Indirecte pulpa overkapping

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

Ad V60) Indirecte pulpa-overkapping
Indirecte pulpa-overkapping: Hieronder wordt verstaan: het excaveren
van cariës profunda en het aanbrengen van een cementbodem, al dan
niet onder insluiting van vitaliteitsconserverende middelen.