankelijk van het gekozen pakket. Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundig letsel!

10.000 euro gratis tandarts ongevallen dekking

Dekking tandartsongevallen gratis

Independer introduceert een uniek product: bij elke zorgverzekering, ook de basisverzekering, krijgt u een ongevallendekking voor de tandarts tot 10.000 euro. Lees meer.

Ixorg biedt geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waarmee u zelf spaart voor tandheelkundige kosten. Hierdoor hebt u een tandheelkundige ongevallendekking tot 10.000 euro. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallenverzekering. Lees hier meer over Ixorg of ga direct naar de website van Ixorg om uw eventuele besparing te berekenen.

Ditzo biedt bij elke zorgverzekering een pechvogel verzekering, voor de tandheelkunde betekend dit dat u tot 10.000 een tandarts ongevallendekking heeft. Zelfs bij alleen de basisverzekering. U heeft zelf vergoeding extra vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie of andere hulpmiddelen. Lees meer.

Bewuzt biedt bij de basisverzekering ook een ongevallendekking aan tot € 10.000,-

Klachten over uw tandartsverzekering?

Sinds kort is er een meldpunt klachten tandarts-/zorgverzekering: mondzorgpolis.nl. Hebt u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingenpolissen: Op VergelijkMondzorg ziet u dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in de totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren tussen de 0 en 100%. Anders gezegd: of u nu 1 of 10 vullingen nodig hebt, een echte verrichtingenpolis blijft vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Meestal worden alleen de basale tandheelkundige behandelingen vergoed zoals controle, tandsteen verwijderen, vullingen, etc.

Sommenpolissen zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag van bijvoorbeeld 250 euro of 500 euro. Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen. Behandelingen worden vaak voor 75 tot 100% vergoed.

100% vergoeding: Wanneer u het prettig vindt om niet te hoeven bijbetalen tot een maximumbedrag, zijn dit de polissen die u zoekt. Meestal hebben ze een iets hogere premie, maar uiteindelijk zijn ze vaak goedkoper indien u verwacht kosten te maken. U kunt namelijk beter 12 euro premie betalen met 100% vergoeding tot 250 euro, dan 10 euro premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al bij kosten vanaf 100 euro.

VergelijkMondzorg zoekt voor u de goedkoopste aanbieder van de tandartsverzekering / zorgverzekering, een soort zoekmachine onder de vergelijkers. Zo krijgt u de beste deal en de meeste korting. Vergelijk zelf verschillende partijen.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage dat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel, u hebt een vergoeding van 80%, de controle kostte in 2014 20,52 euro, u diende dan zelf 4,10 euro (20%) bij te betalen.

Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze verzekeraar maximaal uitkeert. Sommige zorgverzekeraars werken echter met verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd.

Transparantie: Er staat een uitroepteken als de verzekeraar onduidelijk, niet goed zichtbaar en ontoegankelijk vermeldt en/of uitlegt wat de premies en de vergoedingen zijn. Als u elke keer de polisvoorwaarden erbij moet pakken als u naar de tandarts gaat of als er informatie is verstopt op de website, staat hier dus een uitroepteken.

Nettovergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel, uw verzekeraar vergoedt tot 500 euro per jaar en uw premie per maand is 25 euro, dan is de maximale nettovergoeding 500 – 25 * 12 (maanden) = 200 euro.

Deze nettovergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering. In combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger of minder gunstig uitvallen. Gebruik de Tandartsverzekering Vergelijker om deze combinatie van premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Keuzehulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Hebt u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekering het beste bij uw situatie past, gebruik dan de Keuze Hulp.

Bent u een patiënt? Leest u dan altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen namelijk mogelijk andere voorwaarden gelden.

Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl. VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 24 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Budget
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 75%
n.v.t.
Break-even: € 200

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Jong
Premie Tandartsverzekering: €15,75
€150 80%
n.v.t.
Break-even: € 236

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Tand
Premie Tandartsverzekering: €18,50
n.v.t.  n.v.t.
Break-even: € 278
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €9,50
€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 152

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Tand 250 100%
Premie Tandartsverzekering: €13,50
€250 100%
Netto: € 88
Break-even: € 162

Meer Info

Natura: € 102,00
Anderzorg:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €29,95
€500 100%
Netto: € 140
Break-even: € 359

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 107,25
Besured:Basis+Smile 350
Premie Tandartsverzekering: €12,90
€350 100%
Netto: € 195
Break-even: € 155

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 101,35
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250
Premie Tandartsverzekering: €10,00
€250 75%
Netto: € 130
Break-even: € 160
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 101,35
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500
Premie Tandartsverzekering: €21,50
€500 75%
Netto: € 242
Break-even: € 344
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 122,60
Natura: € 116,25
Budget: € 112,15
CZ:Basis+Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €20,15
€450 75%
Netto: € 208
Break-even: € 322
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 122,60
Natura: € 116,25
Budget: € 112,15
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €36,20
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 715
Break-even: € 579
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 105,45
CZdirect:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €10,20
€250 75%
Netto: € 127
Break-even: € 163
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Natura: € 105,45
CZdirect:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €19,25
€500 75%
Netto: € 269
Break-even: € 308
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 125,50 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Start
Premie Tandartsverzekering: €15,50
€250 75%
Netto: € 64
Break-even: € 248

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 125,50 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra
Premie Tandartsverzekering: €19,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 125,50 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid
Premie Tandartsverzekering: €29,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 390
Break-even: € 479

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 125,50 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €39,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1020
Break-even: € 639

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,25
Natura: € 116,95
Budget: € 103,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard
Premie Tandartsverzekering: €12,95
€250 80%
Netto: € 94
Break-even: € 194

Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 122,25
Natura: € 116,95
Budget: € 103,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra
Premie Tandartsverzekering: €21,95
€500 80%
Netto: € 236
Break-even: € 329

Geen vergoeding tandtechniek
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 122,25
Natura: € 116,95
Budget: € 103,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €32,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 604
Break-even: € 494

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 110,01 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €14,52
€250 100%
Netto: € 75
Break-even: € 174
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 110,01 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €25,80
€500 100%
Netto: € 190
Break-even: € 310
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 110,01 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.000
Premie Tandartsverzekering: €40,92
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
Netto: € 508
Break-even: € 491
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 110,01 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.500
Premie Tandartsverzekering: €55,60
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 832
Break-even: € 667
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,95 Ditzo:Basis+Tandgoed
Premie Tandartsverzekering: €10,75
€250 75%
Netto: € 121
Break-even: € 172
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 102,95 Ditzo:Basis+Tandbeter
Premie Tandartsverzekering: €14,50
€250 100%
Netto: € 76
Break-even: € 174
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 102,95 Ditzo:Basis+Tandbest
Premie Tandartsverzekering: €28,50
€500 75%
Netto: € 158
Break-even: € 456
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 107,50
DSW:Basis+AV Student
Premie Tandartsverzekering: €14,25
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 171
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 107,50
DSW:Basis+AV Standaard
Premie Tandartsverzekering: €21,25
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 255
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 107,50
DSW:Basis+AV Top
Premie Tandartsverzekering: €35,00
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 420
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 109,95
Natura: € 105,50
FBTO:Basis+250
Premie Tandartsverzekering: €13,55
€250 100%
Netto: € 87
Break-even: € 163

Meer Info
Restitutie: € 109,95
Natura: € 105,50
FBTO:Basis+500
Premie Tandartsverzekering: €23,69
€500 100%
Netto: € 215
Break-even: € 284

Meer Info
Restitutie: € 109,95
Natura: € 105,50
FBTO:Basis+750
Premie Tandartsverzekering: €40,99
€750 100%
Netto: € 258
Break-even: € 492

Meer Info

Natura: € 108,00
HEMA:Basis+Tandarts 1
Premie Tandartsverzekering: €12,00
€250 80%
Netto: € 106
Break-even: € 180
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 108,00
HEMA:Basis+Tandarts 2
Premie Tandartsverzekering: €24,00
€500 80%
Netto: € 212
Break-even: € 360
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 108,00
HEMA:Basis+Tandarts 3
Premie Tandartsverzekering: €38,00
€750 80%
Netto: € 294
Break-even: € 570
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
IAK:Basis+350
Premie Tandartsverzekering: €20,92
€350 80%
Netto: € 98
Break-even: € 314

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
IAK:Basis+750
Premie Tandartsverzekering: €33,74
€950 80%
Netto: € 545
Break-even: € 506

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
IAK:Basis+1750
Premie Tandartsverzekering: €50,58
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1900 80%
Netto: € 1293
Break-even: € 759

Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+IZZ Zorg
Premie Tandartsverzekering: €21,50
€200 100% n.v.t.
Break-even: € 258

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 1
Premie Tandartsverzekering: €36,00
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 432

Geen vergoeding uitgebreide behandelingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 2
Premie Tandartsverzekering: €52,50
€1450 80% n.v.t.
Break-even: € 788

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 3
Premie Tandartsverzekering: €96,50
€2250 80% n.v.t.
Break-even: € 1448

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €11,00
€250 75%
Netto: € 118
Break-even: € 176

Meer Info
Restitutie: € 119,14
Natura: € 114,44
IZZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€500 75%
Netto: € 248
Break-even: € 336

Meer Info
Restitutie: € 122,00
Natura: € 119,00
Budget: € 103,00
Menzis:Basis+Jongeren Verzorgd
Premie Tandartsverzekering: €16,95
€150 80% n.v.t.
Break-even: € 254
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 122,00
Natura: € 119,00
Budget: € 103,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 250
Premie Tandartsverzekering: €11,50
€250 80%
Netto: € 112
Break-even: € 173
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 122,00
Natura: € 119,00
Budget: € 103,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 500
Premie Tandartsverzekering: €17,95
€500 80%
Netto: € 284
Break-even: € 269
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 122,00
Natura: € 119,00
Budget: € 103,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 750
Premie Tandartsverzekering: €31,95
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 366
Break-even: € 479
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 122,00
Natura: € 119,00
Budget: € 103,00
Menzis:Basis+TandVerzorgd 1P (prothese)
Premie Tandartsverzekering: €6,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€350 80%
Netto: € 266
Break-even: € 104

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 OHRA:Basis+Tandsterk
Premie Tandartsverzekering: €9,55
€250 75%
Netto: € 135
Break-even: € 153

Veel behandelingen geen vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 OHRA:Basis+Tandgaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €16,15
€250 100%
Netto: € 56
Break-even: € 194

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 OHRA:Basis+Tandgaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €29,78
€500 100%
Netto: € 142
Break-even: € 357

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 118,34 ONVZ:Basis+Tandfit A
Premie Tandartsverzekering: €11,86
€250 75%
Netto: € 107
Break-even: € 190
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 118,34 ONVZ:Basis+Tandfit B
Premie Tandartsverzekering: €27,20
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 423
Break-even: € 435
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 118,34 ONVZ:Basis+Tandfit C
Premie Tandartsverzekering: €35,34
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1075
Break-even: € 565
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 118,34 ONVZ:Basis+Tandfit D + Topfit
Premie Tandartsverzekering: €98,16
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100% n.v.t.
Break-even: € 1178
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 118,34 ONVZ:Basis+Tandfit Preventief
Premie Tandartsverzekering: €29,90
€2000 100%
Netto: € 1641
Break-even: € 359
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Veel codes uitgesloten van vergoeding
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 119,45
OZF:Basis+Tand Compact
Premie Tandartsverzekering: €15,00
€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 240

Ongunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 119,45
OZF:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €29,25
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 80%
Netto: € 399
Break-even: € 439

Meer Info
Restitutie: € 112,24 PNOzorg:Basis+Start
Premie Tandartsverzekering: €13,40
€250 80%
Netto: € 89
Break-even: € 201
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 112,24 PNOzorg:Basis+Standaard
Premie Tandartsverzekering: €24,25
€500 80%
Netto: € 209
Break-even: € 364
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 112,24 PNOzorg:Basis+Extra
Premie Tandartsverzekering: €37,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 80%
Netto: € 400
Break-even: € 563
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 112,24 PNOzorg:Basis+Compleet
Premie Tandartsverzekering: €48,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1100 80%
Netto: € 512
Break-even: € 734
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 119,45
Pro Life:Basis+Tand Small
Premie Tandartsverzekering: €13,95
€250 75%
Netto: € 82
Break-even: € 223

Meer Info

Natura: € 119,45
Pro Life:Basis+Tand Medium
Premie Tandartsverzekering: €24,50
€500 75%
Netto: € 206
Break-even: € 392

Meer Info

Natura: € 119,45
Pro Life:Basis+Tand Large
Premie Tandartsverzekering: €40,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 508
Break-even: € 655

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Primair
Premie Tandartsverzekering: €13,90
€250 100%
Netto: € 83
Break-even: € 167

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €26,90
€500 100%
Netto: € 177
Break-even: € 323

Meer Info

Natura: € 107,50
Promovendum:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €39,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 70%
Netto: € 371
Break-even: € 684

Meer Info
Restitutie: € 107,83 Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €10,45
€250 75%
Netto: € 124
Break-even: € 167

Meer Info
Restitutie: € 107,83 Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €19,00
€500 75%
Netto: € 272
Break-even: € 304

Meer Info
Restitutie: € 107,83 Salland Zorgdirect:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €35,00
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 580
Break-even: € 560

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 110,50 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV
Premie Tandartsverzekering: €21,25
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 340

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 110,50 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV
Premie Tandartsverzekering: €35,00
€350 100% n.v.t.
Break-even: € 420

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 110,50 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Extra Uitgebreid AV
Premie Tandartsverzekering: €47,25
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 567

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 110,50 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+AV Zorg Riant
Premie Tandartsverzekering: €59,75
€500 100% n.v.t.
Break-even: € 717

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 110,50 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Jongeren
Premie Tandartsverzekering: €10,95
€75 75% n.v.t.
Break-even: € 175

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 109,84 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €12,25
€250 80%
Netto: € 103
Break-even: € 184
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 109,84 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €25,25
€750 80%
Netto: € 447
Break-even: € 379

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 109,84 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 3
Premie Tandartsverzekering: €38,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 80%
Netto: € 785
Break-even: € 581

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 109,98
Natura: € 104,58
UnitedConsumers:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €14,04
€250 80%
Netto: € 81
Break-even: € 211
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 109,98
Natura: € 104,58
UnitedConsumers:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €20,29
€500 80%
Netto: € 256
Break-even: € 304
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 109,98
Natura: € 104,58
UnitedConsumers:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €41,59
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 500
Break-even: € 624
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 121,25
Natura: € 116,50
Univé:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,75
€250 80%
Netto: € 85
Break-even: € 206
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 121,25
Natura: € 116,50
Univé:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €23,75
€500 80%
Netto: € 215
Break-even: € 356
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 121,25
Natura: € 116,50
Univé:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €43,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 475
Break-even: € 656
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 100,95
Univé Select:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €10,20
€250 75%
Netto: € 127
Break-even: € 163

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info

Budget: € 100,95
Univé Select:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €22,95
€500 75%
Netto: € 224
Break-even: € 367

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
VGZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €14,04
€250 80%
Netto: € 81
Break-even: € 211
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
VGZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €20,29
€500 80%
Netto: € 256
Break-even: € 304
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 122,20
Natura: € 116,20
VGZ:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €41,59
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 500
Break-even: € 624
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 109,12
Budget: € 93,85
ZEKUR:Basis+Extra Zekur
Premie Tandartsverzekering: €30,95
€500 75% n.v.t.
Break-even: € 495

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 109,12
Budget: € 93,85
ZEKUR:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €11,95
€250 75%
Netto: € 106
Break-even: € 191

Meer Info

Natura: € 102,50
Budget: € 96,95
ZieZo:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €13,75
€250 75%
Netto: € 85
Break-even: € 220

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Natura: € 102,50
Budget: € 96,95
ZieZo:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €20,25
€500 75%
Netto: € 257
Break-even: € 324

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 123,75
Natura: € 119,45
Budget: € 105,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster
Premie Tandartsverzekering: €15,25
€250 75%
Netto: € 67
Break-even: € 244

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 123,75
Natura: € 119,45
Budget: € 105,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €21,95
€500 75%
Netto: € 236
Break-even: € 351

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 123,75
Natura: € 119,45
Budget: € 105,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €40,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 508
Break-even: € 655

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 123,75
Natura: € 119,45
Budget: € 105,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €63,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 485
Break-even: € 765

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 112,53
Natura: € 109,20
Budget: € 103,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Standaard
Premie Tandartsverzekering: €18,43
€150 75%
n.v.t.
Break-even: € 295
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 112,53
Natura: € 109,20
Budget: € 103,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact
Premie Tandartsverzekering: €23,23
€250 75%
n.v.t.
Break-even: € 372
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 112,53
Natura: € 109,20
Budget: € 103,95
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top
Premie Tandartsverzekering: €39,42
€500 75%
n.v.t.
Break-even: € 631
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Vergoeding kan gedeeld worden
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering
28-12-2017 Artikel door: Falco Everdij