Directe pulpa overkapping

E40 Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in nietgeïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.