Weekendbehandeling

Laatste update: 14 januari 2013 door VergelijkMondzorg

De codes C80 tot en met C87 kunnen enkel als toeslag worden
gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

Ad C85) Weekendbehandeling
Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te
brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. Tevens
bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de
zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of
C87 worden gedeclareerd.