Tandartstarieven 2014

Spring direct naar Tandartstarieven 2014 verder op deze pagina. Zoekt u een tandartsverzekering kijk dan eens in het overzicht tandartsverzekeringen.

BELANGRIJK : Deze pagina betreft “oudere” verlopen tandartstarieven van een ander jaar. De meeste mensen zijn geïnteresseerd in de huidige tarieven, Klik hier om alles te lezen over de huidige tandartstarieven

De tandartstarieven voor 2014 zijn net als in 2013 vastgesteld door de overheid, dit betekent dat de tarieven voor elke tandarts gelijk zijn. De tarieven voor 2014 zijn met 3.79% geïndexeerd ten opzichte van 2013. Er is één nieuwe prestatiecode toegevoegd, namelijk T96 “uitgebreide voedingsanalyse”. Daarnaast is de prestatiecode T57 is aangepast, en is nu met techniekkosten te berekenen. De laatste jaren wordt er voor de tandartstarieven, met uitzondering van het jaar van de vrije tarieven (2012), gebruik gemaakt van het UTP tarievensysteem. Er heeft voor 2014 geen clustering van de tarieven plaatsgevonden, zoals eerder in 2012 wel het geval was.

Vraag om een begroting voor behandelingen boven de 250 euro

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting aan te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven €250,- zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven als u daar om vraagt. Veel tandartsen zijn ook bereid om een begroting voor u te maken bij lagere kosten indien u dat wenst.

Wijziging tandartstarieven mogelijk in 2014 of 2015

De NZa is inmiddels al meer dan een half jaar bezig de tarieven opnieuw te ijken. Dit gebeurt niet alleen voor de tandartstarieven, maar ook voor de tarieven van vele andere zorgverleners. De NZa zou eigenlijk per 1 januari 2014 de tandartstarieven opnieuw ijken, echter door een onderschatting van de complexiteit tussen de verschillen praktijken het dit niet gelukt. Het onderzoek naar de tandartstarieven loopt wel door, zodat de tarieven alsnog geijkt kunnen worden. Mogelijk worden de tandartstarieven gedurende 2014 nog aangepast. Vooralsnog is er een indexatie van zo’n 3.8% op de tandartstarieven toegepast ten opzichte van het afgelopen jaar.

Tandartstarieven

De tandartstarieven 2014, inclusief uitgebreide toelichting, vindt u hier in PDF-formaat (origineel NZa document).
Overige mondzorg tarieven: Orthodontie, Mondhygiënist en Tandprothetici.

Tandartstarieven:

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

Preventieve mondzorg (M-codes)

Verdoving (A-codes) 

Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Vullingen (V-codes)

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Kronen en bruggen (R-codes)

kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

Kunstgebitten (P-codes)

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Implantaten (J-codes)

Uurtarieven (U-codes)

Abonnementen (Z-codes)

 

Groep / Code M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2014
I

Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle  Meer informatie over Periodieke controle € 21.29
C13 Probleemgericht consult   Meer informatie over Probleemgericht consult € 21.29
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese  Meer informatie over Schriftelijke medische anamnese € 21.29
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  Meer informatie over Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 100.86
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan  Meer informatie over Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28.02
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak  Meer informatie over Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak € 56.04
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis  Meer informatie over Mondzorg aan huis € 16.81
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose Meer informatie over Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44.83
C85 Weekendbehandeling Meer informatie over Weekendbehandeling € 21.29
C86 Avondbehandeling Meer informatie over Avondbehandeling € 21.29
C87 Nachtbehandeling Meer informatie over Nachtbehandeling € 21.29
II Maken en/of beoordelen foto s (X)
X10 Kleine röntgenfoto Meer informatie over Kleine röntgenfoto € 15.69
X21 Kaakoverzichtsfoto Meer informatie over Kaakoverzichtsfoto € 67.24
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak Meer informatie over Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 67.24
X24 Schedelfoto Meer informatie over Schedelfoto € 30.26
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto Meer informatie over Maken meerdimensionale kaakfoto € 129.58
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Meer informatie over Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 56.04
III

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min Meer informatie over Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12.56
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min Meer informatie over Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12.56
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min Meer informatie over Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12.56
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement Meer informatie over Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 25.22
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek Meer informatie over Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16.81
M10 Fluoridebehandeling, methode I Meer informatie over Fluoridebehandeling, methode I € 28.02
M20 Fluoridebehandeling, methode II Meer informatie over Fluoridebehandeling, methode II € 22.41
M61 * Mondbeschermer Meer informatie over Mondbeschermer € 25.22
IV

Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving Meer informatie over Oppervlakte verdoving € 7.28
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving Meer informatie over Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14.01
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Introductie roesje (lachgassedatie) € 28.02
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Toediening roesje (lachgassedatie) € 28.02
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.82
VI

Vullingen (V)

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Meer informatie over Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.21
V60 Indirecte pulpa-overkapping Meer informatie over Indirecte pulpa-overkapping € 16.81
V70 * Parapulpaire stift Meer informatie over Parapulpaire stift € 11.21
V80 * Wortelkanaalstift Meer informatie over Wortelkanaalstift € 19.61
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Meer informatie over Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.42
V11 Eénvlaksvulling Meer informatie over Eénvlaksvulling € 22.41
V12 Tweevlaksvulling Meer informatie over Tweevlaksvulling € 36.42
V13 Drievlaksvulling Meer informatie over Drievlaksvulling € 47.63
V14 Kroon van plastisch materiaal Meer informatie over Kroon van plastisch materiaal € 67.24
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Meer informatie over Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 67.24
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling Meer informatie over Etsen ten behoeve van composietvulling € 11.21
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling Meer informatie over Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 22.41
V30 Sealen eerste element Meer informatie over Sealen eerste element € 25.22
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting Meer informatie over Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14.01
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament Meer informatie over Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5.60
VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling consult € 21.29
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Meer informatie over Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 39.23
E03 Consult na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Consult na tandheelkundig ongeval € 30.82
b. Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Meer informatie over Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44.83
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten Meer informatie over Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46.81
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 100.86
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 145.69
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 190.52
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 235.35
E85 Elektronische lengtebepaling Meer informatie over Elektronische lengtebepaling € 14.01
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting Meer informatie over Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16.81
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44.83
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug Meer informatie over Verwijderen van kroon of brug € 33.62
E52 Moeilijke wortelkanaalopening Meer informatie over Moeilijke wortelkanaalopening € 28.02
E53 Verwijderen van wortelstift Meer informatie over Verwijderen van wortelstift € 39.23
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Meer informatie over Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28.02
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Meer informatie over Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28.02
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade Meer informatie over Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 39.23
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Meer informatie over Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28.02
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Meer informatie over Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 78.45
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Meer informatie over Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 50.43
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) Meer informatie over Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 42.03
E64 Afsluiting van open wortelpunt Meer informatie over Afsluiting van open wortelpunt € 44.83
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Meer informatie over Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 56.04
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Meer informatie over Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28.02
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting Meer informatie over Inwendig bleken, eerste zitting € 44.83
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting Meer informatie over Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16.81
E97 * Uitwendig bleken per kaak Meer informatie over Uitwendig bleken per kaak € 70.04
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping Meer informatie over Directe pulpa-overkapping € 28.02
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.21
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.41
E44 Verwijderen spalk Meer informatie over Verwijderen spalk € 5.60
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam Meer informatie over Aanbrengen rubberdam € 11.21
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand Meer informatie over Snij-/ hoektand € 112.07
E32 Premolaar Meer informatie over Premolaar € 156.90
E33 Molaar Meer informatie over Molaar € 201.73
E34 * Aanbrengen retrograde vulling Meer informatie over Aanbrengen retrograde vulling € 22.41
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie Meer informatie over Het trekken van een element met re-implantatie € 78.45
E37 Kijkoperatie Meer informatie over Kijkoperatie € 67.24
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E86 Gebruik operatiemicroscoop Meer informatie over Gebruik operatiemicroscoop € 75.65
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 56.04
VIII

Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay Meer informatie over Eenvlaks composiet inlay € 67.24
R09 * Tweevlaks composiet inlay Meer informatie over Tweevlaks composiet inlay € 128.88
R10 * Drievlaks composiet inlay Meer informatie over Drievlaks composiet inlay € 168.11
R11 * Eenvlaksinlay Meer informatie over Eenvlaksinlay € 100.86
R12 * Tweevlaksinlay Meer informatie over Tweevlaksinlay € 156.90
R13 * Drievlaksinlay Meer informatie over Drievlaksinlay € 224.14
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin Meer informatie over Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 28.02
R24 * Kroon Meer informatie over Kroon € 246.56
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd Meer informatie over Endokroon, indirect vervaardigd € 67.24
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening Meer informatie over Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 56.04
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal Meer informatie over Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 33.62
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode Meer informatie over Gegoten opbouw, indirecte methode € 56.04
R33 * Gegoten opbouw, directe methode Meer informatie over Gegoten opbouw, directe methode € 112.07
b. Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel Meer informatie over Eerste brugtussendeel € 168.11
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Meer informatie over Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 84.05
R46 * Brugverankering, per anker Meer informatie over Brugverankering, per anker € 56.04
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Meer informatie over Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 140.09
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk Meer informatie over Metalen fixatiekap met afdruk € 28.02
R55 * Gipsslot met extra afdruk Meer informatie over Gipsslot met extra afdruk € 28.02
R60 * Plakbrug zonder preparatie Meer informatie over Plakbrug zonder preparatie € 112.07
R61 * Plakbrug met preparatie Meer informatie over Plakbrug met preparatie € 168.11
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Meer informatie over Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 39.23
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee Meer informatie over Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22.41
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Meer informatie over Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 61.61
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Meer informatie over Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 61.64
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal Meer informatie over Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.62
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje Meer informatie over Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.41
R74    * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Meer informatie over Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.41
R75    * Opnieuw vastzetten plakbrug Meer informatie over Opnieuw vastzetten plakbrug € 56.04
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Meer informatie over Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28.02
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Meer informatie over Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28.02
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Meer informatie over Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 67.24
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Meer informatie over Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 112.07
e. Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening Meer informatie over Temporaire, eerste voorziening € 28.02
R85 * Temporaire, volgende voorziening Meer informatie over Temporaire, volgende voorziening € 11.21
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

a. Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Meer informatie over Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 140.09
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie Meer informatie over Spieractiviteitsmeting en registratie € 89.66
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling Meer informatie over Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 61.64
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen Meer informatie over Instructie spieroefeningen € 56.04
G62 * Occlusale spalk Meer informatie over Occlusale spalk € 151.30
G63 * Repositiespalk Meer informatie over Repositiespalk € 224.14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties Meer informatie over Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28.02
G65 * Indirect planmatig inslijpen Meer informatie over Indirect planmatig inslijpen € 308.20
G66 Biofeedbacktherapie Meer informatie over Biofeedbacktherapie € 50.43
G67 Behandeling triggerpoint Meer informatie over Behandeling triggerpoint € 61.64
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding Meer informatie over Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 56.04
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 * Opbeetplaat Meer informatie over Opbeetplaat € 61.64
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet standaard beetregistratie Meer informatie over Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie € 84.05
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling Meer informatie over Scharnierasbepaling € 84.05
G12 Centrale relatiebepaling Meer informatie over Centrale relatiebepaling € 78.45
G13 Protrale/laterale bepalingen Meer informatie over Protrale/laterale bepalingen € 56.04
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Meer informatie over Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 504.32
G15 Voor het behouden van beethoogte Meer informatie over Voor het behouden van beethoogte € 28.02
G16 Therapeutische positiebepaling Meer informatie over Therapeutische positiebepaling € 28.02
G20 Beetregistratie intra-oraal Meer informatie over Beetregistratie intra-oraal € 56.04
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Meer informatie over Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 280.18
G72 Controlebezoek MRA Meer informatie over Controlebezoek MRA € 28.02
G73 * Reparatie MRA met afdruk Meer informatie over Reparatie MRA met afdruk € 44.83
X

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies Meer informatie over Trekken tand of kies € 42.03
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Meer informatie over Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 31.38
H21 Kosten hechtmateriaal Meer informatie over Kosten hechtmateriaal € 5.93
H26 Hechten weke delen Meer informatie over Hechten weke delen € 61.64
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 56.04
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.81
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o Meer informatie over Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 56.04
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Meer informatie over Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 67.24
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Meer informatie over Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 50.43
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Meer informatie over Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.62
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Meer informatie over Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 67.24
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting Meer informatie over Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 89.66
H44 Primaire antrumsluiting Meer informatie over Primaire antrumsluiting € 61.64
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak Meer informatie over Behandeling kaakbreuk, per kaak € 78.45
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie Meer informatie over Marsupialisatie € 78.45
H65 Primaire sluiting Meer informatie over Primaire sluiting € 151.30
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Meer informatie over Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 78.45
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Meer informatie over Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 151.30
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Meer informatie over Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 106.47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Meer informatie over Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 179.31
XI

Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Meer informatie over Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.62
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Meer informatie over Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28.02
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Meer informatie over Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 56.04
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Meer informatie over Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 84.05
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Meer informatie over Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 168.11
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof Meer informatie over Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 61.64
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Meer informatie over Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.81
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen Meer informatie over Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 229.75
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen Meer informatie over Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 313.80
P31 * Wortelkap met stift Meer informatie over Wortelkap met stift € 140.09
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls Meer informatie over Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 84.05
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Meer informatie over Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 56.04
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Meer informatie over Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14.01
P45 * Noodkunstgebit Meer informatie over Noodkunstgebit € 112.07
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit bovenkaak € 168.11
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit onderkaak € 224.14
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 364.23
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw Meer informatie over Individuele afdruk zonder randopbouw € 28.02
P14 Individuele afdruk met randopbouw Meer informatie over Individuele afdruk met randopbouw € 61.64
P37 Frontopstelling in aparte zitting Meer informatie over Frontopstelling in aparte zitting € 33.62
P27 Reoccluderen Meer informatie over Reoccluderen € 56.04
P28 Naregistratie en remounten Meer informatie over Naregistratie en remounten € 56.04
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Meer informatie over Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 61.64
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone Meer informatie over Toeslag voor bepaling neutrale zone € 84.05
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Meer informatie over Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28.02
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Meer informatie over Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28.02
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Meer informatie over Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.62
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Meer informatie over Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.83
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit Meer informatie over Tissue conditioning volledig kunstgebit € 39.23
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 84.05
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 84.05
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage Meer informatie over Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 156.90
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk Meer informatie over Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16.81
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk Meer informatie over Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44.83
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit Meer informatie over Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 39.23
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 39.23
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 39.23
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 56.04
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 84.05
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk Meer informatie over Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16.81
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk Meer informatie over Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44.83
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk Meer informatie over Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44.83
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk Meer informatie over Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44.83
XII

Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Meer informatie over Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 148.09
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Meer informatie over Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 162.50
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element Meer informatie over Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30.26
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element Meer informatie over Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22.41
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Meer informatie over Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 86.68
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling Meer informatie over Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 100.86
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Meer informatie over Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.83
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 78.45
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 58.84
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 113.19
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 85.17
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 150.74
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 113.19
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus Meer informatie over Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 148.49
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Meer informatie over Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 162.50
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen Meer informatie over Flapoperatie tussen 2 elementen € 182.12
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) Meer informatie over Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 280.18
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) Meer informatie over Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 336.21
T73 Directe post-operatieve zorg, kort Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, kort € 56.04
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 150.74
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Meer informatie over Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 145.69
T76 Tuber- of retromolaarplastiek Meer informatie over Tuber- of retromolaarplastiek € 70.04
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat Meer informatie over Tandvleestransplantaat € 120.48
T81 Tuber- of retromolaarplastiek Meer informatie over Tuber- of retromolaarplastiek € 98.06
T82 Tandvleescorrectie, per element Meer informatie over Tandvleescorrectie, per element € 53.23
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) Meer informatie over Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 140.09
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) Meer informatie over Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 336.21
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Meer informatie over Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (��n zesde deel), per element € 112.07
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Meer informatie over Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 182.12
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element Meer informatie over Kroonverlenging per element € 182.12
T88 Kroonverlenging per sextant Meer informatie over Kroonverlenging per sextant € 336.21
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, kort € 56.04
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid Meer informatie over Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 150.74
Diversen
T91 Pocketregistratie Meer informatie over Pocketregistratie € 33.62
T92 Parodontiumregistratie Meer informatie over Parodontiumregistratie € 67.24
T93    * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Meer informatie over Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 39.23
T94 Behandeling tandvleesabces Meer informatie over Behandeling tandvleesabces € 77.65
T57 * Toepassing lokaal medicament Meer informatie over Toepassing lokaal medicament € 60.52
T95 * (Draad)Spalk Meer informatie over (Draad)Spalk € 22.41
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse Meer informatie Uitgebreide Voedingsanalyse € 56.04
XIII

Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten Meer informatie over Overheadkosten implantaten € 201.91
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Meer informatie over Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 114.27
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie Meer informatie over Initieel onderzoek implantologie € 72.85
J02 Verlengd onderzoek implantologie Meer informatie over Verlengd onderzoek implantologie € 112.07
J03 * Proefopstelling Meer informatie over Proefopstelling € 151.30
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan Meer informatie over Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 50.43
b. I Pre-implantologische chirurgie
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond Meer informatie over Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22.41
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Meer informatie over Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 268.97
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Meer informatie over Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 168.11
J11 Prepareren donorplaats Meer informatie over Prepareren donorplaats € 151.30
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 162.50
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 78.45
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie:
diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale Meer informatie over Vrijleggen foramen mentale € 33.62
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 95.26
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 95.26
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte Meer informatie over Aanvullende ophoging bodem bijholte € 145.69
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad Meer informatie over Ophoging bodem bijholte orthograad € 67.24
J19 Toeslag esthetische zone Meer informatie over Toeslag esthetische zone € 72.85
c. Implantologische chirurgie
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak Meer informatie over Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 218.54
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond Meer informatie over Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 78.45
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond Meer informatie over Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 128.88
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) Meer informatie over Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 84.05
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond Meer informatie over Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 28.02
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond Meer informatie over Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 50.43
J26 Moeizaam verwijderen implantaat Meer informatie over Moeizaam verwijderen implantaat € 184.92
J27 * Vervangen implantaat Meer informatie over Vervangen implantaat € 228.54
d. Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste Meer informatie over Bindweefseltransplantaat, eerste € 117.68
J31 Volgende bindweefseltransplantaat Meer informatie over Volgende bindweefseltransplantaat € 56.04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef Meer informatie over Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 128.88
e. Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen Meer informatie over Twee magneten/drukknoppen € 173.71
J41 * Elke volgende magneet, drukknop Meer informatie over Elke volgende magneet, drukknop € 39.23
J42 * Staaf tussen twee implantaten Meer informatie over Staaf tussen twee implantaten € 229.75
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Meer informatie over Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 72.85
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Meer informatie over Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 28.02
f. Prothetische behandeling na klikgebit
J50 * Boven- en onder klikgebit Meer informatie over Boven- en onder klikgebit € 577.17
J51 * Onder-klikgebit Meer informatie over Onder-klikgebit € 375.44
J52 * Boven-klikgebit Meer informatie over Boven-klikgebit € 375.44
J53 * Omvorming klikgebit Meer informatie over Omvorming klikgebit € 112.07
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Meer informatie over Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 145.69
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 168.11
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Meer informatie over Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 196.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 95.26
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 123.28
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 151.30
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie Meer informatie over Specifiek consult nazorg implantologie € 61.64
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg implantologie € 100.86
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage Meer informatie over Opvullen zonder staafdemontage € 156.90
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 196.13
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 224.14
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 252.16
J74 * Reparatie zonder staafdemontage Meer informatie over Reparatie zonder staafdemontage € 61.64
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 117.68
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 145.69
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 173.71
XIV

Uurtarieven (U)

U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten Meer informatie over Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 150.74
U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten Meer informatie over Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 12.56
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP Meer informatie over Second opinion verricht door de Stichting TIP € 183.60
XV

Abonnementen (Z)

Z10 * Abonnement categorie A per maand Meer informatie over Abonnement categorie A per maand € 7.28
Z20 * Abonnement categorie B per maand Meer informatie over Abonnement categorie B per maand € 11.21
Z30 * Abonnement categorie C per maand Meer informatie over Abonnement categorie C per maand € 15.13
Z40 * Abonnement categorie D per maand Meer informatie over Abonnement categorie D per maand € 18.49
Z50 * Abonnement categorie E per maand Meer informatie over Abonnement categorie E per maand € 22.41
Z60 * Abonnement categorie F per maand Meer informatie over Abonnement categorie F per maand € 6.16