VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering DSW

Laatste update: 16-11-2023 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 134 (€ 885,- eigen risico)
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

De tandartsverzekering van DSW is één van de meest complexe tandartsverzekeringen qua voorwaarden. Vooraf zal er voor u weinig duidelijkheid zijn over wat er nu wel en niet vergoed gaat worden bij een uitgebreide behandelingen. Dit geldt in mindere mate voor de het TOP pakket.

Bovenstaande wil niet zeggen dat er weinig vergoeding is, juist in sommige gevallen kan er sprake zijn van zeer ruime vergoeding. DSW heeft geen aparte tandartsverzekeringen maar biedt pakketverzekeringen aan waar de tandarts in veel gevallen bij verzekerd is.

2024 DSW tandartsverzekering

Standaard: De maximale vergoeding voor vullingen is verlaagd naar € 250,- (was 1000,-). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 2 naar 4 keer per jaar (maximaal 20 minuten in het hele jaar), en een aantal tarieven is verhoogd in vergoeding.

TOP: De maximale vergoeding voor vullingen inclusief C022 is verlaagd naar € 350,- (was 1000,- in 2022). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 3 naar 6 keer per jaar (maximaal 30 minuten in het hele jaar) en voor parodontologie (T-codes) is het vergoedingspercentage verhoogd van 50% naar 75%. Daarnaast is een aantal tarieven verhoogd in vergoeding.

Tand-ongevallendekking 2024
Er is een vergoeding opgenomen voor noodzakelijke tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval. De vergoeding is maximaal € 2.500,- per ongeval.

DSW zorgverzekeraar is een combinatiepolis die veel gelijkenis heeft met een restitutieverzekering.

De tandartsverzekering van DSW is een vorm van een schade verzekering maar met deels ook kenmerken van een sommenverzekering. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Andere codes kennen ook limieten in bv aantal minuten.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd wanneer een ouder een aanvullende verzekering heeft.  De studentenpolis is alleen gelding wanneer u  voltijds student bent en tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

Voor 2024 geldt net zo als in de paar voorgaande jaren dat DSW het eigen risico heeft verlaagd met 10 euro, van 385 naar 375 euro.


Let op, DSW biedt één of een aantal pakketverzekeringen aan. Bij een pakketverzekering bent u niet alleen verzekerd voor de tandarts maar bijvoorbeeld ook voor fysiotherapie en andere aanvullende zorg, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Onderstaande verzekeringen zijn pakketverzekeringen:
DSW kent in 2024, 3 aanvullende verzekering namelijk:
De AV-student, AV-Standaard en de AV-Top. De AV-Top kent ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkunde waarbij er ook (deels) vergoeding is voor tandtechniek kosten.

Dsw vergoedt tegenwoordig ook een (groot) deel van de zogenoemde 4-vlakvullingen in de uitgebreidere pakketten. Let op dat niet alle codes worden vergoed, en sommige codes wel vergoeding kennen maar worden gelimiteerd op aantal.

DSW is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2024.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van DSW Deze vindt u hier van het jaar: 2023.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 149.00
max eigen risico: €134.00
Basis + Tandartspakket: AV Student
Vrije zorgkeuze:
Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering
Break-Even: € 20 Alleen naar ta-verz. gekeken!
€ 150
Percentage: 100%
€ 150.70
max eigen risico: €135.70
€ 1,70
Basis + Tandartspakket: AV Standaard
Vrije zorgkeuze:
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering
Break-Even: € 315 Alleen naar ta-verz. gekeken!
€ 500
Percentage: 100%
€ 175.25
max eigen risico: €160.25
€ 26,25
Basis + Tandartspakket: AV Top
Vrije zorgkeuze:
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Mogelijk meer vergoeding in bijzondere situaties
Pakketverzekering
Break-Even: € 552 Alleen naar ta-verz. gekeken!
€ 750
Percentage: 100%
€ 195.00
max eigen risico: €180.00
€ 46,00
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering DSW