Kaakoverzichtsfoto

Ad X21) Kaakoverzichtsfoto
Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).