Schriftelijke medische anamnese

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

Ad C22) Schriftelijke medische anamnese
Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van
de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.
Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met
zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.