Directe pulpa overkapping

Laatste update: 10 juni 2013 door VergelijkMondzorg

E40 Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in nietgeïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.