Tandartsverzekering DSW

Laatste update: 05-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 92,50
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

De tandartsverzekering van DSW is één van de meest complexe verzekeringen qua voorwaarden, vooraf zal er voor u vaak geen duidelijkheid zijn over wat er nu wel en niet vergoed gaat worden bij uitgebreide behandelingen. Dit wil overigens niet zeggen dat er weinig vergoeding is, juist in sommige gevallen kan er sprake zijn van zeer ruime vergoeding. DSW heeft geen aparte tandartsverzekeringen maar biedt pakketverzekeringen aan waar de tandarts in veel gevallen bij verzekerd is.

Vanaf 2017 is DSW zorgverzekeraar geen Restitutie verzekeraar meer! De restitutie verzekering wordt een combinatiepolis. Hoewel in de meeste gevallen dit voor u geen effect zal hebben op de vergoeding KAN dat zeker wel. Vooral voor implantologische tandheelkundige zorg bij protheses, en bij de prothese op implantaten (klikgebit) moet u dit goed uit zoeken. Lees hier meer over verderop deze pagina.

De tandartsverzekering van DSW is een vorm van een schade verzekering maar met deels ook kenmerken van een sommenverzekering. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Soms worden codes onbeperkt vergoed mits gemachtigd (vanaf tandheelkundige plannen van €1000,-). Terwijl andere codes ook limieten stelt per aantal.

Zo wordt bijvoorbeeld tandsteen wel voor 100% vergoed, echter alleen de eerste 10/15(top) minuten. Daarna is er geen vergoeding meer. Een mondhygiënist behandeling duurt al snel 30 minuten.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd wanneer een ouder een aanvullende verzekering heeft.  De studentenpolis is alleen gelding wanneer u  voltijds student bent en tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

Voor 2018 en 2019 geldt dat DSW het eigen risico heeft verlaagd met 10 euro, van 385 naar 375 euro.


Let op, DSW biedt één of een aantal pakketverzekeringen aan. Bij een pakketverzekering bent u niet alleen verzekerd voor de tandarts maar bijvoorbeeld ook voor fysiotherapie en andere aanvullende zorg, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Onderstaande verzekeringen zijn pakketverzekeringen:
DSW kent 3 aanvullende verzekering namelijk:
De AV-student, AV-Standaard en de AV-Top. De AV-Top kent ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkunde waarbij er ook (deels) vergoeding is voor tandtechniek kosten.

In 2019 is er een kleine maar welkome aanpassing geweest voor de V-codes. Dsw vergoed nu ook een (groot) deel van de 4vlakvullingen de verdere vergoedingsstructuur is vergelijkbaar gebleven. Let op dat niet alle codes worden vergoed, en sommige codes wel vergoeding kennen maar worden gelimiteerd op aantal.

Let vooral op bij de volgende behandelingen
Grote vullingen, 4 vlaks bij alle aanvullende pakketten behalve Top, en sinds 2019, deels in aanvullend kent deze geen vergoeding.
Tandsteen verwijderen, bij elk pakket zeer beperkt vergoed door deze te limiteren op 10 of 15 minuten
Implantologie voor een prothese DSW heeft VergelijkMondzorg aangegeven ook voor implantologie te werken zonder contractering. U kunt bij elke zorgverlener terecht, wel is er zoals bij alle andere zorgverzekeraars sprake van eigen bijdrage en machtigingsplicht.

Voor de DSW tandartsverzekering geldt het volgende. Wanneer er uitzonderingen zijn op uitkeringspercentage per prestatie dan zijn deze hieronder opgesomd:
Jaarlijks komt de code C11 maximaal tweemaal voor vergoeding in aanmerking
Jaarlijks komt maximaal tweemaal gebitsreiniging voor vergoeding in aanmerking met een maximale vergoeding van € 13,20 per behandeling.
* Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding, naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-. De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt per kalenderjaar: € 32,10

Extra uitzonderingen voor de AV-top of AV-Uitgebreid:
E02 Uitgebreid wortelkanaal consult € 21,78 € 21,78
Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding (E-codes), naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-.
Uit de AV-Top wordt 50% van de kosten voor tandvleesbehandelingen (verrichtingen met T-codes) vergoed tot een maximum van €150,- per kalenderjaar.
Jaarlijks worden uit de AV-Top maximaal drie kleine röntgenfoto’s vergoed. Uit de AV-Standaard worden jaarlijks maximaal twee kleine röntgenfoto’s vergoed. De kaakoverzichtsfoto wordt vergoed tot het maximum.
De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt uit de AV-Standaard € 32,10 per kalenderjaar en uit de AV-Top € 48,15 per kalenderjaar.
X10 Kleine röntgenfoto 100%, max. 2 of 100%, max. 3
X21 Kaakoverzichtsfoto € 32,10 of € 48,15

Voor de P codes en R codes gelden ook limieten per verrichting en totaal, zie de polisvoorwaarde. Daarnaast is de som van de te vergoeden R codes is bij AV-Uitgebreid gelimiteerd op € 450,00

Vanuit de AV-Top De maximale vergoeding van implantaten in een betande kaak inclusief opbouw en kroon of brug (inclusief techniekkosten). Te vergoeden na afronding van de totale behandeling en na indiening van de totale nota voor het implanteren en plaatsing kroon/brug.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 112,00
Basis + Tandartspakket: AV Student
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: € 174
Geen limiet* toelichting € 126,50 € 14,50
Basis + Tandartspakket: AV Standaard
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: € 261
Geen limiet* toelichting € 133,75 € 21,75
Basis + Tandartspakket: AV Top
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: € 432
Geen limiet* toelichting € 148,00 € 36,00
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Gebaseerd op (0) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: DSW
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering DSW
Tandheelkundige Vergoeding DSW
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving100%100%100%
A15Oppervlakte verdoving0% 0% 0%
A20Behandeling onder algehele narcose0% 0% 0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)0% 0% 0%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)0% 0% 0%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)0% 0% 0%
C11Periodieke controle100%100%100%
C13Probleemgericht consult0% 0% 100%
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen0% 0% 0%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan0% 0% 0%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan0% 0% 0%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak0% 0% 0%
C80Mondzorg aan huis0% 0% 0%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose0% 0% 0%
C85Weekendbehandeling100%100%100%
C86Avondbehandeling100%100%100%
C87Nachtbehandeling100%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult0% 0% 0%
E03Consult na tandheelkundig ongeval100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten0% 0% 0%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen100%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen100%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen100%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting0% 0% 0%
E31Snij-/ hoektand0% 0% 0%
E32Premolaar0% 0% 0%
E33Molaar0% 0% 0%
E34Aanbrengen retrograde vulling0% 0% 0%
E36Het trekken van een element met re-implantatie0% 0% 0%
E37Kijkoperatie0% 0% 0%
E40Directe pulpa-overkapping100%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval100%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval0% 0% 0%
E44Verwijderen spalk0% 0% 0%
E45Aanbrengen rubberdam0% 0% 0%
E51Verwijderen van kroon of brug0% 0% 0%
E52Moeilijke wortelkanaalopening0% 0% 0%
E53Verwijderen van wortelstift0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal0% 0% 0%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal0% 0% 0%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade0% 0% 0%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie0% 0% 0%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel0% 0% 0%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting0% 0% 0%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting0% 0% 0%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal0% 0% 0%
E64Afsluiting van open wortelpunt0% 0% 0%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement0% 0% 0%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal100%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal100%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling0% 0% 0%
E86Gebruik operatiemicroscoop0% 0% 0%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling0% 0% 0%
E90Inwendig bleken, eerste zitting0% 0% 0%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting0% 0% 0%
E97Uitwendig bleken per kaak0% 0% 0%
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)0% 0% 0%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling0% 0% 0%
G10Niet standaard beetregistratie0% 0% 0%
G11Scharnierasbepaling0% 0% 0%
G12Centrale relatiebepaling0% 0% 0%
G13Protrale/laterale bepalingen0% 0% 0%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie0% 0% 0%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte0% 0% 0%
G16Therapeutische positiebepaling0% 0% 0%
G20Beetregistratie intra-oraal0% 0% 0%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding0% 0% 0%
G61Instructie spieroefeningen0% 0% 0%
G62Occlusale spalk0% 0% 0%
G63Repositiespalk0% 0% 0%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties0% 0% 0%
G65Indirect planmatig inslijpen0% 0% 0%
G66Biofeedbacktherapie0% 0% 0%
G67Behandeling triggerpoint0% 0% 0%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk0% 0% 0%
G69Opbeetplaat0% 0% 50%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
G72Controlebezoek MRA0% 0% 0%
G73Reparatie MRA met afdruk0% 0% 0%
H11Trekken tand of kies100%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant100%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal0% 0% 100%
H26Hechten weke delen100%100%100%
H33Hemisectie van een molaar100%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap100%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak0% 0% 100%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje0% 0% 100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting0% 0% 100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting0% 0% 100%
H44Primaire antrumsluiting0% 0% 100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak0% 0% 100%
H60Marsupialisatie0% 0% 100%
H65Primaire sluiting0% 0% 100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak0% 0% 100%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak0% 0% 100%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak0% 0% 100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak0% 0% 100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o0% 0% 0%
J01Initieel onderzoek implantologie0% 0% 0%
J02Verlengd onderzoek implantologie0% 0% 0%
J03Proefopstelling0% 0% 0%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan0% 0% 0%
J06Vrijleggen foramen mentale0% 0% 0%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik0% 0% 0%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond0% 0% 0%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft0% 0% 0%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 0% 0%
J11Prepareren donorplaats0% 0% 0%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0% 0% 0%
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 0% 0%
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0% 0% 0%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte0% 0% 0%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad0% 0% 0%
J19Toeslag esthetische zone0% 0% 0%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)0% 0% 0%
J26Moeizaam verwijderen implantaat0% 0% 0%
J27Vervangen implantaat0% 0% 0%
J28Plaatsen volgend implantaat% % %
J29Plaatsen volgende Healing Abutment% % %
J30Bindweefseltransplantaat, eerste0% 0% 0%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef0% 0% 0%
J33Kosten implantaat (techniek)% % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % %
J36Verwijderen implantaat% % %
J37Vervangen volgend implantaat% % %
J40Twee magneten/drukknoppen0% 0% 0%
J41Elke volgende magneet, drukknop0% 0% 0%
J42Staaf tussen twee implantaten0% 0% 0%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak0% 0% 0%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon0% 0% 0%
J50Boven- en onder klikgebit0% 0% 0%
J51Onder-klikgebit0% 0% 0%
J52Boven-klikgebit0% 0% 0%
J53Omvorming klikgebit0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten0% 0% 0%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten0% 0% 0%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten0% 0% 0%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten0% 0% 0%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten0% 0% 0%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten0% 0% 0%
J60Specifiek consult nazorg implantologie0% 0% 0%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie0% 0% 0%
J70Opvullen zonder staafdemontage0% 0% 0%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten0% 0% 0%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten0% 0% 0%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten0% 0% 0%
J74Reparatie zonder staafdemontage0% 0% 0%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten0% 0% 0%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten0% 0% 0%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten0% 0% 0%
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % %
J79Verwijderen én vervangen steg% % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit% % %
J97Overheadkosten implantaten0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie0% 0% 0%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min0% 0% 0%
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min0% 0% 0%
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min0% 0% 0%
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement0% 0% 0%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % %
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek0% 0% 0%
M40Fluoridebehandeling% % %
M61Mondbeschermer0% 0% 0%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 0% 0%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw0% 0% 0%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw0% 0% 0%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw0% 0% 0%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit0% 0% 0%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk0% 0% 0%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk0% 0% 0%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen0% 0% 0%
P14Individuele afdruk met randopbouw0% 0% 0%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0% 0% 0%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0% 0% 0%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 0% 0%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0% 50% 100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0% 50% 100%
P27Reoccluderen0% 0% 0%
P28Naregistratie en remounten0% 0% 0%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0% 0% 0%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0% 50% 100%
P31Wortelkap met stift0% 0% 0%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls0% 0% 0%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0% 0% 0%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0% 0% 0%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0% 0% 0%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0% 0% 0%
P37Frontopstelling in aparte zitting0% 0% 0%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0% 0% 0%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0% 0% 0%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0% 50% 100%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0% 0% 0%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0% 0% 0%
P45Noodkunstgebit0% 50% 100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 0% 0%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw0% 0% 0%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw0% 0% 0%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw0% 0% 0%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit0% 0% 0%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk0% 0% 0%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk0% 0% 0%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0% 0% 0%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0% 0% 0%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage0% 0% 0%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk0% 50% 100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk0% 0% 0%
R08Eenvlaks composiet inlay0% 0% 0%
R09Tweevlaks composiet inlay0% 0% 0%
R10Drievlaks composiet inlay0% 0% 0%
R11Eenvlaksinlay0% 0% 0%
R12Tweevlaksinlay0% 0% 0%
R13Drievlaksinlay0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties0% 0% 0%
R24Kroon0% 0% 0%
R28Endokroon, indirect vervaardigd0% 0% 0%
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening0% 0% 0%
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal0% 0% 0%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode0% 0% 0%
R33Gegoten opbouw, directe methode0% 0% 0%
R40Eerste brugtussendeel0% 0% 0%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel0% 0% 0%
R46Brugverankering, per anker0% 0% 0%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen0% 0% 0%
R50Metalen fixatiekap met afdruk0% 0% 0%
R55Gipsslot met extra afdruk0% 0% 0%
R60Plakbrug zonder preparatie0% 0% 0%
R61Plakbrug met preparatie0% 0% 0%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel0% 0% 0%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee0% 0% 0%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker0% 0% 0%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond0% 0% 0%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje0% 0% 0%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties0% 0% 0%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug0% 0% 0%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon0% 0% 0%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element0% 0% 0%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie0% 0% 0%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie0% 0% 0%
R80Temporaire, eerste voorziening0% 0% 0%
R85Temporaire, volgende voorziening0% 0% 0%
R90Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.0% 0% 0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus0% 0% 0%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus0% 0% 0%
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element0% 0% 0%
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element0% 0% 0%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling0% 0% 0%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling0% 0% 0%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling0% 0% 0%
T41Beperkt consult parodontale nazorg0% 0% 0%
T42Consult parodontale nazorg0% 0% 0%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
T44Complex consultparodontale nazorg0% 0% 0%
T57Toepassing lokaal medicament0% 0% 0%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus0% 0% 0%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus0% 0% 0%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen0% 0% 0%
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)0% 0% 0%
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)0% 0% 0%
T73Directe post-operatieve zorg, kort0% 0% 0%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid0% 0% 0%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus0% 0% 0%
T76Tuber- of retromolaarplastiek0% 0% 0%
T80Tandvleestransplantaat0% 0% 0%
T81Tuber- of retromolaarplastiek0% 0% 0%
T82Tandvleescorrectie, per element0% 0% 0%
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)0% 0% 0%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)0% 0% 0%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element0% 0% 0%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal0% 0% 0%
T87Kroonverlenging per element0% 0% 0%
T88Kroonverlenging per sextant0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
T89Directe post-operatieve zorg, kort0% 0% 0%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0% 0% 0%
T91Pocketregistratie0% 0% 0%
T92Parodontiumregistratie0% 0% 0%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling0% 0% 0%
T94Behandeling tandvleesabces0% 0% 0%
T95(Draad)Spalk0% 0% 0%
T96Uitgebreide Voedingsanalyse0% 0% 0%
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten0% 0% 0%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP0% 0% 0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % %
U35Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.% % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal0% 0% 0%
V30Sealen eerste element0% 0% 0%
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting0% 0% 0%
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament0% 0% 0%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje0% 0% 0%
V70Parapulpaire stift0% 0% 0%
V71Eénvlaksvulling amalgaam100%100%100%
V72Tweevlaksvulling amalgaam100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
V73Drievlaksvulling amalgaam100%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam0% 75%100%
V80Wortelkanaalstift0% 0% 0%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer0% 75%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element0% 0% 0%
V91Eénvlaksvulling composiet100%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet100%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet100%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet0% 75%100%
X10Kleine rontgenfoto100%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % %
X21Kaakoverzichtsfoto0% 0% 0%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak0% 0% 0%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % %
X24Schedelfoto0% 0% 0%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto0% 0% 0%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
X34Beoordelen schedelfoto% % %
Z10Abonnement categorie A per maand0% 0% 0%
Z20Abonnement categorie B per maand0% 0% 0%
Z30Abonnement categorie C per maand0% 0% 0%
Z40Abonnement categorie D per maand0% 0% 0%
Z50Abonnement categorie E per maand0% 0% 0%
Z60Abonnement categorie F per maand0% 0% 0%