Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Laatste update: 12 oktober 2014 door VergelijkMondzorg

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 

Inclusief hechtingen en wondtoilet.