Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling

G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid functie-onderzoek heeft plaatsgevonden.