Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak

Ad C65) Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of
onderkaak
Per zitting in rekening te brengen.