Post operatief evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus

Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende parodontale nazorg zie T51 t/m T56).