Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Laatste update: 10 juni 2013 door VergelijkMondzorg

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.