Specialisaties en differentiaties

Tandartsen zijn in de eerste plaats algemeen practicus. Specialisten en gedifferentieerde tandartsen hebben een extra opleiding genoten. Helaas komt het wel eens voor dat er misbruik wordt gemaakt van deze titels. Zo zijn er wel eens klachten dat een tandarts zichzelf een “Orthodontist” noemt of  een “parodontoloog”. Dit is niet toegestaan, overigens mag een tandarts wel orthodontische  of parodontologische behandelingen uitvoeren.

Doorzoek het KRT kwaliteitsregister

De normen voor de erkenning van een titel worden bewaakt door wetenschappelijke verenigingen. Door nascholing en het voldoen aan kwaliteitseisen wordt een tandarts opgenomen in een differentiatie register. Een gedifferentieerde tandarts mag nog wel de reguliere tandheelkunde uitvoeren.

Specialisten die een langdurige scholing hebben gevolgd om Orthodontist of Kaakchirurg te worden mogen geen algemene tandheelkunde meer uitoefenen. Deze specialisten en gedifferentieerde tandartsen hebben allemaal een eigen register. Tandartsen die bij KRT staan ingeschreven kunnen een erkende specialisatie of differentiatie vermelden bij hun registratie. Zij voldoen in dat geval aan de KRT-registratienormen en aan specialisatie-differentiatienormen van de wetenschappelijke vereniging.

Hieronder staat een lijst met Wetenschappelijke verenigingen

Bent u op zoek naar een tandarts kijk dan op onze praktijk zoekmachine

 

Specialisaties Wetenschappelijke vereniging
Kaakchirurg NVMKA
Orthodontist VvO
Differentiaties Tandarts: Wetenschappelijke vereniging
Angstbegeleiding VBTGG
Endodontologie NVvE
Gehandicaptenzorg VBTGG
Gnathologie NVGPT
Implantologie NVOI
Kindertandarts NVvK
Maxillofaciale prothetiek NVGPT
Parodontologie NVvP