Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

T61 Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject.