Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.