Kroon van plastisch materiaal

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

Ad V14) Kroon van plastisch materiaal
Drie- of meervlaksvulling waarin ten minste twee knobbels c.q. beide
incisale hoeken zijn opgenomen, met anatomische vormgeving. Inclusief
eventuele onderlaag.