VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartstarieven 2021

De tandartstarieven 2021 zijn aangepast, dit geldt vooral voor de parodontologie (tandvleesbehandelingen). Indien u zo’n begroting heeft gekregen en laat uitvoeren in 2021, houdt u er dan rekening mee dat de tandartstarieven en tandartscodes zullen afwijken van de ontvangen begroting. Vraag uw tandarts of mondhygiënist dan ook om een nieuwe begroting om verrassingen te voorkomen.

Zoekt u de tandartstarieven voor 2022? deze vindt u op de tandartstarieven 2022 pagina.

Tandartstarieven die zijn vervallen ten opzichte van vorig jaar zijn ROOD en doorgestreept. Nieuw geïntroduceerde tarieven zijn in het GROEN aangegeven. Meer informatie vindt u onder de betreffende behandelingen. Voor mobiele apparaten dient u de telefoon mogelijk te draaien.

Inhoudsopgave tandartstarieven 2021

Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Chirurgische ingrepen Inclusief anesthesie (H-codes)
Kunstgebitten (P-codes)
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Implantaten (J-codes)
Uurtarieven Bijzondere tandheelkunde / Wlz (U-codes)
Abonnementen (Z-codes)
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)

Begroting tandarts en tandtechniekkosten

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende onderdelen. Zo kan er sprake zijn van een verdoving bij een behandeling, extra isolatie, tussenlagen en/of worden er techniekkosten gemaakt. Het is daarom verstandig om voor duurdere behandelingen vooraf een begroting te vragen, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Voor behandelingen boven de 250 euro zijn aanbieders van mondzorg verplicht u een gespecificeerde begroting te geven. Als u er om vraagt zijn mondzorgverleners ook bereid om een begroting te maken bij kleinere behandelingen.

Ps. een begroting is geen offerte. Een tandheelkundige behandeling en dus ook de declaratie hiervan kan afwijken van de begroting wanneer de behandeling hierom vraagt. De tandarts zal dit met u bespreken.

Tandtechniekkosten

De tandarts dient u op de verschillen van materialen, technieken en kosten te wijzen. De prijslijst ‘Materiaal en techniek’ is te vinden op de website van de praktijk. VergelijkMondzorg faciliteert mondzorgverleners ook in het weergeven van deze informatie op de profielpagina’s van de praktijken.

Vergoeding tandartstarieven

Bent u benieuwd naar de vergoeding van uw verzekeraar bij een begroting van uw tandarts of mondzorgverlener? Kijk dan op de tandarts vergoedingen pagina.

Prestatiecode Kosten M/T* Omschrijvingen Tarief 2021
.Verdoving (A-codes) Top
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15.07
A15Oppervlakte verdoving Oppervlakte verdoving € 7.84
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie € kostprijs
.Verdoving door middel van een roesje (B-codes)Top
B10Introductie roesje (lachgassedatie) Introductie roesje (lachgassedatie) € 30.15
B11Toediening roesje (lachgassedatie) Toediening roesje (lachgassedatie) € 30.15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37.38
.Consultatie en diagnostiek (C-codes)Top
C11Periodieke controle Periodieke controle € 22.91
C13Probleemgericht consult Probleemgericht consult € 22.91
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22.91
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108.53
C29Ja * Studiemodellen Studiemodellen € 30.15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60.29
C80Mondzorg aan huis Mondzorg aan huis € 18.09
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 48.23
C85Weekendbehandeling Weekendbehandeling € 22.91
C86Avondbehandeling Avondbehandeling € 22.91
C87Nachtbehandeling Nachtbehandeling € 22.91
C91Pocketregistratie Pocketregistratie € 36.18
C92Parodontiumregistratie Parodontiumregistratie € 72.35
.Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)Top
E01Wortelkanaalbehandeling consult Wortelkanaalbehandeling consult € 22.91
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42.2
E03Consult na tandheelkundig ongeval Consult na tandheelkundig ongeval € 33.16
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48.84
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108.53
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156.76
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204.99
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253.23
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18.09
E31Snij-/ hoektand Snij-/ hoektand € 120.58
E32Premolaar Premolaar € 168.82
E33Molaar Molaar € 217.05
E34Ja * Aanbrengen retrograde vulling Aanbrengen retrograde vulling € 24.12
E36Ja * Het trekken van een element met re-implantatie Het trekken van een element met re-implantatie € 84.41
E37Kijkoperatie Kijkoperatie € 72.35
E40Directe pulpa-overkapping Directe pulpa-overkapping € 30.15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.06
E43Ja * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.12
E44Verwijderen spalk, per element Verwijderen spalk, per element € 6.03
E45Aanbrengen rubberdam Aanbrengen rubberdam € 12.06
E51Verwijderen van kroon of brug Verwijderen van kroon of brug € 36.18
E52Moeilijke wortelkanaalopening Moeilijke wortelkanaalopening € 30.15
E53Verwijderen van wortelstift Verwijderen van wortelstift € 42.2
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30.15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30.15
E56Ja * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 42.2
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30.15
E60Ja * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48.23
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84.41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54.26
E63Ja * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45.22
E64Afsluiting van open wortelpunt Afsluiting van open wortelpunt € 48.23
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48.23
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60.29
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30.15
E85Elektronische lengtebepaling Elektronische lengtebepaling € 15.07
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81.39
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60.29
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60.29
E90Inwendig bleken, eerste zitting Inwendig bleken, eerste zitting € 48.23
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.09
E97Ja * Uitwendig bleken per kaak Uitwendig bleken per kaak € 75.37
.kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)Top
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32.56
G10Niet-standaard beetregistratie Niet-standaard beetregistratie € 90.44
G11Scharnierasbepaling Scharnierasbepaling € 90.44
G12Centrale relatiebepaling Centrale relatiebepaling € 84.41
G13Protrale/laterale bepalingen Protrale/laterale bepalingen € 60.29
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542.63
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30.15
G16Therapeutische positiebepaling Therapeutische positiebepaling € 30.15
G20Beetregistratie intra-oraal Beetregistratie intra-oraal € 60.29
G21Functieonderzoek kauwstelsel Functieonderzoek kauwstelsel € 108.53
G22Verlengd onderzoek OPD Verlengd onderzoek OPD € 217.05
G23Spieractiviteitsmeting en registratie Spieractiviteitsmeting en registratie € 96.47
G33Ja * Aanbrengen front/hoektandgeleiding Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60.29
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex) Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 63.31
G43Consult OPD-therapie B (complex) Consult OPD-therapie B (complex) € 121.79
G44Ja * Therapeutische injectie Therapeutische injectie € 66.32
G46Ja * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 48.23
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72.35
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120.58
G62Ja * Stabilisatieopbeetplaat Stabilisatieopbeetplaat € 162.79
G65Ja * Indirect planmatig inslijpen Indirect planmatig inslijpen € 331.61
G68Ja * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48.23
G69Ja * Beetbeschermingsplaat Beetbeschermingsplaat € 66.32
G71Ja * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301.46
G72Controlebezoek MRA Controlebezoek MRA € 30.15
G73Ja * Reparatie MRA met afdruk Reparatie MRA met afdruk € 48.23
G74Ja *Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127.22
.Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)Top
H11Trekken tand of kies Trekken tand of kies € 45.22
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33.76
H21Kosten hechtmateriaal Kosten hechtmateriaal € 6.18
H26Hechten weke delen Hechten weke delen € 66.32
H33Hemisectie van een molaar Hemisectie van een molaar € 72.35
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72.35
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54.26
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36.18
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72.35
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 96.47
H44Primaire antrumsluiting Primaire antrumsluiting € 66.32
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 60.29
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18.09
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84.41
H60Marsupialisatie Marsupialisatie € 84.41
H65Primaire sluiting Primaire sluiting € 162.79
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84.41
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162.79
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114.55
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192.93
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60.29
.Implantaten (J-codes)Top
J01Initieel onderzoek implantologie Initieel onderzoek implantologie € 66.88
J02Ja * Verlengd onderzoek implantologie Verlengd onderzoek implantologie € 102.9
J03Ja * Proefopstelling Proefopstelling € 138.91
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46.3
J06Vrijleggen foramen mentale Vrijleggen foramen mentale € 30.87
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik € kostprijs
J08Ja * Aanbrengen botvervangers in extractie wond Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20.58
J09Ja * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246.95
J10Ja * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154.35
J11Prepareren donorplaats Prepareren donorplaats € 138.91
J12Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149.2
J13Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72.03
J15Ja * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87.46
J17Ja * Aanvullende ophoging bodem bijholte Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133.77
J18Ja * Ophoging bodem bijholte orthograad Ophoging bodem bijholte orthograad € 61.74
J19Toeslag esthetische zone Toeslag esthetische zone € 66.88
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235.12
J23Ja * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77.17
J26Moeizaam verwijderen implantaat Moeizaam verwijderen implantaat € 169.78
J27Vervangen eerste implantaat Vervangen eerste implantaat € 235.12
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97.24
J29Ja * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 36.53
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108.04
J32Ja * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118.33
J33Kosten implantaat Kosten implantaat € 330.87
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10.29
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24.18
J36Verwijderen implantaat Verwijderen implantaat € 33.96
J37Vervangen volgend implantaat Vervangen volgend implantaat € 97.24
J39Uitvoeren autotransplantaat Uitvoeren autotransplantaat € 179.56
J41Ja * Plaatsen elke volgende drukknop Plaatsen elke volgende drukknop € 36.01
J42Ja * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210.94
J43Ja * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66.88
J44Ja * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25.72
J45Ja * Plaatsen eerste drukknop Plaatsen eerste drukknop € 123.48
J50Ja * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529.92
J51Ja * Onder klikgebit Onder klikgebit € 344.71
J52Ja * Boven klikgebit Boven klikgebit € 344.71
J53Ja * Omvorming klikgebit Omvorming klikgebit € 102.9
J54Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133.77
J55Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154.35
J56Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180.07
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87.46
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113.19
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138.91
J60Specifiek consult nazorg implantologie Specifiek consult nazorg implantologie € 56.59
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92.61
J70Ja * Opvullen zonder staafdemontage Opvullen zonder staafdemontage € 144.06
J71Ja * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180.07
J72Ja * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205.79
J73Ja * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231.52
J74Ja * Reparatie zonder staafdemontage Reparatie zonder staafdemontage € 56.59
J75Ja * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108.04
J76Ja * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133.77
J77Ja * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159.49
J78Ja * Verwijderen en vervangen drukknop Verwijderen en vervangen drukknop € 25.72
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523.75
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115.76
J87Ja * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267.53
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179.56
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 179.6
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101.64
.Preventieve mondzorg (M-codes)Top
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.52
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.52
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.52
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27.13
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6.03
M32Ja * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18.09
M40Fluoridebehandeling Fluoridebehandeling € 15.07
M61Ja * Mondbeschermer Mondbeschermer € 27.13
M80Ja * Behandeling van witte vlekken, eerste element Behandeling van witte vlekken, eerste element € 52.45
M81Ja * Behandeling van witte vlekken, volgend element Behandeling van witte vlekken, volgend element € 28.94
.Kunstgebitten (P-codes)Top
P01Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.2
P02Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29
P04Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 42.2
P07Ja * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09
P08Ja * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23
P10Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90.44
P14Individuele afdruk met randopbouw Individuele afdruk met randopbouw € 66.32
P15Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180.88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66.32
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60.29
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.09
P21Ja * Volledig kunstgebit bovenkaak Volledig kunstgebit bovenkaak € 180.88
P25Ja * Volledig kunstgebit onderkaak Volledig kunstgebit onderkaak € 241.17
P27Reoccluderen Reoccluderen € 60.29
P28Naregistratie en remounten Naregistratie en remounten € 60.29
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 48.23
P30Ja * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391.9
P31Ja * Wortelkap met stift Wortelkap met stift € 150.73
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 90.44
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60.29
P34Ja * Frame kunstgebit, 1-4 elementen Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247.2
P35Ja * Frame kunstgebit, 5-13 elementen Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337.64
P36Individuele afdruk zonder randopbouw Individuele afdruk zonder randopbouw € 30.15
P37Frontopstelling in aparte zitting Frontopstelling in aparte zitting € 36.18
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66.32
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90.44
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15.07
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 30.15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30.15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36.18
P45Ja * Noodkunstgebit Noodkunstgebit € 120.58
P51Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 42.2
P52Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 90.44
P53Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 60.29
P54Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 90.44
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 42.2
P57Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.09
P58Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 48.23
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36.18
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30.15
P70Ja * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 168.82
P78Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 48.23
P79Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48.23
.Kronen en bruggen (R-codes)Top
R08Ja * Eénvlaks composiet inlay Eénvlaks composiet inlay € 72.35
R09Ja * Tweevlaks composiet inlay Tweevlaks composiet inlay € 138.67
R10Ja * Drievlaks composiet inlay Drievlaks composiet inlay € 180.88
R11Ja * Eénvlaksinlay Eénvlaksinlay € 108.53
R12Ja * Tweevlaksinlay Tweevlaksinlay € 168.82
R13Ja * Drievlaksinlay Drievlaksinlay € 241.17
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30.15
R24Ja * Kroon op natuurlijk element Kroon op natuurlijk element € 265.28
R29Ja * Confectiekroon Confectiekroon € 54.26
R31Opbouw plastisch materiaal Opbouw plastisch materiaal € 60.29
R32Ja * Gegoten opbouw, indirecte methode Gegoten opbouw, indirecte methode € 60.29
R33Ja * Gegoten opbouw, directe methode Gegoten opbouw, directe methode € 120.58
R34Ja * Kroon op implantaat Kroon op implantaat € 241.17
R40Ja * Eerste brugtussendeel Eerste brugtussendeel € 180.88
R45Ja * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90.44
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150.73
R50Ja * Metalen fixatiekap met afdruk Metalen fixatiekap met afdruk € 30.15
R55Ja * Gipsslot met extra afdruk Gipsslot met extra afdruk € 30.15
R60Ja * Plakbrug zonder preparatie Plakbrug zonder preparatie € 120.58
R61Ja * Plakbrug met preparatie Plakbrug met preparatie € 180.88
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42.2
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24.12
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66.32
R71Ja * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66.32
R74Ja * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24.12
R75Ja * Opnieuw vastzetten plakbrug Opnieuw vastzetten plakbrug € 60.29
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30.15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30.15
R78Ja * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72.35
R79Ja * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120.58
R80Ja * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30.15
R85Ja * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12.06
R90Ja * Gedeeltelijk voltooid werk Gedeeltelijk voltooid werk € kostprijs
.Tandvleesbehandelingen (T-codes)Top
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174.85
T021Grondig reinigen wortel, complex Grondig reinigen wortel, complex € 32.56
T022Grondig reinigen wortel, standaard Grondig reinigen wortel, standaard € 24.12
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 108.53
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66.32
T042Consult parodontale nazorg Consult parodontale nazorg € 91.64
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121.79
T044Complex consult parodontale nazorg Complex consult parodontale nazorg € 162.19
T070Flapoperatie tussen twee elementen Flapoperatie tussen twee elementen € 195.95
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 301.46
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 361.75
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19
T076Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 75.37
T101Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 105.51
T102Tandvleescorrectie, per element Tandvleescorrectie, per element € 57.28
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 150.73
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
T111Ja *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 361.75
T112Ja *Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 120.58
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 195.95
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T121Kroonverlenging per element Kroonverlenging per element € 195.95
T122Kroonverlenging per sextant Kroonverlenging per sextant € 361.75
T141Tandvleestransplantaat Tandvleestransplantaat € 114.55
T142Ja *Recessie bedekking met verplaatste lap Recessie bedekking met verplaatste lap € 361.75
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 60.29
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 162.19
T161Ja *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 42.2
T162Behandeling tandvleesabces Behandeling tandvleesabces € 81.39
T163Ja *Toepassing lokaal medicament Toepassing lokaal medicament € 65.12
T164Ja *(Draad)Spalk (Draad)Spalk € 24.12
T165Uitgebreide voedingsanalyse Uitgebreide voedingsanalyse € 60.29
T21Grondig reinigen wortel, complex Grondig reinigen wortel, complex
T22Grondig reinigen wortel, standaard Grondig reinigen wortel, standaard
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T41Beperkt consult parodontale nazorg Beperkt consult parodontale nazorg
T42Consult parodontale nazorg Consult parodontale nazorg
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg Uitgebreid consult parodontale nazorg
T44Complex consult parodontale nazorg Complex consult parodontale nazorg
T57 Nee Toepassing lokaal medicament Toepassing lokaal medicament
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus Evaluatieonderzoek met pocketstatus
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T70Flapoperatie tussen twee elementen Flapoperatie tussen twee elementen
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
T73Directe postoperatieve zorg, kort Directe postoperatieve zorg, kort
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T76Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek
T80Tandvleestransplantaat Tandvleestransplantaat
T81Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek
T82Tandvleescorrectie per element Tandvleescorrectie per element
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
T84 Nee Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
T85 Nee Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
T87Kroonverlenging per element Kroonverlenging per element
T88Kroonverlenging per sextant Kroonverlenging per sextant
T89Directe postoperatieve zorg, kort Directe postoperatieve zorg, kort
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
T91Pocketregistratie Pocketregistratie
T92Parodontiumregistratie Parodontiumregistratie
T93 Nee Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
T94Behandeling tandvleesabces Behandeling tandvleesabces
T95 Nee (Draad)Spalk (Draad)Spalk
T96Uitgebreide voedingsanalyse Uitgebreide voedingsanalyse
U05Ja * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15.84
U25Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13.73
U35Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15.84
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 72.35
V30Fissuurlak eerste element (sealen) Fissuurlak eerste element (sealen) € 27.13
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15.07
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6.03
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12.06
V70Ja * Parapulpaire stift Parapulpaire stift € 12.06
V71Eénvlaksvulling amalgaam Eénvlaksvulling amalgaam € 25.32
V72Tweevlaksvulling amalgaam Tweevlaksvulling amalgaam € 40.4
V73Drievlaksvulling amalgaam Drievlaksvulling amalgaam € 52.45
V74Meervlaksvulling amalgaam Meervlaksvulling amalgaam € 73.56
V80Ja * Wortelkanaalstift Wortelkanaalstift € 21.1
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 37.38
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52.45
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 64.51
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 85.61
V85Ja * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.04
V91Eénvlaksvulling composiet Eénvlaksvulling composiet € 48.23
V92Tweevlaksvulling composiet Tweevlaksvulling composiet € 63.31
V93Drievlaksvulling composiet Drievlaksvulling composiet € 75.37
V94Meervlaksvulling composiet Meervlaksvulling composiet € 96.47
.Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)Top
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16.88
X11Beoordelen kleine röntgenfoto Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.66
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 72.35
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72.35
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 26.53
X24Maken en beoordelen schedelfoto Maken en beoordelen schedelfoto € 32.56
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 204.99
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60.29
X34Beoordelen schedelfoto Beoordelen schedelfoto € 24.12
.Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)Top
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.73
Y02Onderlinge dienstverlening Onderlinge dienstverlening € kostprijs
.Abonnementen (Z-codes)Top
Z10 Nee Abonnement categorie A per maand Abonnement categorie A per maand
Z20 Nee Abonnement categorie B per maand Abonnement categorie B per maand
Z30 Nee Abonnement categorie C per maand Abonnement categorie C per maand
Z40 Nee Abonnement categorie D per maand Abonnement categorie D per maand
Z50 Nee Abonnement categorie E per maand Abonnement categorie E per maand
Z60 Nee Abonnement categorie F per maand Abonnement categorie F per maand