Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen